Iz učionice
MEDIJSKA KULTURA
Filmska naSTAVa dobiva digitalnu platformu
objavljeno: 23. lipnja 2020.

U svojoj učionici trudim se, kad god mogu, primjenjivati suvremen metodički pristup nastavi filma. Interpretaciji filma i općenito zadatcima u nastavi medijske kulture pristupam pomno s obzirom na odabrane filmove i metodičke postupke koje planiram primijeniti u samoj obradi filma.

Svjesna sam toga da je važnost medijske pismenosti učitelja jedan od glavnih uvjeta za medijsko opismenjavanje učenika, pa se trudim, kad god mogu, usavršavati na tom području.

Metodičko oblikovanje nastave medijske kulture u razrednoj nastavi ovisi ponajprije o psihofizičkom razvoju učenika te o ponuđenim filmskim sadržajima.

Nastava filma u osnovnim školama provodi se u sklopu  nastave hrvatskog jezika. Kad se u sklopu područja medijske kulture bavim filmom, u prvom mi je planu, naravno, filmska kultura koja podrazumijeva ostvarivanje odgojnih i filmskoobrazovnih ciljeva.

Ako se iduće školske godine želite posvetiti filmu, toplo preporučujem digitalnu platformu na adresi filmskanastava.hfs.hr jer Hrvatski filmski savez dovodi Filmsku naSTAVu u sve hrvatske osnovne i srednje škole!

Filmska naSTAVa interaktivan je program filmskog obrazovanja namijenjen osnovnoškolskim i srednjoškolskim učenicima diljem Republike Hrvatske.

Platforma omogućuje učenicima i njihovim učiteljima da pogledaju raznovrsna nagrađivana filmska djela mladih autora prikazana na Reviji hrvatskoga filmskog stvaralaštva djece, Filmskoj reviji mladeži i Four River Film Festivalu te na taj način aktivno sudjeluju u kreativnom nastavnom procesu.

Program je utemeljen na metodici nastave filma, primjeren dobi učenika i učiteljima pruža unaprijed oblikovana besplatna pitanja za vođenu diskusiju, gotovu prezentaciju i gotove pripreme koje se mogu preuzeti i oblikovati prema potrebi.

S pomoću ponuđenih aktivnosti učenici će steći temeljno znanje o filmu (od teorije do povijesti filma), filmsku pismenost i vježbati razumijevanje filmskog jezika.

S učenicima svojega 4.b razreda OŠ Julija Benešića u Iloku u sklopu nastave hrvatskog jezika pogledala sam ponuđene filmove i održala jedan nastavni sat medijske kulture prema ponuđenim predlošcima s platforme.

Učenike je to oduševilo i potaknulo na bavljenje filmom. Na taj sam im način još više približila filmsku umjetnost.

Filmovi na digitalnoj platformi ostaju im dostupni, pa ih oni mogu ponovno pogledati te samostalno odgovoriti na pitanja čija je svrha pomnija analiza sadržaja, i to na interaktivan način.

Program se održava uz financijsku potporu Hrvatske zajednice tehničke kulture i Ministarstva kulture, a sadržaj je dostupan na poveznici filmskanastava.hfs.hr.

■  Piše: Kristina ČOBANKOVIĆ, učiteljica razredne nastave  ■  OŠ Julija Benešića, Ilok ■ Predano se svakog dana zalažem za uspjeh učenika unutar učionice i u svakidašnjem životu jer smatram da uspješni učenici postaju uspješni ljudi. Uistinu uživam u poučavanju i veoma sam strastvena učiteljica usredotočena na učenike te stalno nastojim unapređivati strategije učenja. Uživam u suradničkom učenju koje učenike posve uključuje u nastavni proces. Jednako tako volim istraživati ​​različite digitalne alate koji se mogu primjenjivati u učionici kao podrška učenju. Kad ne poučavam, uživam u kuhanju, čitanju i slobodnom vremenu provedenom s obitelji. ■