Pljesak molim
Dodijeljene nagrade Udruge za promicanje vizualne kulture OPA
objavljeno: 6. studenoga 2013.

Završio je drugi natječaj za najbolje školske projekte s polazištem u nastavi likovne kulture ili umjetnosti u organizaciji Udruge za promicanje vizualne kulture OPA.

Neprocjenjive su mogućnosti nastave likovne/vizualne kulture jer ona podrazumijeva cjelovito učenje i uključuje istraživanje niza različitih područja, od prirode i društva do informatike. Istraživanje i učenje s pomoću umjetničkih sadržaja zahtijeva povezivanje kognitivnog, osjetilnog i motoričkog. Umjetničko je područje nerazdvojno povezano s ostalim sadržajima koje učenici upoznaju tijekom školovanja, ono nudi poligon za istraživanje i osobnu nadgradnju tih sadržaja. A upravo su osobna nadgradnja i razvoj cjelovite osobe ključne vrijednosti na temelju kojih bi umjetnički sadržaji trebali dobiti svoje mjesto u današnjem školskom sustavu.

OPA dodjela nagrada

S obzirom na ograničenu i rascjepkanu satnicu likovne kulture unutar školskog rasporeda, upravo se projektna nastava nudi kao rješenje u kojem učenici neposredno povezuju svoja iskustva s likovnog/vizualnog područja s iskustvima iz ostalih nastavnih predmeta. Ona omogućuje istinsku međuovisnost i međudjelovanje različitih područja, omogućuje (a gotovo i nameće) interdisciplinarnost, a najčešće dovodi i do veće fleksibilnosti u interpretaciji programa. U takvu obliku rada umjetničko stvaranje, razumijevanje i rješavanje likovnog problema nije samo sebi svrha, već alat za istraživanje i promišljanje šireg sadržaja.

Vesele slavljenice na dodjeli OPA nagrada

Udruga za promicanje vizualne kulture OPA nagrađuje i pohvaljuje najbolje primjere projektne nastave s polazištem u likovnoj kulturi u Hrvatskoj. Na adresi www.opa-projekti.org nastavnici mogu pronaći detaljne opise svih projekata, a uskoro će se projekti moći prijavljivati tijekom cijele godine s pomoću mrežne prijave.

 

Autorica: mr. art Jelena Bračun Filipović