Impressum

Za izdavača

dr. sc. Ante Žužul

Urednički kolegij

Mihovil Žužul
Karlo Rosandić
Matilda Bulić
Jelena Lončarić

Lektura

Lektorska služba Školske knjige

Press redakcija

Vanja Jajić
Jozefina Ćurković
Ivančica Knapić
Melita Povalec
Josipa Blagus
Ana Kekanović
Sandi Slonjšak

Fotografije

Piktoteka Školske knjige

Videomaterijali

Arhiva Školske knjige
Javno dostupni izvori 

Zagreb, 2023.

© Sva prava pridržana i u vlasništvu tvrtke Školska knjiga d.d.