Iz školskog svijeta
OŠ BEDEKOVČINA
Objavili i 2. broj časopisa – Prirodnjaci
objavljeno: 26. lipnja 2022.

Učenici 1.a razreda Osnovne škole Bedekovčina uključeni u izvannastavnu aktivnost Prirodnjaci i njihova učiteljica i voditeljica skupine Melita Ogrinšak izdali su drugi broj svojeg časopisa Prirodnjaci koji prikazuje njihov rad tijekom drugog polugodišta.

Znajući da djecu treba poticati na proučavanje, eksperimentiranje, istraživanje, traženje uzročno-posljedičnih veza, na aktivnost, postavljanje pitanja i samostalno traganje za odgovorima na izvannastavnoj aktivnosti, Prirodnjaci su praktičnim radom na različitim mjestima, u različito vrijeme i s različitim materijalima usvajali jednostavna i složenija znanja na njima zanimljiv način. Upoznavali su  prirodne zakone u okružju, prepoznavali određene zakonitosti u različitim nastavnim područjima i učili kako vlastitim angažmanom pronaći rješenje problema.

Organiziranjem atraktivnih nastavnih aktivnosti učenici su bili motivirani za istraživanje i usvajanje sadržaja putem praktičnog rada i igre.

O nekima od aktivnosti koje su učenici ostvarili tijekom drugog polugodišta možete pročitati u našem časopisu. Aktivnosti su podrobno opisane, vođene prema etapama i prikazane fotografijama.

Radom u toj izvannastavnoj aktivnosti pridonose ostvarenju zadataka triju eTwininngovih projekata: Pokusi su nova foraStvaraj s prirodom i u prirodi i Abeceda znanosti 2 te dvaju Erasmusovih projekata: Budi rješenje – recikliraj i Abeceda znanosti.

■  Piše: Melita Ogrinšak, mag. prim. educ. učiteljica mentorica | OŠ Bedekovčina ■