Pljesak molim
Kako udahnuti život otpadu, 2. dio
objavljeno: 18. veljače 2014.

LikovniNevenka Mistrić Gulin, učiteljica likovne kulture u OŠ Marjan u Splitu, sa svojim učenicima nastoji iskoristiti otpad dajući mu smisao. U tri dijela pokazat ćemo vam kako se u OŠ Marjan otpad pretvara u vrijedan materijal za dječje likovno stvaralaštvo.

Svakom se učitelju likovne kulture dogodi da mu uzmanjka materijala za praktičan rad u nastavi. Katkad novi materijali mogu kreativno nadahnuti i učitelje i učenike.

Aluminijska je folija čest otpad u kućanstvima i trebalo bi djecu upozoriti na to da je riječ o velikim količinama takvog otpada. Zamolite svoje učenike neka skupljaju odbačene, ali čiste aluminijske folije ili aluminijske poklopce s jogurta kako bi ih iskoristili za likovne radove.

U članku donosimo neke primjere iz OŠ Marjan u Splitu.