Nastava na daljinu
SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ
Kako su se učenici izjasnili o školi na daljinu
objavljeno: 9. lipnja 2020.

U današnje vrijeme razvijene tehnologije mladi su ljudi okruženi raznolikom tehnološkom ponudom i sve im je dostupno „mišom na tri klika“. Na taj su način mediji postali dijelom svake obitelji. Iako obrazovanje na daljinu nije novina, možemo reći da je preko noći ušlo u obrazovanje i postalo dijelom života svakoga učenika.

U literaturi nalazimo na različite nazive koji označuju školu na daljinu: obrazovanje na daljinu, učenje na daljinu, e-obrazovanje ili e-učenje, no prednost treba dati nazivu obrazovanje na daljinu jer se pod njim podrazumijeva nastava i učenje na različitim mjestima.

 Koliko su se učenici snašli u obrazovanju na daljinu, koliko su tehnički osigurani, koliko su uspjeli pratiti i usvojiti gradivo, o odnosu između nastavnika i učenika, o onomu što najviše vole u nastavi… Sve to saznat ćemo iz anketnoga upitnika.

  • Anketni je upitnik proveden među učenicima Srednje škole Metković od 2. do 4. razreda.

Upitnik je bio dostupan dva tjedna, a pristupilo mu je 101 učenik (zanimanja kuhar, konobar, upravni referent, modni dizajner i građevinski tehničar).

Cilj je anketnoga upitnika bio doznati kako se učenici snalaze u digitalnome okruženju te kako su zadovoljni nastavom na daljinu.

Grafički prikaz rezultata anketnoga pitanja KAKO SE SNALAZIM NA PLATFORMI YAMMER?

Na pitanje Kako se snalazim na platformi Yammer? većina učenika [57,4%] izjasnila se da se jako dobro snalazi na platformi Yammer.

Grafički prikaz rezultata anketnoga pitanja IMATE LI POTREBNU INFORMATIČKU OPREMU?

Na pitanje Imate li potrebnu informatičku opremu? većina učenika izjasnila se da ima potrebnu informatičku opremu [54,5%], mali broj učenika [4%] izjasnio se da nema potrebnu informatičku opremu.

Grafički prikaz IMAJU LI UČENICI DOVOLJNO VREMENA ZA PREDAJU ZADAĆA, KOLIKO SU ZADOVOLJNI S KOLIČINOM VREMENA KAO I S POJAŠNJAVANJEM GRADIVA?

Na pitanje Imaju li učenici dovoljno vremena za predaju zadaća, koliko su zadovoljni s količinom vremena kao i s pojašnjavanjem gradiva? učenici su se izjasnili ovako:

■ nastavnici daju premalo vremena za predaju domaćih zadaća [56,4%].

■ učenici uglavnom nisu zadovoljni s količinom vremena koji im nastavnici daju za izvršenje domaćih zadaća [56,4%]

■ učenici uglavnom nisu zadovoljni s pojašnjavanjem gradiva [44,6%].

■ samo 5,9% učenika u potpunosti se složilo s izjavom da će im nastava na daljinu pomoći da dobro usvoje gradivo

■ 31,7% učenika slaže se da će gradivo dobro usvojiti.

Grafički prikaz anketnoga pitanja ŠTO NAJVIŠE VOLIM U NASTAVI NA DALJINU?

Na pitanje Što najviše volim u nastavi na daljinu? većina učenika odgovorila je da najviše voli online kvizove [56%].

Grafički prikaz anketnoga pitanja KOLIKO MI JE POTREBNO VREMENA ZA NASTAVU NA DALJINU?

Na pitanje Koliko mi je potrebno vremena za nastavu na daljinu? najveći broj učenika [46%] odgovorio je da za nastavu odvajaju 2 do 3 sata dnevno kako bi obavili sve zadaće, a 14% učenika izjasnilo se im je potrebno više od 5 sati dnevno.

Grafički prikaz anketnoga pitanja ŠTO BI TREBALO POBOLJŠATI U NASTAVI NA DALJINU?

Na pitanje Što bi trebalo poboljšati u nastavi na daljinu? 23 % učenika smatra da im nastavnici zadaju previše domaćih zadaća za koje imaju premalo vremena za rješavanje. Evo nekih učeničkih komentara:

„Profesori bi trebali poslati zadatke u određenome vremenskom rasponu i nakon toga više ih ne slati. I profesori bi se trebali pridržavati rasporeda.“

„Trebalo bi ograničiti period u danu do kojega profesor smije dati učenicima domaći zadatak.“

 „Smanjiti zadaću, povećati objašnjavanje samih zadanih materijala.“

„Dati duže vremena za predaju nekih domaćih uradaka iz nekih predmeta i ne zadavati previše domaće zadaće. Ni u školi nismo imali toliko mnogo domaćih zadaća. Učenik sam druga razreda i u dvije godine imao sam sveukupno tri domaće zadaće, a sad svakodnevno imam domaću zadaću iz svakoga predmeta i to mi je najveći problem jer imam i drugih obveza osim škole koje trebam raditi svakodnevno. Te ću stvari odraditi prije nego školske jer njihovim obavljanjem pomažem roditeljima i ostalim ukućanima.“

„Smatram da bi se trebao poboljšati pristup pojedinih profesora. Sa svim ostalim zadovoljan sam.“

Grafički prikaz anketnoga pitanja ŠTO MI STVARA NAJVEĆI PROBLEM?

Najveći su problem kratki rokovi za predaju zadaće [27%], digitalni uređaji i internetska veza [16%] te pojedini predmeti čije im je zadatke teško svladati preko nastave na daljinu[11%]. Evo nekih učeničkih komentara:

„Malo je vremena za izvršavanje domaćih zadataka.“

„Kada pošaljem domaći, neki od profesora ne odgovore i onda ne znam na čemu sam – je li to dobro ili krivo.“

„Neke se stvari teže mogu razumjeti preko online nastave nego na običnoj nastavi.“

„Najveći mi problem stvara kratak period za pisanje domaće zadaće. “

 „Nejasno su postavljeni zadatci.“

Grafički prikaz anketnoga pitanja KOJU BISTE OCJENU DALI NASTAVI NA DALJINU?

Na pitanje Koju biste ocjenu dali nastavi na daljinu? najveći broj učenika odgovorio je da bi joj dao ocjenu vrlo dobar [35,6%].

ZAKLJUČAK

Iako je ovo istraživanje pokazalo kako većina učenika posjeduje informatičku opremu, tek se polovica učenika izjasnila kako se jako dobro snalaze u nastavi na platformi Yammer.

Iz ovoga možemo zaključiti kako su učenici ušli u nastavu na daljinu tek djelomično ili polovično spremni. Razvidno je kako im je trebalo ponuditi dodatnu edukaciju o načinu služenja s određenim platformama i alatima potrebnima za vrijeme nastave na daljinu. Na taj bi se način učenicima olakšala nastava na daljinu, usvajanje sadržaja i  time umanjilo potrebno vrijeme koje su dodatno morali potrošili.

Nastava na daljinu svakako ima svoje prednosti i nedostatke – od lakše dostupnih sadržaja, mjesta održavanja nastave, većega broja učenika, paralelno s tim zahtijeva i informatičko znanje, tehnološku infrastrukturu i veću odgovornost.

Prema mnogima to je nastava budućnosti, ali istraživanja su pokazala kako smo sretniji kada komuniciramo licem u lice.

■ PRIREDILE ■ Rosanda LOVRIĆ, prof., Srednja škola Metković, Ulica kralja Zvonimira 12, 20350 Metković, rosandalovric@gmail.com ■  Nina BJELIŠ, dipl.ing., Srednja škola Metković, Ulica kralja Zvonimira 12, 20350 Metković, nbjelis@gmail.com ■