Školstvo u medijima
PROJEKTNA NASTAVA MEĐUŠKOLSKA SURADNJA
Škola u selu – škola u gradu
objavljeno: 16. prosinca 2019.

… i potrebu za kreativnijim nastavnim scenarijima u kojima je učenik aktivan, u središtu nastavnog procesa. Nove generacije učenika traže zanimljivije sadržaje, žele učiti otkrivanjem, igrom, stvaranjem i rješavanjem problema.

Projektna je nastava didaktička strategija u kojoj se različitim i osmišljenim didaktičkim scenarijima nastava želi osuvremeniti i zadovoljiti interesi i razvojne potrebe učenika nove generacije.

NOVA ŠKOLSKA KULTURA

Projekt „Škola u selu i gradu” ima više ciljeva, ali mu je glavna svrha suradnja učenika i njihovih učiteljica iz dviju škola i iz različitih životnih sredina – grada i sela, OŠ Eugena Kvaternika iz Velike Gorice i OŠ Slavka Kolara iz Kravarskog. U suradnju su uključene i druge učiteljice, stručni suradnici, tehničko osoblje i ravnatelji obiju škola.

Projektne su se aktivnosti ostvarivale kroz uzajamne posjete.

Jedan je od važnijih zadataka projekta da učenici uče u novom okružju i u novim situacijama. Prisutna je integracija i korelacija sadržaja više nastavnih predmeta. Nastava se organizira u učionici, ali i izvan učionice u školskom dvorištu, školskom vrtu i bližoj okolici.

Često se izmjenjuju oblici rada tako da učenici osim individualnog oblika, rade u paru i skupinama i tako suradnički uče, razvijaju komunikacijske vještine.

Ostvaruju se ishodi zadani novim predmetnim kurikulima, očekivanja međupredmetnih tema, ali se razvijaju ključne i specifične kompetencije.

Jednako je važna i odgojna komponenta projekta, utječe se na uvjerenja, stavove i vrijednosti učenika. Stečena znanja i vještine moći će uspješno primjenjivati u kasnijem osobnom i profesionalnom razvoju u kontekstu cjeloživotnog učenja.

U planiranju posjeta učiteljice su nastojale ponuditi i istaknuti aktivnosti po kojima se škole ili životno okruženje učenika razlikuje.

Tim projektom nastoji se poboljšati razredno nastavno ozračje i izgrađuje kvalitetnija školska kultura.

IZ PRIRODE U PRIRODU

Prvo je druženje bilo u OŠ Slavka Kolara u Kravarskom.

Učenici su toga zimskoga dana boravili u školskom vrtu, promatrali i opisivali vremenske prilike, uočavali promjene na biljkama i životinjama zimi i nahranili gladne ptičice.

Igrali su se na snijegu i zajedno napravili snjegovića.

Imali su zajedničku užinu.

Gledali su film Snjegović, zajednički aktivno sudjelovali u interpretaciji filma poštujući pravila pristojnoga ophođenja, poštujući tuđa mišljenja.

Vježbali su matematičke sadržaje kroz razne digitalne igre na malim prijenosnim računalima.

Drugi se posjet realizirao u OŠ Eugena Kvaternika u Velikoj Gorici.

Učenici su ponovili znanje o imenicama kroz različite igre: kolo sreće, kviz, slovo na slovo.

Ponovili su i uvježbali matematičke sadržaja.

U suradnju se uključila i učiteljica engleskoga jezika Nina Koričan te su na satu učenici ponavljali nastavne sadržaje pjevanjem, rješavali osmosmjerke i križaljke.

Ravnateljica škole goste učenike počastila je ručkom.

Sadržaje nastavnoga predmeta Priroda i društvo učenici su ponovili kroz kviz i digitalne igre.

Profesorica hrvatskog jezika Ivana Dubovečak organizirala je nastup učenice Sare Azinović koja se pripremala za sudjelovanje na Županijskom natjecanju Lidrano, monologom Ja sam Malala.

Sljedeći posjet realiziran je uoči Uskrsa, ponovno u Kravarskom.

Bio je topao i sunčan proljetni dan. Učenici su boravili u školskom vrtu, promatrali su i opisivali vremenske prilike u proljeće, uočavali promjene na biljkama i životinjama. Radili su u školskom vrtu: sijali i sadili povrće. Uređivali su cvjetnjak, posadili sadnice cvijeća i napravili ogradicu od šiba.

 „JAJASTA PUTOVNICA”

Sudjelovali su u aktivnosti pod nazivom „Jajasta putovnica u školskom dvorištu”. Pronalazili su u grmlju ili na drveću skrivene papirnate pisanice na kojima su bili QR kodovi. Učenici su mobitelom očitavali QR kodove, prikazala su im se pitanja i zadatci koje su trebali riješiti. Pitanja i zadatci bili su iz različitih nastavnih predmeta: Hrvatskog jezika, Matematike i Prirode i društva. Odgovore su zapisivali i skupina koja je imala najviše točnih odgovora proglašena je pobjednikom.

Druženje se nastavilo i u novoj školskoj godini, početkom jeseni u Kravarskom. Brali smo jabuke i posadili drvo prijateljstva. U školskom smo vrtu pogledali biljke koje smo posijali i posadili u proljeće. Orijentirali smo se, odredili strane svijeta pomoću mikro bitova. Popeli smo se na Severski breg, jer je to najviši brežuljak i promatrali obzor. Pedagoginja škole Iva Kovačević pridružila se i organizirala glazbenu igru u prirodi. U šumi smo prepoznavali drveće aplikacijom na mobitelu i orijentirali se u šumi. U drugom dijelu nastave učenici su u informatičkoj učionici izrađivali digitalne sadržaje u digitalnom alatu Wordwall.

Ostvarena su planirana odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetnih tema u kojima su učenici vrlo aktivno sudjelovali u svim nastavnim situacijama u novom okružju, suradnički učeći, u paru ili skupini, uvažavajući i prihvaćajući različitost.

Tako su razvijali odnose međuvršnjačkoga poštovanja i gradili prijateljstva.

Sudjelovali su u praktičnim radovima u školskom vrtu i razvijali ekološku svijest.

Pravilno su se koristili digitalnim uređajima i razvijali digitalnu kompetenciju.

NOVE STRATEGIJE POUČAVANJA

Uz to što su organizirali međusobne posjete, što uključuje i upoznavanje roditelja sa svrhom i aktivnostima projekta, učitelji su pripremali učenike za posjet ili ulogu domaćina, osmišljavali nastavne scenarije i strategije poučavanja te pripremali nastavne materijale.

Sve u svemu, učitelji partneri u projektu imali su ulogu savjetnika i pregovarača, poštivali su kreativnost učenika i usmjeravali ih u realizaciji njihovih ideja, ali su usto upoznali i neke prikrivene osobine svojih učenika i njihove međusobne odnose. [ IZ DRUGIH MEDIJA | Školske novine | Napisale Marina MUŽEK, učiteljica, OŠ Eugena Kvaternika, Velika Gorica i Renata KOLAREC, učiteljica, OŠ Slavka Kolara, Kravarsko ]