Zanimljivosti
Povratak Victorije s prvog putovanja oko svijeta
objavljeno: 6. studenoga 2013.

Ovih dana obilježavamo važnu obljetnicu! Šestoga rujna 1522. godine, Victoria, posljednji preostali brod velike flote od pet brodova pomorca Ferdinanda Magellana, vratio se u Španjolsku nakon tri godine putovanja koje je u povijesti zapamćeno kao prvo oplovljivanje Zemlje.

Putovanje je financirao španjolski kralj Karlo V., a predvodio ga je i počeo portugalski pomorac Ferdinand Magellan 1519. godine. Osim po oplovljivanju svijeta, Magellan je postao poznat i kao prvi Europljanin koji je uplovio u Tihi ocean iz Atlantskoga te koji je imao čast nadjenuti mu ime. Glavni cilj putovanja bilo je otkrivanje rute prema Indiji plovidbom na zapad što je bila originalna Kolumbova ideja. Flotu su činili brodovi Trinidad (Magellanov zapovjedni brod), San Antonio, Concepcion, Santiago i Victoria. Nakon prelaska Tihog oceana i niza postaja stižu na Filipine na kojima su se uključili u razmirice autohtonog stanovništva. U pokušaju da se jedna skupina preobrati na kršćanstvo buknula je Bitka kod Mactana u kojoj je Magellan ubijen bambusovim kopljem. Zbog velikih ljudskih gubitaka u toj bitki posada više nije mogla upravljati sa sva tri preostala broda pa se flota svela na dva, a uskoro na samo jedan brod, Victoriju. U Španjolsku se od 237 mornara koji su se uputili u ekspediciju vratilo samo 18 preživjelih. Iako Magellan nije preživio putovanje, ostao je zapamćen kao zapovjednik te važne ekspedicije. 

 

Autor: Deniver Vukelić, prof.