Izazov formativnoga vrednovanja

Osnovna razlika između sumativnog i formativnog vrednovanja

Sumativnim vrednovanjem procjenjujemo trenutačno učenikovo znanje i njegove trenutačne vještine. To je vrednovanje jednostavno kad imamo utvrđene ispite, kad provjeravamo faktografiju ili kad u zadatcima od učenika tražimo da odgovore na pitanja koja imaju samo jedan točan odgovor. Ako nemamo vrlo jasne, objektivne, mjerljive i učenicima poznate kriterije za ocjenjivanje odgovora na otvorena pitanja i pitanja esejskoga tipa, projekte i prezentacije, sumativno ocjenjivanje postaje velik problem i u opasnosti je da postane subjektivno procjenjivanje.

Formativno vrednovanje je neprestano praćenje dinamike i kvalitete učenikova napredovanja tijekom cijele godine. Tim praćenjem učitelj uočavanačine rada kojima učenik postiže najbolje rezultate, otkriva njegove darovitosti i talente te što učenika usporava i njegove slabosti koje još treba svladati. Na temelju svega toga učitelj preciznom povratnom informacijom savjetuje i vodi učenika najuspješnijim putovima prema željenim postignućima.

 

Nema ozbiljnog formativnog praćenja bez portfolija (mape)

Portfolio je učenikova osobna pokazna mapa, zbirka različitih dokumenata koji prikazuju njegov rad, razvoj, napredak i postignuća tijekom školske godine ili cijeloga školovanja.

U portfolio učenik sprema pisane provjere, eseje, zahtjevnije domaće zadaće, slike, nacrte za rasprave, materijale vezane za osmišljavanje, pripremanje, provedbu i predstavljanje projekta, video i audiomaterijale koje je sam snimio ili koje je prikupio za potrebe projekta... Sastavni dio portfolija često su i kutije s maketama  i zbirkama prikupljenih predmeta.

Svi materijali u portfoliju moraju biti popraćeni karticama s metapodatcima. Na njima učenik kratko opisuje o kakvom je dokumentu riječ, zbog čega je uvršten u portfolio, od čega se sastoji, ispisuje ključne riječi i sažetak... Kad je riječ o zbirkama predmeta, na kartici s metapodatcima treba (uz opis) objasniti i koncept prema kojem su predmeti odabrani i prema kojim su kriterijima razvrstani. Na kartici uz ispravljene pisane provjere učenik zapisuje razloge netočnih odgovora (nisam znao, nisam stigao odgovoriti, previdio sam, krivo sam pročitao pitanje...) te upisuje što je iz toga naučio, što još treba naučiti te na što sljedeći put treba obratiti pozornost kako se takva pogreška ne bi ponovila. Na kartici, uz suradnički projekt, učenik upisuje komunikacijske probleme koji su ometali suradnju, što je iz toga naučio te što još treba savladati kako bi suradnja sljedeći put tekla nesmetano.

Digitalni portfolio 

 

Portfolio ne mora biti samo fizički. On djelomično ili u cijelosti može biti i digitalni  (e-portfolio). U tom slučaju, uz digitalizirane materijale iz fizičkoga portfolija, u njemu mogu biti poveznice na kolaboracijske dokumente (npr. u Google docs), učenikove mrežne dnevnike (blogove), osobne zbirke fotografija na Pinterestu, učenikov kanal na Youtubeu, zbirku prikupljenih mrežnih stranica organiziranu u nekom od alata društvenoga označivanja (npr. Pearltrees),  forume i društvene mreže na kojima objavljuje svoje radove i razmišljanja...

Prednosti digitalnoga portfolija su u tome što se u njima mogu čuvati i organizirati goleme količine dokumenata, a za većinu njih vidljiv je i datum kad je dokument nastao, kad je pregledan ili izmijenjen. Na taj je način lakše pratiti učenikov rad i spriječiti ga da radi kampanjski. Dijeljenjem svojih radova, razmišljanja i zbirki u e-portfoliju učenik aktivno sudjeluje u razmjeni znanja i socijalnome učenju te uči i preuzima odgovornost za ono što objavljuje i zaštitu intelektualnoga vlasništva. Ako učenike upozorite da ćete sve njihove objavljene pisane radove provjeriti s pomoću mrežnog programa za otkrivanje prepisivanja, naučit će da se ne isplati podmetati kopirane radove kao svoje.

Postupak izrade e-portfolija zasniva se na četirima glavnim aktivnostima: sakupljanju dijelova za e-portfolio, odabiru dijelova koji će najbolje prikazati određenu kompetenciju, kritičkom osvrtu na odabrane dijelove kako bi se pokazalo stečeno znanje o određenoj temi te na povezivanju različitih područja života (osobno područje s područjem usavršavanja i rada te životom u zajednici).

Bezbroj je vještina i kompetencija čiji razvoj možemo pratiti i vrednovati listajući učenikov portfolio

 

Učenje je uočavanje i razumijevanje veza i odnosa među podatcima, njihovo prilagođavanje takvim sustavima koji omogućuju dostupnost: lako zapamćivanje i dosjećanje. Zato je najvažnija od svih formativnih procjena ona o načinu na koji učenik organizira svoj portfolio i podatke u njemu.  Način na koji je učenik organizirao svoj portfolio govori nam o načinima na koje razmišlja, konceptualizira, koliko razumije procese, koliko ozbiljno shvaća svoje zadatke i koliko pomno proučava probleme.

Iz kartica s metapodatcima možemo pratiti kako učenik uči: kako napreduje u definiranju željenih ishoda, postavljanju ciljeva, planiranju aktivnosti i njihovu ostvarenju te kako planira i procjenjuje svoj napredak.

Prikupljeni materijali u portfoliju slika su načina na koji učenik komunicira o svojim idejama i predstavlja svoj rad, ali su i slika učenikove kreativnosti, preuzimanja odgovornost i samostalnoga odlučivanja. Portfolio jasno pokazuje na koji način učenik upravlja svojim aktivnostina, svojim vremenom i svojim učenjem.

Učitelj i učenički portfolio

 

Učenički portfolio najbolji  je način da učitelj personalizira poučavanje: ima potpun uvid u način rada i razmišljanja svakoga pojedinog učenika, u njegove darovitosti i u ono na čemu još mora raditi. Sve to omogućuje mu da preciznom povratnom informacijom pravodobno usmjerava učenika i pomaže mu napredovati, preuzimati odgovornost za svoje učenje i naučiti samostalno učiti.

 Istina je da učitelju praćenje učeničkoga portfolija oduzima mnogo vremena. Ali isto je tako istina da bez toga ne može kvalitetno formativno pratiti i procjenjivati učenikovo napredovanje.

Istina je, također, da preambiciozni roditelji mogu varati ukrašavajući učenikov portfolio materijalima  koje su sami odabrali ili napravili. No, istina je, isto tako, da odgovorni roditelji kojima se na roditeljskome sastanku jasno objasni važnost portfolija u formativnome praćenju napredovanja njihove djece – neće varati. 

Stručni skupovi Školske knjige
Slovopis
e priručnik
Preuzimanje digitalnih udžbenika
Preuzimanje višemedijskih materijala
Preuzimanje višemedijskih materijala za srednju školu
E-priručnik Tehnička podrška
Lente vremena
Školski portal: Školjke u učionici

Školjke u učionici

NASTAVNO PODRUČJE > NASTAVNA TEMA: POVRŠINA…

Školski portal: 10 razloga zbog kojih su tiskane knjige bolje od digitalnih

10 razloga zbog kojih su tiskane knjige bolje od digitalnih

Jednostavno volim digitalne i tiskane knjige.…

Finska postaje prva zemlja koja će ukinuti sve školske predmete

Finska postaje prva zemlja koja će ukinuti sve školske predmete

...nego su odlučili provesti revoluciju svojeg…

Zašto djeca danas šute, sjede i plaše se lopte?

Zašto djeca danas šute, sjede i plaše se lopte?

Zašto je važna dinamička akomodacija i…

Zašto su učitelji tako umorni

Zašto su učitelji tako umorni

Ako ste poput većine učitelja koje…