PRENAMIJENI I PROMJENU POKRENI
Osnovna škola Prečko, Zagreb
Plastični petak
objavljeno: 3. srpnja 2020.

Osnovna škola Prečko, Zagreb

Učenici OŠ Prečko uz pomoć volontera Školskog volonterskog kluba (ŠKV) prikupljaju plastične boce i limenke te ih svakog zadnjeg petka u mjesecu odlažu u školsko predvorje (uz stakleni vrt ). Volonteri ih zbrinjavaju, razvijajući svijest o važnosti recikliranja i potičući okolinu na isto.

Škola je aktivna u očuvanju okoliša te, uz zimski, podiže i vrt na otvorenome. Projekt vodi učiteljica Suzana Mikulec.

Projektni rezultati:

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Prijavni obrazac za provedbu projekta u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020.

Podaci o školi

Naziv škole      OŠ PrečkoMolimo označite sve što odgovara                                osnovna škola  srednja škola  umjetnička škola – vrsta        strukovna škola  mješovita srednja  gimnazija – vrsta      
Poštanski broj i grad       10 000 ZagrebAdresa Dekanići 6
Telefon      01/3883 023Matični broj škole i OIB                       69136218994      
E-mail osobe za kontakt      suzana.mikulec@skole.hrPoslovna banka i broj računa      Zagrebačka banka HR6923600001101551692
Ravnateljica/ravnatelj škole      mr.sc.Jadranka Oštarčević

Ispuniti ako škola ostvaruje partnersku suradnju u provedbi projekta

Partner 1       Zeleni klik !Tip partnerske institucije (udruga, institut i dr.) Udruga Zeleni klik!
Adresa      Dobronićeva 28Poštanski broj i grad      10 000 Zagreb
E-mail osobe za kontakt      zeleniklik@gmail.comTelefon      00385 98 1617 265
Partner 2       Udruga za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima Grada ZagrebaTip partnerske institucije (udruga, institut i dr.)      Udruga za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima Grada Zagreba
Adresa      Prečko 2Poštanski broj i grad      10 000 Zagreb
E-mail osobe za kontakt      udruga.osit.zg@gmail.comTelefon      01/ 3873 655


Naziv projekta   PUS – Pazim, učim , sadim

Sažetak projekta

     U dvorištu škole OŠ Prečko izradit će se, prema planovima Školskog volonterskog kluba ‘Zeleni prijatelji’, školske koordinatorice, ravnateljice škole te članova udruge Zeleni klik!, školski organski vrt i vanjska učionica. Proces je počeo sadnjom školskog organskog voćnjaka tijekom zime 2019. godine. Proizvedeno voće i povrće pronaći će put do tržišta različitim aktivnostima u suradnji s učeničkom zadrugom OŠ Prečko ,,ZIP“. Školski vrt  treba postati posebno mjesto za povezivanje s nastavom, praktično provjeravanje stečenog teorijskog znanja u školi, ali i mjesto za usvajanje novih praktičnih znanja i vještina koje se mogu steći radom u školskom vrtu. Nastava u školskom vrtu omogućuje jasnu i praktičnu korelaciju sa svim odgojno-obrazovnim predmetima, gdje poštivanjem osnovnih principa zornosti i postupnosti učenici mogu naučiti povezivati stečena teorijska znanja s praktičnima.  Pravilna i pravovremena izmjena različitih vrsta učeničkih aktivnosti u školskom vrtu i izvan njega  omogućuju i ostvarivanje velikog  broja odgojno –obrazovnih očekivanja iz svih sedam međupredmetnih tema.                                          

Voditeljica/voditelj projekta

Ime i prezime      Suzana Mikulec
Telefon      01/3883 882
Zanimanje Učiteljica RN      
E-mail      suzana.mikulec@skole.hr

Podaci o učiteljima, nastavnicama i stručnim suradnicima škole uključenima u projekt (prema potrebi dodati nove retke)

 Ime i prezimeZanimanje
1.      Daša Filipčić     prof. biologije
2.      Nikolina Turčinović Dupor     kateheta ( do diplome)
3.      Tatjana Šimunić     prof.defektolog
4.      Svjetlana Bobinac     radni instruktor
5.      Suzana Mikulec     učiteljica RN
6.      Danijela Krpan       
7. Ivana Muić   

Detaljan opis projekta

Cilj projekta         Stvoriti i omogućiti uvjete u kojima će školski vrt   postati posebno mjesto za povezivanje sa sadržajima  nastave, za praktično provjeravanje stečenog teorijskog znanja u školi, ali i mjesto za usvajanje novih praktičnih znanja i vještina koje se mogu steći radom u školskom vrtu. Omogućiti izvođenje nastave u vanjskoj učionici školskog vrta koja omogućuje jasnu i praktičnu korelaciju sa svim odgojno-obrazovnim predmetima gdje poštivanjem osnovnih principa metodike zornosti i  postupnosti učenici mogu naučiti povezivati stečena teorijska znanja s praktičnima. Omogućiti inkluziju ranjivih skupina društva njihovim uključivanjem u određene aktivnosti u školskom vrtu i provedbu različitih edukativnih radionica u vanjskoj učionici školskog vrta.    
Trajanje projekta       24 mjeseca (  2020.- 2022.)  
Aktivnosti i metode       Pravilna i pravovremena izmjena različitih vrsta učeničkih aktivnosti u školskom vrtu omogućuju ostvarenje velikog  broja odgojno-obrazovnih ishoda u svim odgojno-obrazovnim predmetima u svim razredima, a ponajviše od prvog do četvrtog razreda. Vanjska učionica nalazila bi se na istočnoj strani livade kod drveta, a imala bi stolove od trupaca i klupice od trupaca ili panjeva. Stolovi i klupice stajali bi na betonskima pločama (ako bude sredstava, taj cijeli krug bio bi popoločen betonskim kockama). Vanjska učionica imala bi zaštitu od sunca u obliku platnenog jedra koje bi bilo učvršćeno na dva stupa i na drvo, a druga je mogućnost drvena sjenica. Postavila bi se i ploča na drvenom okviru.   Zapadno od učionice bio bi vrt sa spiralom u sredini, a okolo bi bile povišene gredice u obliku sunčevih zraka (vidjeti nacrt). Do vrta i klupa vodila bi staza od betonskih opeka ili ploča uz koju bi se posadile trajnice i cvijeće. U gredice vrta sadilo bi se također miješano povrće, cvijeće i začinsko bilje radi boljeg međusobno podržavajućeg odnosa i smanjivanja nametnika kojima odgovara monokulturni uzgoj povrća. Cvijeće bi služilo privlačenju pčela i drugih korisnih kukaca. Od povrća bi sadili jednogodišnje, ali bi sadili i višegodišnje kulture zbog vrijednosti koje trajnice imaju i vrtu, a to je manja potrošnja resursa, veća otpornost tih biljaka na štetnike i bolesti te višegodišnji prinosi. Kako se radi o organskom vrtu, sadile bi se i biljke koje će nam koristiti u očuvanju zdravlja svih biljaka u vrtu, kao i promocije zdravlja, a provodit će se edukativne aktivnosti i izrada ljekovitih pripravaka za zaštitu zdravlja biljaka i ljudi. Radi sprečavanja isušivanja zemlje, gredice bi se malčirale slamom, osušenom travom ili lišćem. Sav organski materijal iz vrta pretvorit će se u kompost, kojim će se obogaćivati tlo vrta iz sezone u sezonu, čime će se postići široka edukacija na području recikliranja, odvajanja otpada, kao i održivi model uzgoja hrane bez stvaranja otpada.   U blizini vrta bit će napravljen hotel za kukce, koji će služiti kao sklonište za korisne kukce-oprašivače, ali će poslužiti i kao mjesto za edukaciju i proučavanje tih prevažnih životinja u tzv. mreži života, o kojima ovisi gotovo sav biljni i životinjski svijet na Zemlji. S istim ciljem proučavanja, zaštite i edukacije na drveću u dvorištu škole bit će postavljene kućice za ptice i šišmiše, također važne karike za održivost nekog sustava.   Sve elemente koje je moguće (hotel za kukce, vrtne gredice, spirala, začinski vrt, cvjetnjak, polikulturne biljne zajednice, kućice za ptice i šišmiše i druge elemente) izradit će sami volonteri i učenici Osnovne škole Prečko, a zahtjevnije elemente, kao što je postavljanje staza, izrada zaštite od sunca ili sjenice, postavljanje školske ploče i drvenih panjeva za sjedenje, stručne službe s odgovarajućom opremom što uključuje i postavljanje vrtne kućice za alat. Na južnom dijelu dvorišta prema parkiralištu bit će postavljeni drveni paneli koji će služiti za odvajanje parkirališta od vrtnog dijela te ujedno kao potpornji za biljke-penjačice, koje također imaju estetsku ulogu, ulogu osiguravanja mira za učenike koji koriste vanjsku učionicu, ali i kao vrsta privlačna kukcima-oprašivačima, čime se dodatno obogaćuje element održivosti ovog vrta i vanjske učionice.   Materijal potreban za izvedbu vanjske učionice i organskog vrta u OŠ Prečko: 1. Betonske kocke za puteve (procjena metara) – priprema i postavljanje s nabavom materijala 2. Panjevi – donacija Zrinjevca (dobava materijala, dovoz i postavljanje) 3. Građa za povišene gredice: drvene daske, stupići, vijci, okov za pričvršćivanje dasaka 4. Zemlja za vrtnu spiralu i povišene gredice (naručiti kamion od Zrinjevca) 5. Sadnice trajnica i jednogodišnjeg bilja, sjeme biljaka 6. Kompost (naručiti od Zrinjevca) 7. Vrtni alati (ravne vile, motike, štihače, grablje, sadilice, kante za zalijevanje, vrtno crijevo za zalijevanje, tačke, trimer za košnju, škare za orezivanje grana) 8. Betonske ploče za podlogu za panjeve 9. Školska ploča samostojeća, dobava i postavljanje 10. Jedro za zaštitu od sunca s postavljanjem na tri stupa 11. Materijal za izradu hotela za kukce, kućica za ptice i skloništa za šišmiše, vijci, alat (pila, bušilica/odvijač), 12. Boje i pribor za bojenje (boje, ulje za premazivanje drva, kistovi) 13.Vrtna kućica                  
Opis korisnika uključenih u projekt       Učenici Školskog volonterskog kluba ,,Zeleni prijatelji“, koji su podijeljeni u dvije skupine. To su  Mali volonteri – učenici od 2. do 4. razreda, a Velike volontere čine učenici od 5. do 7. razreda.   Učenici s posebnim potrebama koji pohađaju nastavu u posebnim razrednim odjelima u OŠ Prečko od 1. do 8. razreda koji su podijeljeni na skupinu od 1. do 4. razreda te učenici od 5. do 8. razreda.   Svi ostali učenici od 1. do  8. razreda OŠ Prečko koji će prema svojim potrebama provoditi nastavu u vanjskoj učionici.   Učenička zadruga OŠ Prečko ZIP učenici koji će izrađivati platnene vrećice  u koje će se odlagati i različiti proizvodi  nastali tijekom prerade voća i povrća iz školskog vrta.   Svi ostali zainteresirani  djelatnici OŠ Prečko  (tehničko osoblje) koji budu željeli ostvariti svoje individualne potrebe (praktičan rad u vrtu i prijenos naučenih vještina rada u vrtu učenicima).     Udruga Zeleni klik osnovana je u cilju unapređivanja, razvoja i podizanja kvalitete življenja, osobito u području održivog razvoja, ekologije te s primjenom na svim društvenim skupinama. U njihovom su fokusu najosjetljivije društvene skupine: djeca i mladi, starije dobne skupine građana, osobe s posebnim i specifičnim potrebama.   Korisnici (zainteresirani članovi ) i  stručni  suradnici iste udruge.   Udruga Vjeverica osnovana je kako bi pružila  izvaninstitucionalni oblik skrbi za odrasle osobe s intelektualnim oštećenjima s ciljem njihova okupljanja te organiziranog i osmišljenog provođenja slobodnog vremena uz radno-okupacijske, kreativno-rekreacijske, sportske i druge socijalizacijsko-rehabilitacijske aktivnosti kojima se unapređuje kvaliteta života osoba s intelektualnim poteškoćama  i njihovih obitelji.   Korisnici (osobe s intelektualnim poteškoćama), članovi njihovih obitelji i stručni suradnici iste udruge.   Zainteresirana javnost (roditelji učenika, bake i djedovi učenika).  
Očekivani rezultati      Steći potrebna teorijska znanja iz područja agrikulture i njihovu praktičnu primjenu u školskom vrtu. Spoznati važnost pravilnog odnosa prema zdravoj hrani i organski uzgojenoj hrani. Djelovati na društvo prema promjeni u održivo  koje podržava prirodu i pravednu raspodjelu u zajednici. Dati doprinos razvijanju i provedbi novih održivih  modela poljoprivrede i solidarne ekonomije. Poticati ekološki, ekonomski i socijalno održivi razvoj. Poticati mlade na samoorganizaciju i samoinicijativu za pokretanje promjena. Razviti pozitivne osobine, kao što su samopouzdanje, samosvijest i samoincijativa. Razviti pravilan odnos prema zdravoj hrani i njezinoj pripremi te  važnosti  koju imaju za zdravlje. Razviti pravilne prehrambene navike. Izraditi  priručnik o školskom vrtlarenju. Izraditi Malu vrtnu kuharicu. Napraviti Malu kušaonicu raznih recepata    
Praćenje i vrednovanje projekta                      1.      Anketa za učenike o sadržajima i aktivnostima potrebnima za rad u školskom vrtu 2.      Anketa za učenike o sadržajima i aktivnostima potrebnima za rad Vanjske učionice 3.       Ankete za roditelje učenika o aktivnostima za školski vrt i Vanjsku učionicu              4.     Objava aktivnosti i rezultata projekta na mrežnim stranicama škole i 2 partnera              5.     Objava aktivnosti rezultata projekta u medijskom prostoru (televizija, radio, tisak i portali)              6.     Slanje mjesečnih izvješća             7.      Vanjska evaluacija  stručnih udruga kao što su Bio vrt – u skladu s prirodom i                  O.A.ZA – Održiva alternativa zajednici      
Održivost projekta       Održivost projekta osigurat će se:  – održavanjem  različitih edukativnih radionica u prostoru vanjske učionice (stručni predavači,  djelatnici OPG-ova, bake i djedovi ) –  prodajom ulaznica  -održavanjem događaja  Malih tržnica zdrave hrane – prodajom hrane proizvedene u školskom vrtu  – održavanjem  događaja Bakinih proljetnih kolača – prodajnom izložbom kolača natjecateljskog karaktera
-održavanjem  kulturno-umjetničkih događaja (Male priredbe  na otvorenom i Mala noćna muzika ) – ulaznice – suradnja s lokalnom zajednicom ; Tržnica Prečko – prodaja hrane i proizvoda proizvedenih u školskom vrtu; Posjeti učenika lokalnim OPG-ovima – suradnja s međunarodnom zajednicom – stručni posjeti učenika i učitelja  iz OŠ Brežice (Slovenija) – povezivanje s učeničkom zadrugom ZIP OŠ Prečko;    (izrada i prodaja  platnenih vrećica u koje će se stavljati različito povrće i voće proizvedeno  na ekološki način, proizvodnja i prodaja sokova, prerada voća i  kiseljenje povrća)          

Ukupni troškovi projekta u kn: 19 570 kuna

Datum      

Potpis ravnateljice/ravnatelja i pečat škole

 ________________________________________________

Troškovnik projekta u kn      

Red. br.Izdatak (npr. pribor, materijal, edukacija)Cijena jedne stavke u knBroj stavkiUkupna cijena u kn
     1     Vrtna  kućica za alat Keter Scala  6X8 Š/V/D  (185/207/236 cm)     4 978     1        4  978
     2     Autobusni prijevoz za posjet OPG-ovima i ZOV-u     1600     3         4 800
     3     Betonske ploče za opločenje GRANADA KLASIK 40×40 cm     20,99     40     839,60
     4     Drvena daska 19x94x2400 mm     46,90     20     938
     5     Swingcolor premaz za drvo 750 ml     59,90     2     119.8
     6      Agrovrtni kompost 50 l     59,90     20     1 198
     7      Školska ploča zelena 120×100 cm     837,5     1     837,5
     8     Tessarol temeljna boja za drvo  2,5 l     66,51     4     266,04
     9     Kist Kayser Kožul     7,11     6     42,66
     10     Platno za jedro –Guttaplane cerade dvostruki obrub 4X5 m     81,19     3     243.57
     11     Edukacija _međunarodna ICEL 2020     262     3     787
     12     Edukacija – Škola vrtlarenja     120     3     360
     13     Troškovi prijevoza     350     1     350
     14     Plastenik za zaštitu bilja 1,35×2 m     790     2     1 580
     15     Sokovnik  VERVITA XXL     2 000     1     2 000
                         
                         
                         
UKUPNO:19 340,17