Kontakti Školske knjige

NAKLADNIŠTVO

Školska knjiga – Školski program

Direktorica školskog programa

Matilda Bulić, prof.

Glavna urednica Školskog programa

Jelena Lončarić, dipl. ing.
jelena.loncaric@skolskaknjiga.hr

Izvršni urednici

Josipa Blagus, dipl. učitelj
Voditelj uredništva razredne nastave, predškolskog odgoja i pedagogije
josipa.blagus@skolskaknjiga.hr

Snježana Bakarić Palička, prof.
Izvršna urednica za podršku učiteljima i nastavnicima
snjezana.bakaric-palicka@skolskaknjiga.hr

Goran Bukan Breberić, prof.

Izvršni urednik za predmetnu nastavu
goran.bukan@skolskaknjiga.hr

Uredništvo za razrednu nastavu

Dijana Topljak, dipl. učitelj
dijana.topljak@skolskaknjiga.hr

Ljiljana Studeni, dipl. učitelj
ljiljana.studeni@skolskaknjiga.hr

Sunčana Šmaguc Arbanas, univ. spec. paed.
suncana.arbanas@skolskaknjiga.hr

Željka Vukušić, prof.
zeljka.vukusic@skolskaknjiga.hr

Josipa Blagus, dipl. učitelj
josipa.blagus@skolskaknjiga.hr

Uredništvo za hrvatski jezik i književnost

Vanja Jajić, prof.
vanja.jajic@skolskaknjiga.hr

Uredništvo za engleski jezik

Sanja Ivoš, prof.
sanja.ivos@skolskaknjiga.hr


Uredništvo za njemački jezik

Ružica Miljanić, mag. prim. educ.
ruzica.miljanic@skolskaknjiga.hr

Adam Vuk, mag. educ. philol. germ., mag. philol. croat.
adam.vuk@skolskaknjiga.hr

Uredništvo za talijanski jezik

Morana Pavelić Trbović, mag. educ. philol. ital., dott.ssa mag. in Traduzione
morana.pavelic@skolskaknjiga.hr

Uredništvo za glazbenu kulturu/umjetnost

Petra Pavić, dipl. muzikologinja
petra.pavic@skolskaknjiga.hr

Uredništvo za likovnu kulturu/umjetnost

Jozefina Ćurković, mag. hist. art., mag. ethno.
jozefina.curkovic@skolskaknjiga.hr

Uredništvo za povijest

dr. sc. Deniver Vukelić
deniver.vukelic@skolskaknjiga.hr

Sonja Miličević Vukelić, prof.
sonja.milicevic@skolskaknjiga.hr

Uredništvo za latinski i grčki jezik, etiku, sociologiju i psihologiju

Sonja Miličević Vukelić, prof.
sonja.milicevic@skolskaknjiga.hr

Uredništvo za geografiju

Snježana Bakarić Palička, prof.
snjezana.bakaric-palicka@skolskaknjiga.hr

Uredništvo za kemiju

Goran Bukan Breberić, prof.
goran.bukan@skolskaknjiga.hr

Uredništvo za prirodu i biologiju

Melita Povalec, prof.
melita.povalec@skolskaknjiga.hr

Uredništvo za informatiku

Željka Knezović, prof.

zeljka.knezovic@skolskaknjiga.hr

Uredništvo za tehničku kulturu

Maja Mačinko, prof.
maja.macinko@skolskaknjiga.hr

Đula Nađ, prof.
djula.nad@skolskaknjiga.hr

Uredništvo za ekonomiju, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam, politiku i gospodarstvo

Ivana Levak, prof.
ivana.levak@skolskaknjiga.hr

Uredništvo za Smib

Snježana Marić, dipl. novinarka
smib@skolskaknjiga.hr 
snjezana.maric@skolskaknjiga.hr

Uredništvo za Modru lastu

Vanja Jajić, prof.
vanja.jajic@skolsaknjiga.hr

IGI – biblioteka Globalizacija i identitet, biblioteka Europa

dr. sc. Irena Horvatić Bilić
irena.bilic@skolskaknjiga.hr

ODJEL RAZVOJA I MARKETINGA

01/6394-099
info@skolskaknjiga.hr

NARUDŽBE I PRODAJA

01/4830-493, 01/6394-055
direktna@skolskaknjiga.hr

Školska knjiga – umjetnost, znanost, popularna knjiga

Direktorica

Martina Žužul, prof.

direktoricaMZ@skolskaknjiga.hr

Glavna urednica

Miroslava Vučić, prof.

miroslava.vucic@skolskaknjiga.hr

Kreativna direktorica

Ana Marija Žužul, mag. art

Art direktorica

Roberta Bratović, MA

roberta.bratovic@skolskaknjiga.hr

Agent za autorska prava

Adam Vuk, mag. philol. educ. germ. i mag. philol. cro.

adam.vuk@skolskaknjiga.hr

Uredništvo za slikovnice i dječja izdanja

Adam Vuk, mag. philol. educ. germ. i mag. philol. cro.

adam.vuk@skolskaknjiga.hr

Uredništvo za književnost

Miroslava Vučić, prof.

miroslava.vucic@skolskaknjiga.hr

Uredništvo za popularnu i stručnu knjigu

Martina Žužul, prof.

popularna_strucna_knjiga@skolskaknjiga.hr

Marketing

Voditeljica Odjela

Anita Rusan, dipl. oec.

anita.rusan@skolskaknjiga.hr

Voditeljica marketinga za popularnu i stručnu knjigu

Nikica Bulić Orehovec, MBA marketing

nikica.bulic@skolskaknjiga.hr

Voditelj Službe lekture

Neven Penzar, prof.

neven.penzar@skolskaknjiga.hr

Voditeljica Službe korekture

Božena Pavičić, prof.

bozena.pavicic@skolskaknjiga.hr