Jučer-danas-sutra
INDUSTRIJSKO STROJARSKA ŠKOLA
Obilježili Međunarodni dan tolerancije
objavljeno: 18. studenoga 2020.

Međunarodni dan tolerancije obilježava se 16. studenoga. To je dan koji nas podsjeća na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas. Generalna je Skupština Ujedinjenih naroda 1996. godine pozvala zemlje članice da ustanove Dan tolerancije u skladu s Deklaracijom o principima tolerancije koja je od strane članica potpisana 16. studenoga 1995. godine.

UNESCO je proglašenjem Međunarodnog dana tolerancije skrenuo pozornost na brojne međunarodne akte koji se tiču ljudskih prava te je dao definiciju tolerancije koja glasi:

„Tolerancija je poštovanje, prihvaćanje i uvažavanje bogatstva različitosti u našim svjetskim kulturama, naša forma izražavanja i način da budemo ljudi.

Tolerancija podrazumijeva volju i sposobnost prihvatiti i dopustiti različitost, bilo da se radi o razlikama u političkom uvjerenju, ili o vjerskim, rasnim ili spolnim razlikama.“

Učenici zagrebačke Industrijske strojarske škole (ISŠ) obilježili su Međunarodni dan tolerancije korištenjem interaktivne e-Knjige „Povezivanje praktične nastave s temama tolerancije i prevencije nasilja“ koju su izradili nastavnica Hrvatskoga jezika i Etike Iva Bojčić, voditeljica Praktične nastave Kristinka Lemaić i ravnatelj Nenad Pavlinić.

Na poveznici libar.carnet.hr svi učenici i nastavnici Republike Hrvatske mogu pristupiti e-Knjizi autentifikacijom pomoću AAI@EduHr akademskog računa.

Autori su e-Knjigu izradili kao motivaciju za učenike prvih razrednih odjela ISŠ-a za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima koje provode s Organizacijom Status M. To je organizacija koja osvještava, propituje i dekonstruira društvene norme i stereotipe te promovira odgovorno ponašanje s ciljem izgradnje rodno ravnopravnog, inkluzivnog i nenasilnog društva. Radom u zajednici, primarno s muškarcima, Status M osnažuje mladiće, očeve, buduće očeve i pripadnike marginaliziranih skupina za postizanje društvene promjene u zajednici.

Organizacija tako informira javnost, osnažuje stručnjake i stručnjakinje te zagovara unaprjeđenje javnih politika i praksi, sve s ciljem ostvarenja svoje vizije – društva nenasilja, inkluzije i rodne ravnopravnosti.  S obzirom na to da Status M surađuje s brojnim drugim odgojno-obrazovnim ustanovama, autori e-Knjige vjeruju da će e­-Knjiga edukativno i preventivno djelovati i na učenike diljem Hrvatske.

Aktivnosti u e-Knjizi doprinose ostvarenju odgojno-obrazovnih ishoda međupredmetnih tema te će učenici moći:

■  pročitati uvodnu riječ autora te informacije o povezivanju praktične i teorijske nastave s temama tolerancije i prevencije nasilja

■  pročitati opis i saznati svrhu rada organizacije Status M

■  pogledati video „Budi muško, ne budi nasilan“

■  pogledati video „Budi muško, poštuj djevojke“

■  pogledati video „Budi muško, ne diskriminiraj“

■  pročitati sve o projektu ISŠ-a „Budi muško, mijenjaj pravila“

■  pogledati video učenika ISŠ-a  „Budi muško, mijenjaj pravila“

■  izraditi prijedlog digitalnog plakata

■  pogledati fotogaleriju s dodjele Nagrade Grada Zagreba „Luka Ritz – nasilje nije hrabrost“ koju je 2019. godine osvojio učenik ISŠ-a

■  pročitati sve o projektu ISŠ-a „Reagiraj ljudski protiv nasilja“

■  pogledati video učenika ISŠ-a „Reagiraj ljudski protiv nasilja“

■  pročitati kako su učenici ISŠ-a zagovarali toleranciju u videokonferenciji StudentsMeetCRO

■  izraditi prijedlog digitalne umne mape

■  pročitati kako su učenici ISŠ-a 2019. godine obilježili Dan ružičastih majica,

odigrati digitalnu igru memorije

■  provjeriti svoje znanje rješavanjem kviza.

Učenici i nastavnici su nakon obilježavanja Međunarodnog dana tolerancije zaključili da se ljudi razlikuju po mnogočemu – poput nacionalnosti, vjere, jezika, spolne orijentacije, osobnog i socijalnog identiteta, obiteljskog i socio-ekonomskog statusa, kulture, običaja, tjelesnog izgleda, obrazovanja te po mnogim drugim obilježjima.

Različitosti nas obogaćuju, mijenjaju i daju zanimljiv okus našem svakodnevnom životu. One mogu izazvati oprez, strah, tjeskobu i ljutnju, mržnju ili diskriminaciju. Za prihvaćanje vlastitih različitosti i poštivanje tuđih potrebno je mnogo empatije, strpljenja, razumijevanja, susreta i dijaloga. Kako biti svoj, ali i povezan s okolinom, zauzimati se za svoje ciljeve i graditi kvalitetne odnose, uči se od najranijih dana.

Autori e-Knjige zahvaljuju svim bivšim i sadašnjim učenicima koji su pomogli pri stvaranju e-Knjige kao i svim kolegama koji su im podrška u projektima. Edukatorima Organizacije Status M, posebno Tamari Tokić i Stipi Nogalu, zahvaljuju uvijek iznova jer oplemenjuju njihove učenike.

■  Pišu: Iva Bojčić, nastavnica Hrvatskoga jezika i Etike | Kristinka Lemaić, voditeljica Praktične nastave | Nenad Pavlinić, ravnatelj ■ Industrijsko strojarska škola Zagreb  ■