Savjeti stručnjaka
Učitelj danas – učitelj u budućnosti
objavljeno: 24. travnja 2014.

U Strasbourgu je u tijeku konferencija „Profesionalni izgled i moral učitelja” (24. – 25. travnja 2014.) u organizaciji Programa Pestalozzi iz Vijeća Europe i Komisije za obrazovanje i kulturu Konferencije međunarodnih nevladinih organizacija (INGO) pri Vijeću Europe.

RazredŠkola kao prostor za učenje

Polazna je postavka konferencije tvrdnja da živimo u složenu svijetu koji stalno raste i u kojem su radikalne promjene vidljive na svim razinama društvenog života, uključujući i izobrazbu. Stoga uvijek iznova valja promišljati održivost ciljeva i sadržaja izobrazbe. Ulogu učitelja valja ponovno procijeniti, ali i odrediti novi smjer nastavnog procesa i škole.  

Važno je i pitanje kvalitete svakidašnje praktične izobrazbe koju, ističe se, ne čine toliko brojevi koliko kvaliteta onoga što radimo i učinkovitost pedagogije u odnosu prema postavljenim ciljevima. Način i sadržaj izbobrazbe samo su jedna strana novčića, a druga je to „kako predajemo”, kako učenicima olakšavamo nastavu. Pedagogija i metodologija su neutralne. One moraju procjenjivati vrijednosti, načela i smjer onoga što smo nakanili prenijeti učenicima ili razviti u njih kako bismo im pomogli da dosegnu ciljeve. Školu kao mjesto nastave, didaktike i izobrazbe mogla bi zamijeniti škola kao prostor za učenje, odnosno prostor u kojem je omogućeno učenje.

Tko je „savršen učitelj”?

Na konferenciji će posebno biti naglašena važnost izobrazbe u pripremi mladih za život demokratskih građana, u njihovu budućem svijetu rada i razvoju njihove osobnosti. Raspravljat će se o mišljenjima učitelja, roditelja i javnosti, načinu na koji oni zamišljaju primjerenu izobrazbu i njezin rezultat.

Na tematskim okruglim stolovima konferencije pokušat će se doći do odgovora na mnoga pitanja uključena u sljedeće tematske cjeline: Svijet se mijenja – izobrazbi je potrebna nova paradigma, Učitelj danas – učitelj u budućnosti, Pedagodija: što, zašto i kako djeluje, Škole kao prostori za učenje u 21. stoljeću, Što za vas znači „savršen učitelj”? te Medijsko okružje i izobrazba.

Ispitat će se kako sve to utječe na ukupan dojam i moralni integritet učiteljskog zanimanja te na kompetencije učitelja i njihovu svakidašnju praksu.

Učiteljski manifest za 21. stoljeće

Posebna će se rasprava voditi o Učiteljskom manifestu za 21. stoljeće, dokumentu koji bi trebao poslužiti kao nadahnuće, orijentacija i vodič za učitelje i sve ostale povezane s izobrazbom. Polazi se od toga da su učitelji najvažniji izvor za izobrazbu učenika i najbolji procjenitelji kvalitete njihova znanja, ali da doprinos učitelja nerijetko nije prepoznat na odgovarajući način. Sukladno tomu, na konferenciji će se tražiti odgovori na sljedeća pitanja: Koji je društveni položaj učitelja u vašoj zemlji?, Na koji se način može pridonijeti poštovanju njihova posla?, Kako Manifest može pripomoći poboljšanju predodžbe o učiteljskom zanimanju?, Biste li poticali svoje dijete da postane učitelj – zašto ili zašto ne?