Zanimljivosti
PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA
Održana Treća ljetna škola kemije
objavljeno: 5. rujna 2019.

Škola je okupila učenike iz cijele Hrvatske i bila je najposjećenija dosad. Najviše je polaznika pristiglo iz Čakovca i Zagreba, a bilo ih je i iz drugih gradova – Splita, Osijeka, Karlovca, Koprivnice te iz grada domaćina – Rijeke. Većina polaznika škole ima iskustvo sudjelovanja na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima iz kemije (i drugih predmeta), a mnogi od njih na tim su natjecanjima ostvarili zapažene uspjehe, koji su sasvim sigurno djelomično i rezultat pohađanja ovakvih ljetnih, jesenskih i zimskih škola.

Treće izdanje Ljetne škole kemije u Rijeci organizirali su i vodili doc. dr. sc. Tomislav PORTADA, kemičar zaposlen na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, i Goran GOTLIBOVIĆ, profesor kemije i biologije iz škole domaćina, uz veliku pomoć i potporu ravnatelja škole prof. Radenka BRADIĆA.

  • PREDAVANJA I PRAKTIČNA NASTAVA

Program aktivnosti škole sastojao se od predavanja i vježbi u kemijskom laboratoriju s velikim naglaskom na sadržaje koji se ne obrađuju u sklopu redovite nastave kemije. Neke od aktivnosti bile su dio ciklusa Kemijsko-inženjerskih radionica HDKI-ja. S obzirom na činjenicu da su polaznici škole bili različite dobi i predznanja, kod sastavljanja programa škole nastojalo se odabrati sadržaje koji će biti podjednako novi, zanimljivi i razumljivi svima, što nije bio nimalo jednostavan zadatak.

Predavači i voditelji vježbi bili su većinom studenti kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Mia BUŠLJETA, Anastazija RATKAJEC, Dorian SINČIĆ i Silvestar MRAVLINČIĆ, zatim ovogodišnji maturanti i od jeseni također studenti kemije Mislav BARIĆ i Antonio MAGNABOSCO te student Sveučilišta u Cambridgeu Ilija SRPAK.

Popisu predavača treba dodati i prof. dr. sc. Ernesta MEŠTROVIĆA s Kemijskog odsjeka zagrebačkog PMF-a koji je održao predavanje o nekovalentnim interakcijama u oblikovanju lijekova, te četvero studenata zagrebačkog Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Leonardu VUGRIN, Mislava MATIĆA, Irenu MILARDOVIĆ i Anu VUKOVINSKI, koji su održali predavanje o mehanokemiji praćeno jednostavnim i poučnim demonstracijskim pokusima, a zatim kratku prezentaciju studentskog projekta Boje inženjerstva i studentskog časopisa Reaktor ideja.

U sklopu vježbi iz kemije našlo se za svakoga ponešto. Mlađa, početna skupina polaznika bavila se najprije kvalitativnom analizom vodenih otopina anorganskih soli. U naprednijim vježbama učenici su pripravljali, izolirali i titracijama analizirali uzorke koordinacijskih spojeva bakra i nikla. Tema jedne od vježbi bila je izrada baždarnog dijagrama i određivanje koncentracije obojenih analita spektroskopijom u području vidljive svjetlosti. Ostale teme bile su reakcija Belousova i Žabotinskog te vježba pod naslovom Azeotropne smjese, u kojoj se promatrala ovisnost vrelišta smjesa vode i propanola, odnosno vode i izopropanola, o sastavu smjesa.

  • POSJET RAFINERIJI NAFTE RIJEKA

Središnji događaj Treće ljetne škole kemije bio je posjet Rafineriji nafte Rijeka. Nakon organiziranog prijevoza polaznika od škole domaćina do rafinerije, program posjeta počeo je uvodnim predavanjem Roberta KOPRIVNJAKA, koji je govorio o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Rafinerije te o tehnološkim procesima obrade i prerade nafte koji se u njoj provode. Nakon kratkog obilaska upravljačkog dijela postrojenja, polaznici škole podijeljeni su u dvije grupe te je uslijedio vođeni obilazak postrojenja i analitičkih laboratorija. Posjet je završio zajedničkim ručkom u rafinerijskoj kantini i prijevozom do škole domaćina.

Polaznici škole izražavaju veliku zahvalnost Renate-Aleksandri VALENTINČIĆ HRANILOVIĆ iz INA-e d. d. te svim zaposlenicima Rafinerije na potpori, organizaciji, trudu, gostoprimstvu i ugodnoj atmosferi tijekom posjeta Rafineriji.

  • VELIKA POMOĆ DONATORA I SPONZORA

Važno je naglasiti da provođenje ovakvih ljetnih i zimskih škola kemije ne bi bilo moguće bez donatora i sponzora koji takve aktivnosti organizacijski i financijski podupiru. Zahvaljujući njima, Treća ljetna škola kemije za polaznike bila je besplatna. Povrh toga, svim polaznicima škole osigurani su dnevni obroci, a onima koji nisu iz Rijeke osiguran je smještaj u učeničkom domu.

Uz već spomenutu INA-u d. d., Ljetnu školu kemije poduprli su škola domaćin (Prirodoslovna i grafička škola Rijeka) i njezin osnivač Primorsko-goranska županija, zatim Institut Ruđer Bošković, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, zagrebački Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, farmaceutska tvrtka Xellia d. o. o. i izdavačka kuća Školska knjiga d. d., na čemu im i ovom prilikom od srca zahvaljujemo.

…………..

Tekst: doc. dr. sc. Tomislav PORTADA | fotografije: Anastazija RATKAJEC, Antonio MAGNABOSCO i Robert KOPRIVNJAK