Iz stranih medija
GOVORNE I JEZIČNE VJEŠTINE
Očekivani stupanj razvoja jezika u prvom razredu
objavljeno: 27. svibnja 2020.

U prvom razredu djeca razvijaju govorne vještine, uče čitati, pisati te razvijaju matematičke vještine. U članku se donose informacije vezane uz očekivani stupanj razvoja govornih vještina i razumijevanja jezika kod učenika prvoga razreda.

Dijelovi donesenih informacija preuzeti su iz knjige A Guide to School Services in Speech-Language Pathology autorice Trici SCHRAEDER.

GOVOR

 • Upotrebljava pet do sedam vrsta riječi.
 • Izgovara pravilno sve glasove uz moguće iznimke pri izgovoru r, s i z.
 • Izražava se gramatički pravilno uključujući niječne oblike, veznike, zamjenice, gramatičku kategoriju broja (jednina, množina), glagole; imenice i glagole usklađuje s obzirom na sročnost (množinu s množinom) te primjenjuje pravilan redoslijed riječi u rečenici.
 • Koristi se složenim rečenicama.
 • Prepričava služeći se rečenicama u slijedu: „prvo“, „sljedeće“, „zatim“ i „na kraju“.
 • Određuje predmete prema upotrebi (npr. Nož reže).
 • Počinje komunikaciju s drugima, uključuje se u naizmjeničan razgovor, prilagođava ili mijenja tijek razgovora u skladu s okolnostima, u stanju je držati se jedne teme sedam do dvanaest minuta, zahtijeva pojašnjenje, daje pojašnjenje.
 • Imenuje suprotnosti (isključeno/uključeno, gore/dolje, ulaz/izlaz).

SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE

 • Odgovara na pitanja u 80 % slučajeva.
 • Odgovara na pitanja tko, što, gdje, kada, kako i zašto.
 • Slijedi upute koje se sastoje od dvaju koraka.
 • Smišlja rime.
 • Dodaje ili oduzima glasove kako bi nastale nove riječi.
 • Spaja glasove u slogove.

OSNOVNI STANDARDI GOVORA I SLUŠANJA S RAZUMIJEVANJEM

 • Sudjeluje u razgovorima o temama primjerenima prvom razredu, s vršnjacima i odraslim osobama u malim i većim skupinama (u raspravi slijedi dogovorena pravila, odgovara na komentare drugih u višestrukoj razmjeni mišljenja, postavlja pitanja da bi se razjasnile nejasnoće).
 • Postavlja pitanja i daje odgovore o ključnim detaljima teksta pročitanoga naglas ili usmeno izložene prezentacije.
 • Opisuje ljude, mjesta, stvari i događaje  u relevantnim detaljima jasno izražavajući  zamisli i osjećaje.
 • Izgovara potpune rečenice primjerene zadatku ili situaciji.

OSNOVNI JEZIČNI STANDARDI

 • Upotrebljava opće i vlastite imenice.
 • Upotrebljava imenice u jednini i množini s odgovarajućim glagolima u jednostavnim rečenicama.
 • Upotrebljava osobne, posvojne i neodređene zamjenice (ja, moje, oni, njihovo, bilo tko, sve).
 • Koristi se glagolskim vremenima u svrhu izricanja događaja iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti (Danas sam išao kući, Idem kući, Sutra ću ići kući).
 • Koristi se često upotrebljavanim veznicima (i, ali, ili, pa, zato).
 • Koristi se često upotrebljavanim prijedlozima (za, nakon, prema).
 • Na poticaj oblikuje jednostavne, složene, izjavne, upitne, imperativne i usklične rečenice.
 • Određuje i objašnjava značenje nepoznatih riječi i izričaja ili riječi i izričaja s višestrukim značenjem na osnovu tekstova i sadržaja razine prvoga razreda fleksibilno se koristeći nekom od strategija.

✿ Koristi se kontekstom rečenice kako bi odredio značenje riječi ili izraza.

✿ Koristi se često upotrebljavanim predmetcima i nastavcima kao tragom u pronalaženju značenja riječi.

✿ Prepoznaje često upotrebljavane osnove riječi i njezine izvedene oblike.

✿  Uz upute i potporu odraslih pokazuje razumijevanje odnosa riječi i nijanse u značenjima riječi.

✿ Raspoređuje riječi u kategorije (boje, odjeća) kako bi stekao razumijevanje koncepta koji predstavlja određena kategorija.

✿ Određuje značenje riječi prema kategoriji i prema jednoj ili više značajki (patka je ptica koja pliva; tigar je velika mačka s prugama).

✿ Prepoznaje stvarne veze između riječi i njihove primjene. (Npr. Nabrojite  ugodna mjesta u svojem domu.)   

✿ Razlikuje nijanse u značenjima glagola (gledati, viriti, zuriti, škiljiti) i pridjeve koji se razlikuju po stupnju svojstva ili obilježja koje izriču (velik, ogroman).

✿ Koristi se riječima ili izrazima naučenima u razgovoru, čitanju ili slušanju uključujući upotrebu veznika koji su u česti pri uspostavljanju  jednostavnih odnosa u rečenici (npr. jer).

KAKO POBOLJŠATI VJEŠTINE GOVORA I RAZUMIJEVANJA UČENIKA PRVOG RAZREDA

Nastavite čitati svom djetetu. Tri knjige dnevno dobro su pravilo. Čitajte razne vrste knjiga i razgovarajte o radnji i rječniku. Kad vaše dijete nauči čitati, ono može čitati vama. Međutim, čitanje je djetetu u toj fazi njegova razvoja i dalje ključno.

Razgovarajte s djetetom. Postavljajte mu pitanja i očekujte odgovore koji su lako razumljivi i povezani s temom. Vašem je djetetu potrebno više vremena za obradu informacije nego odrasloj osobi pa pripazite da mu ostavite deset do petnaest sekundi vremena za odgovor. USPORITE.

Igrajte igre. Za tu dob sjajne su sve vrste igara.

Vježbajte pisanje. Pišite pisma obitelji, zahvalnice i popis namirnica za kupnju. Vaše će  dijete uživati u toj vrsti odgovornosti, a one su i sjajan način da unaprijedi vještinu pisanja.

■ NAPOMENA ■ SAD: Speach and Language Resourses – blog stručnjakinje za razvoj govora Suzanne SELLE ■ izvornik: suzanneselle.blogspot.com