Impressum

Za izdavača

dr. sc. Ante Žužul

Urednički kolegij

Karlo Rosandić
Matilda Bulić
Dinka Juričić
Sanja Aralica

Lektura

Lektorska služba Školske knjige

Press redakcija

Vanja Jajić
Jozefina Ćurković
Ivančica Knapić

Fotografije

Piktoteka Školske knjige

Videomaterijali

Arhiva Školske knjige
Javno dostupni izvori 

Zagreb, 2020.

© Sva prava pridržana i u vlasništvu tvrtke Školska knjiga d.d.