Savjeti stručnjaka
Predstavljamo čitanku: Leggere non stanca
objavljeno: 7. studenoga 2013.

Saša Bjelobaba

LEGGERE NON STANCA

 

Leggere non stanca glotodidaktička je čitanka koja se sastoji od devet cjelina, a svaka se od njih temelji na cjelovitomu književnom tekstu suvremene talijanske književnosti. Riječ je o prvomu i jedinom priručniku te vrste za talijanski jezik u Hrvatskoj. Cilj čitanke je razvijanje vještine čitanja autentičnog teksta, uz ciljano usvajanje leksika, kao i vođenoga pisanog i usmenog izražavanja, što su važna načela suvremene glotodidaktike i Zajedničkoga europskog referentnog okvira za jezike.

Čitanka je podijeljena na devet poglavlja, a svako poglavlje obilježava jednaka, čvrsta struktura:

  • bilješka o autoru i zbirci u kojoj je djelo objavljeno
  • aktivnosti prije čitanja, kojima se uvodi tema književnog djela i povećava motivacija za čitanje, ali omogućuju i kontekstualizirano usvajanje dijela leksika potrebnoga za razumijevanje teksta
  • tekst pripovijesti, podijeljen na fragmente i popraćen jednostavnim i jasnim objašnjenjima na talijanskom jeziku te pitanjima za provjeru razumijevanja pročitanog teksta
  • aktivnosti nakon čitanja, kojima se uvježbavaju i upotrebljavaju leksičke strukture iz samoga teksta
  • prezentiranje jednoga ili više gramatičkih sadržaja iz samoga teksta, uz pripadne zadatke
  • aktivnosti jednostavne književne analize te vođenoga usmenoga i pisanoga izražavanja.

Priručnik sadržava rješenja zadataka i vrlo iscrpan talijansko-hrvatski rječnik (preko 2.500 natuknica) te je opremljen brojnim ilustracijama koje su uvijek u funkciji lakšeg razumijevanja sadržaja teksta ili pak usvajanja novog leksika, pa je stoga čitanka namijenjena i samostalnom radu.

Pojedini tekstovi i aktivnosti iz čitanke prikladni su za primjenu na razinima od A2 do C1,  što ovaj priručnik čini vjernim pratiocem uz skalu Zajedničkoga europskog okvira za učenje stranih jezika.

Leggere non stanca

 (…) Svaki novi udžbenik znači ujedno i novi doprinos u širenju svjetske književnosti, ljudske misli te kulture i civilizacije naroda s čijim jezikom dolazimo u neposredni dodir. Svako takvo djelo učvršćuje vezu između naroda i ljudi te popunjava praznine u svakodnevnim kontaktima. Upravo zbog toga pozdravljamo ovakvu glotodidaktičku čitanku koja pored velike količine ponuđenih jezičnih činjenica nudi zanimljivost i životnost pripovijesti suvremenih talijanskih autora. (…)

iz recenzije prof. Ingrid Damiani Einwalter

 

(…) Leggere non stanca popunjava veliku prazninu na tržištu glotidikaktičke literature jer osim didaktičkog materijala usmjerenog na razvijanje jezičnih kompetencija učenika nudi i zanimljiv izbor žive talijanske književne riječi i tako donosi suvremenu talijansku književnost u nastavu stranoga jezika. Ovaj aspekt čitanke smatram iznimno važnim s obzirom da postojeći udžbenici i priručnici za talijanski jezik, bazirajući se na ZEROJ-u koji je usredotočen na praktične aspekte uporabe jezika, ozbiljno zanemaruju književni tekst u nastavi. Za promjenu, ova čitanka kontinuirano senzibilizira korisnika na književni i poetski izričaj, potiče na samostalno kreativno izražavanje te zadatcima u kojima osvješćuje i analizira poetski jezik pomaže čitatelju da upozna i otkrije dubinu i ljepotu književnoga teksta. (…)

iz recenzije prof. Spomenke Šabić