Uvjeti korištenja

Svi sadržaji i fotografije objavljeni na www.skolskiportal.hr vlasništvo su Školske knjige. Pri objavi i prezentiranju materijala preuzetih s ovog weba obvezno valja navesti izvor i objaviti link za Školski portal (npr. preuzeto s www.skolskiportal.hr).

Na stranicama Školskog portala možete preuzimati i dijeliti dokumente s drugim njegovim registriranim članovima, stvarati i prilagođivati svoj kalendar aktivnosti te ocjenjivati sadržaje.

Školski portal nastoji održavati informacije na ovim stranicama kako bi bile točne i potpune, ali ne preuzima odgovornost za njihovu istinitost i potpunost ni za sadržaj stranica vanjskih linkova.

Školski portal ne snosi odgovornost za štetu koja može nastati na računalu preuzimanjem datoteka s portala ili internetskih stranica do kojih čitatelji dođu preko linka s njega.

Školski portal zadržava pravo izmjene sadržaja web-stranice te uvjeta korištenja bez prethodne najave u bilo kojem trenutku.

Registracija korisnika i privatnost podataka

Za što sigurniji i jednostavniji pristup Školskom portalu ravnatelji, učitelji i učenici mogu se prijaviti valjanim CARNET-ovim korisničkim podatcima. CARNET-ova korisnička oznaka i zaporka služe samo za prvu autentifikaciju korisnika. Oni koji ne posjeduju CARNET-ovu korisničku oznaku i zaporku mogu se registrirati i privatnim e-mailom nakon čega će moći pristupati ograničenim sadržajima Školskog portala.

Dio podataka koje kao korisnik stranice ispunjavate da biste mogli pristupati sadržajima Školskog portala ili se pretplatiti na newsletter obvezan je i javan:

Drugi dio podataka koje popunjavate u registracijskom obrascu nije dostupan javnosti te je pohranjen u sustav Školskog portala radi boljeg pružanja usluge na temelju danih informacija.

Školski portal poštuje privatnost posjetitelja ovog weba pa će sve podatke prikupljene pri ispunjavanjua obrazaca upotrijebiti samo za autentifikaciju korisnika, analizu i statistiku. Školski portal neće ponuditi podatke o korisnicima i posjetiteljima portala trećim stranama.

Sve promjene vezane za privatnost bit će pravodobno objavljene na ovoj stranici ili dostupne korisnicima na neki drugi prikladan način.

Pozivamo vas da se pri služenju ovom i drugim web-stranicama pridržavate Internetskog bontona (Netiquette) dostupnog na CARNET-ovim stranicama.

Slažete se sa sljedećim.

Služit ćete se sadržajima Školskog portala samo za osobne potrebe, a ne u bilo kakve komercijalne svrhe.

Ako pri registraciji ne želite upotrijebiti svoje ime i prezime, dužni ste odabrati korisničko ime i lozinku. Školski portal poštovat će privatnost vaših podataka.

Vi ste odgovorni i svjesni posljedica za sve aktivnosti koje se pojavljuju pod Vašim imenom i prezimenom ili korisničkim imenom.

Sadržajima koje dijelite na Školskom portalu ne smijete pozivati na nasilje, oni ne smiju sadržavati prijetnje, spolnu ili bilo kakvu drugu diskriminaciju, govor mržnje te poticati na kršenje bilo kojeg zakona koji vrijedi u Republici Hrvatskoj.

Sav sadržaj koji procijenimo neprimjerenim trajno ćemo ukloniti sa Školskog portala.

Ako ste međunarodni korisnik, morate biti upoznati sa zakonima koji vrijede u Republici Hrvatskoj.

Jedan korisnik ne smije kreirati više korisničkih računa.

Pitajte, komentirajte ili prijavite bilo koji oblik kršenja Uvjeta korištenja na: skolskiportal@skolskaknjiga.hr

Pri pristupanju pozorno pročitajte Uvjete korištenja.

Pristupajući,  pretražujući i koristeći se  Školskim portalom, slažem se i potpuno razumijem Uvjete korištenja Školskog portala te jamčim da su podatci koje sam dao/dala točni.