Likovna kultura

Cijenjene kolegice i kolege,

želeći vam što više olakšati pripremanje za nastavu na daljinu, ovdje ćemo objavljivati materijale koje za vas pripremaju autori, urednici i suradnici Školske knjige. Materijali prate sadržaj nastave na daljinu objavljen od strane MZO-a za sve razrede.

Nudimo vam mogućnost pregledavanja i preuzimanja dokumenata, kao i preuzimanje svih dokumenata odjednom izravno s Google Drive-a.

Pozivamo vas da sva pitanja i sugestije uputite na e-adresu podrskauciteljima@skolskaknjiga.hr.

Loading...

Prezentacije

5. razred
6. razred
7. razred
8. razred

Udžbenici na e-sferi

Za pristup udžbenicima morate biti prijavljeni na e-sferu.

Moje boje 5

Moje boje 6

Moje boje 7