PRIMJEROM POKAŽI KAKAV SVIJET TI JE DRAŽI
Osnovna škola Prečko, Zagreb
PUS: pazim, učim, sadim
objavljeno: 6. srpnja 2020.

Osnovna škola Prečko, Zagreb

U suradnji sa Školskim volonterskim klubom te članovima udruge Zeleni klik! krenulo se u podizanje školskoga organskog vrta i vanjske učionice. Posađen je školski voćnjak, a svrha projekta jest stvaranje uvjeta za iskustveno i praktično učenje te inkluziju ranjivih skupina društva.

 Projekt je kandidiran i MZO-u za dobivanje financijske potpore.

Projekt vodi učiteljica Suzana Mikulec.

Idejni nacrt projekta:

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Prijavni obrazac za provedbu projekta u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020.

Podatci o školi

Naziv škole      OŠ PrečkoMolimo označite sve što odgovara                                osnovna škola  srednja škola umjetnička škola – vrsta        strukovna škola mješovita srednja  gimnazija – vrsta      
Poštanski broj i grad       10 000 ZagrebAdresa Dekanići 6
Telefon      01/3883 023Matični broj škole i OIB                       69136218994      
E-mail osobe za kontakt      suzana.mikulec@skole.hrPoslovna banka i broj računa      Zagrebačka banka HR6923600001101551692
Ravnateljica/ravnatelj škole      mr. sc. Jadranka Oštarčević

Ispuniti ako škola ostvaruje partnersku suradnju u provedbi projekta

Partner 1       Zeleni klik !Tip partnerske institucije (udruga, institut i dr.) Udruga Zeleni klik !
Adresa      Dobronićeva 28Poštanski broj i grad      10 000 Zagreb
E-mail osobe za kontakt      zeleniklik@gmail.comTelefon      00385 98 1617 265
Partner 2       Udruga za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima Grada ZagrebaTip partnerske institucije (udruga, institut i dr.)      Udruga za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima Grada Zagreba
Adresa      Prečko 2Poštanski broj i grad      10 000 Zagreb
E-mail osobe za kontakt      udruga.osit.zg@gmail.comTelefon      01/3873 655


Naziv projekta   PUS: Pazim, učim, sadim

Sažetak projekta

     U dvorištu OŠ Prečko izradit će se u skladu s planovima Školskoga volonterskog kluba ‘Zeleni prijatelji’, školske koordinatorice, ravnateljice škole te članova udruge Zeleni klik! školski organski vrt i vanjska učionica. Proces je počeo sadnjom školskoga organskog voćnjaka tijekom zime 2019. godine. Proizvedeno voće i povrće pronaći će put do tržišta različitim aktivnostima u suradnji s učeničkom zadrugom OŠ Prečko ,,ZIP“. Školski vrt treba postati posebno mjesto za povezivanje s nastavom, praktično provjeravanje stečenoga teorijskog znanja u školi, ali i mjesto za usvajanje novih praktičnih znanja i vještina koji se mogu steći radom u školskom vrtu. Nastava u školskom vrtu omogućuje jasnu i praktičnu korelaciju sa svim odgojno-obrazovnim predmetima, pri čemu poštujući osnovna načela zornosti i  postupnosti učenici mogu naučiti povezivati stečena teorijska znanja s praktičnima. Pravilna i pravovremena izmjena različitih vrsta učeničkih aktivnosti u školskom vrtu i izvan njega omogućuje ostvarivanje velikog  broja odgojno-obrazovnih očekivanja svih sedam međupredmetnih tema.                                          

Voditeljica/voditelj projekta

Ime i prezime      Suzana Mikulec
Telefon      01/3883 882
Zanimanje Učiteljica RN      
E-mail      suzana.mikulec@skole.hr

Podatci o učiteljima, nastavnicama i stručnim suradnicima škole uključenima u projekt (prema potrebi dodati nove retke)

 Ime i prezimeZanimanje
1.      Daša Filipčić     prof. biologije
2.      Nikolina Turčinović Dupor     kateheta ( do diplome)
3.      Tatjana Šimunić     prof. defektolog
4.      Svjetlana Bobinac     radni instruktor
5.      Suzana Mikulec     učiteljica RN
6.      Danijela Krpan       
7. Ivana Muić   

Detaljan opis projekta

Cilj projekta         Stvoriti i omogućiti uvjete u kojima će školski vrt   postati posebno mjesto za povezivanje s nastavnim sadržajima, za praktično provjeravanje stečenoga teorijskog znanja u školi, ali i mjesto za usvajanje novih praktičnih znanja i vještina koji se mogu steći radom u školskom vrtu. Omogućiti izvođenje nastave u vanjskoj učionici školskog vrta koja omogućuje jasnu i praktičnu korelaciju sa svim odgojno-obrazovnim predmetima, pri čemu poštujući osnovna načela metodike zornosti i postupnosti učenici mogu naučiti povezivati stečena teorijska znanja s praktičnima. Omogućiti inkluziju ranjivih skupina društva njihovim uključivanjem u određene aktivnosti u školskom vrtu i provođenju različitih edukacijskih radionica u vanjskoj učionici školskog vrta.    
Trajanje projekta       24 mjeseca (2020. – 2022.)  
Aktivnosti i metode       Pravilna i pravovremena izmjena različitih vrsta učeničkih aktivnosti u školskom vrtu omogućuje ostvarenje velikog broja odgojno-obrazovnih ishoda u svim odgojno-obrazovnim predmetima u svim razredima, a ponajviše od prvoga do četvrtog razreda. Vanjska učionica nalazila bi se na istočnoj strani livade kraj drveta, a imala bi stolove od trupaca i klupice od trupaca ili panjeva. Stolovi i klupice stajali bi na betonskima pločama (ako će biti sredstava taj cijeli krug bio bi popločan betonskim kockama). Vanjska učionica imala bi zaštitu od sunca u obliku platnenog jedra koje bi bilo učvršćeno na dva stupa i na drvo ili pak drvenu sjenica što je druga opcija. Postavila bi se i ploča na drvenom okviru. Zapadno od učionice bio bi vrt sa spiralom u sredini i okolo bi bile povišene gredice u obliku sunčevih zraka (vidjeti nacrt). Do vrta i klupa vodila bi staza od betonskih cigli ili ploča uz koju bi se posadile biljke trajnice, miješano s cvijećem. U gredice vrta sadilo bi se također miješano povrće, cvijeće i začinsko bilje radi boljeg međusobno podržavajućeg odnosa i smanjivanja nametnika kojima odgovara monokulturni uzgoj povrća. Cvijeće bi služilo privlačenju pčela i drugih korisnih kukaca. Od povrća bismo sadili jednogodišnje, ali bismo sadili i višegodišnje kulture zbog vrijednosti koje trajnice imaju u vrtu, a to je manja potrošnja resursa, veća otpornost tih biljaka na štetnike i bolesti te višegodišnji prinosi. Budući da je riječ o organskom vrtu, sadile bi se i biljke koje će nam koristiti u očuvanju zdravlja svih biljaka u vrtu, kao i promociji zdravlja, a provodit će se edukacijske aktivnosti i izrada ljekovitih pripravaka za zaštitu zdravlja biljaka i ljudi. Radi sprečavanja isušivanja zemlje gredice bi se malčirale slamom, osušenom travom ili lišćem. Sav organski materijal iz vrta pretvorit će se u kompost, kojim će se obogaćivati tlo vrta iz sezone u sezonu, čime će se postići široka edukacija na području recikliranja, odvajanja otpada, kao i održivi model uzgoja hrane, bez stvaranja otpada.  U blizini vrta bit će napravljen hotel za kukce, koji će služiti kao sklonište za korisne kukce oprašivače, ali će poslužiti i kao mjesto za edukaciju i proučavanje tih prevažnih životinja u tzv. mreži života, o kojima ovisi gotovo sav biljni i životinjski svijet na Zemlji. S istim ciljem proučavanja, zaštite i edukacije na drveću u dvorištu škole bit će postavljene kućice za ptice i šišmiše, također važne karike za održivost sustava. Sve elemente koje je moguće (hotel za kukce, vrtne gredice, spirala, začinski vrt, cvjetnjak, polikulturne biljne zajednice, kućice za ptice i šišmiše i dr. elemente) izradit će sami volonteri i učenici Osnovne škole Prečko, a zahtjevnije elemente, kao što je postavljanje staza, izrada zaštite od sunca ili sjenice, postavljanje školske ploče, drvenih panjeva za sjedenje, stručne službe s odgovarajućom opremom što uključuje i postavljanje vrtne kućice za alat.   Na južnom dijelu dvorišta prema parkiralištu bit će postavljeni drveni paneli koji će služiti za odvajanje parkirališta od vrtnog dijela te ujedno kao potpornji za biljke penjačice, koje također imaju estetsku ulogu, ulogu osiguravanja mira za učenike koji se koriste vanjskom učionicom, ali i kao vrsta privlačna kukcima oprašivačima, čime se dodatno obogaćuje element održivosti ovog vrta i vanjske učionice. Materijal potreban za izvedbu vanjske učionice i organskog vrta u OŠ Prečko: 1. Betonske kocke za putove (procjena metara) – priprema i postavljanje s nabavom materijala 2. Panjevi – donacija Zrinjevca (dobava materijala, dovoz i postavljanje) 3. Građa za povišene gredice: drvene daske, stupići, vijci, okov za pričvršćivanje dasaka 4. Zemlja za vrtnu spiralu i povišene gredice (naručiti kamion od Zrinjevca) 5. Sadnice trajnica i jednogodišnjeg bilja, sjeme biljaka 6. Kompost (naručiti od Zrinjevca) 7. Vrtni alati (ravne vile, motike, štihače, grablje, sadilice, kante za zalijevanje, vrtno crijevo za zalijevanje, tačke, trimer za košnju, škare za orezivanje grana) 8. Betonske ploče za podlogu za panjeve 9. Školska ploča samostojeća, dobava i postavljanje 10. Jedro za zaštitu od sunca s postavljanjem na tri stupa 11. Materijal za izradu hotela za kukce, kućica za ptice i skloništa za šišmiše, vijci, alat (pila, bušilica/odvijač), 12. Boje i pribor za bojenje (boje, ulje za premazivanje drva, kistovi) 13. Vrtna kućica                  
Opis korisnika uključenih u projekt       Učenici Školskoga volonterskog kluba ,,Zeleni prijatelji“ podijeljeni su u dvije skupine. Male volontere čine učenici od 2. do 4. razreda, a Velike volontere učenici od 5. do 7. razreda. Učenici s posebnim potrebama koji pohađaju nastavu u posebnim razrednim odjelima u OŠ Prečko od 1. do 8. razreda podijeljeni su na skupinu od 1 do 4. razreda te skupinu od 5. do 8. razreda.  
Svi ostali učenici od 1. do 8. razreda OŠ Prečko, koji će prema svojim potrebama provoditi nastavu u vanjskoj učionici. Učenička zadruga OŠ Prečko ZIP, učenici koji će izrađivati platnene vrećice u koje će se odlagati različiti proizvodi nastali pri preradi voća i povrća iz školskog vrta. Svi ostali zainteresirani djelatnici OŠ Prečko (tehničko osoblje), koji će željeti ostvariti svoje individualne potrebe (praktičan rad na vrtu i prijenos naučenih vještina rada na vrtu učenicima). Udruga Zeleni klik osnovana je s namjerom unapređivanja, razvoja i podizanja kvalitete življenja, osobito u području održivog razvoja, ekologije te s primjenom na svim društvenim skupinama. U njihovu su središtu najosjetljivije društvene skupine: djeca i mladi, starije dobne skupine građana, osobe s posebnim i specifičnim potrebama. Korisnici (zainteresirani članovi ) i stručni  suradnici iste udruge. Udruga Vjeverica osnovna je kako bi pružila izvaninstitucionalni oblik skrbi za odrasle osobe s intelektualnim oštećenjima radi njihova okupljanja te organiziranoga i osmišljenog provođenja slobodnog vremena uz radno-okupacijske, kreativno-rekreacijske, sportske i druge socijalizacijsko-rehabilitacijske aktivnosti kojima se unapređuje kvaliteta života osoba s intelektualnim poteškoćama i njihovih obitelji. Korisnici (osobe s intelektualnim poteškoćama), članovi njihovih obitelji i stručni suradnici iste udruge.   Zainteresirana javnost (roditelji učenika, bake i djedovi učenika).  
Očekivani rezultati      Steći potrebna teorijska znanja iz područja agrokulture i njihovu praktičnu primjenu u školskom vrtu. Spoznati važnost pravilnog odnosa prema zdravoj hrani i organski uzgojenoj hrani. Djelovati na društvo prema promjeni u održivo koje podržava prirodu i pravednu raspodjelu u zajednici. Dati doprinos razvijanju i provođenju novih održivih  modela poljoprivrede i solidarne ekonomije. Poticati ekološki, ekonomski i socijalno održivi razvoj. Poticati mlade na samoorganizaciju i samoinicijativu za pokretanjem promjena. Razviti pozitivne osobine, kao što su samopouzdanje, samosvijest i samoincijativa. Razviti pravilan odnos prema zdravoj hrani i njezinoj pripremi te važnosti koju ima za zdravlje. Razviti pravilne prehrambene navike. Izraditi priručnik o školskom vrtlarenju. Izraditi Malu vrtnu kuharicu. Napraviti Malu kušaonicu različitih recepata.    
Praćenje i vrednovanje projekta                      1.      Anketa za učenike o sadržajima i aktivnostima potrebnima za radu u školskom vrtu 2.      Anketa za učenike o sadržajima i aktivnostima potrebnima za rad vanjske učionice 3.       Ankete za roditelje učenika o aktivnostima za školski vrt i vanjsku učionicu              4.     Objava aktivnosti i rezultata projekta na mrežnim stranicama škole i dva partnera              5.     Objava aktivnosti rezultata projekta u medijskom prostoru (televizija, radio, tisak i portali)              6.     Slanje mjesečnih izvješća             7.      Vanjska evaluacija  stručnih udruga, kao što su Bio vrt – u skladu s prirodom i                  O.A.ZA – Održiva Alternativa ZAjednici      
Održivost projekta       Održivost projekta osigurat će se:  a) održavanjem  različitih edukativnih radionica u prostoru vanjske učionice (stručni predavači,  djelatnici OPG-ova, bake i djedovi); b) prodaja ulaznica;  c) održavanjem događaja Malih tržnica zdrave hrane; d) prodaja hrane proizvedene u školskom vrtu;  e) održavanjem događaja Bakinih proljetnih kolača; f) prodajna izložba kolača natjecateljskog tipa; g) održavanjem kulturno-umjetničkih događaja (Male priredbe na otvorenom i Mala noćna muzika); h) ulaznice; i) suradnja s lokalnom zajednicom; Tržnica Prečko; j) prodaja hrane i proizvoda proizvedenih u školskom vrtu; k) posjeti učenika lokalnim OPG-ovima; l) suradnja s međunarodnom zajednicom; lj) stručni posjeti učenika i učitelja iz OŠ Brežice (Slovenija); m) povezivanje s učeničkom zadrugom ZIP OŠ Prečko (izrada i prodaja platnenih vrećica u koje će se stavljati različito povrće i voće proizvedeno na ekološki način), (proizvodnja i prodaja sokova, prerada voća i kiseljenje povrća).          

Ukupni troškovi projekta u kn: 19 570 kuna

Datum      

Potpis ravnateljice/ravnatelja i pečat škole

 ________________________________________________

Troškovnik projekta u kn      

Red. br.Izdatak (npr. pribor, materijal, edukacija)Cijena jedne stavke u knBroj stavkiUkupna cijena u kn
     1     Vrtna  kućica za alat Keter Scala  6 X 8 Š/V/D  (185/207/236 cm)     4 978     1        4  978
     2     Autobusni prijevoz za posjet OPG-ovima i ZOV-u     1600     3         4 800
     3     Betonske ploče za opločenje GRANADA KLASIK 40 x 40 cm     20,99     40     839,60
     4     Drvena daska 19 x 94 x 2400 mm     46,90     20     938
     5     Swingcolor premaz za drvo 750 ml     59,90     2     119,8
     6      Agrovrtni kompost 50 l     59,90     20     1 198
     7      Školska ploča zelena 120 x 100 cm     837,5     1     837,5
     8     Tessarol temeljna boja za drvo  2,5 l     66,51     4     266,04
     9     Kist Kayser Kožul     7,11     6     42,66
     10     Platno za jedro – Guttaplane cerade dvostruki obrub 4 X 5 m     81,19     3     243,57
     11     Eduakcija _međunarodna ICEL 2020     262     3     787
     12     Edukacija – Škola vrtlarenja     120     3     360
     13     Troškovi prijevoza     350     1     350
     14     Plastenik za zaštitu bilja 1,35 x 2 m     790     2     1 580
     15     Sokovnik  VERVITA XXL     2 000     1     2 000
                         
                         
                         
UKUPNO:19 340,17