Jučer-danas-sutra
■ INOVA MLADI 2022. ■ 22. IZLOŽBA INOVACIJA UČENIKA OSNOVNIH, SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA
Zlatna medalja vukovarskim eTwinnericama
objavljeno: 23. svibnja 2022.

INOVA-MLADI 2022., 22. je izložba inovacija učenika osnovnih, srednjih škola i studenata s međunarodnim sudjelovanjem. Najveća je to izložba inovacija mladih u RH koja od 2001. godine okuplja sva dostignuća mladih inovatora iz cijele Hrvatske i inozemstva. Središnji godišnji događaj, iznimno popularan među mladim inovatorima, održan je 7. svibnja 2022. u Narodnom sveučilištu Dubrava – Kulturni centar u Zagrebu.

Protekle 2021. godine na izložbi INOVA-MLADI prijavljenih autora, učenika i studenata s njihovim mentorima bilo je nešto više od 400, a ove su godine mladi još više pokazali svoju kreativnu i inovativnu stranu. Prijavljen je 291 izložak i 476 sudionika iz čak 41 škole!

Učenice Gimnazije Vukovar Katarina JOVAKARIĆ i Lara ŠIJANOVIĆ sudjelovale su na događanju sa svojim projektom Lego robotska ruka, a natjecale su se u kategoriji Srednjih škola.

Pod pretpostavkom da će robotika i umjetna inteligencija doprinijeti stvaranju boljeg i humanijeg društva u kojem će ljudi imati više vremena za osobni razvoj, djevojke su odlučile iskoristiti mogućnosti novih tehnologija i stvoriti vlastiti alat koji pomaže osigurati održivi razvoj, a u konačnici i našu zajedničku budućnost.

Lego robotska ruka nastala je u sklopu aktivnosti stvaranja vlastitih tehnoloških rješenja  u službi održivog razvoja u međunarodnom eTwinning projektu „The green changemakers“.

Riječ je o modelu protetičke ruke izrađene isključivo od LEGO kockica. Glavna je svrha projekta izraditi protetičku ruku koja će precizno oponašati cijeli raspon pokreta normalne ljudske šake i ruke. Svi pokreti ruke i lakta, držanje zgloba, abdukcija (odmicanje) i adukcija (primicanje) – sve je upravljano pomoću LEGO pneumatskih cilindara. Jedan je od ciljeva bio i maksimalno povećati brzinu i snagu, ali zadržati dosljedan omjer između njih za potrebe demonstracije. Važno je napomenuti da je osmišljen kao proteza iznad lakta, dok je drugi, donji dio, poslužio kao baza za pričvršćivanje i konačan izgled modela. Težina, koju može podići, ograničena je na oblik predmeta i orijentaciju zgloba i lakta, ali ne više od 1 kg.

GLAVNE KARAKTERISTIKE:

■ ukupno 5 servo motora radi na 9,6 V DC

■ ima 12 točaka slobodnog kretanja poput zglobova ljudske ruke

■ izrađena je u prirodnoj veličini pomoću više od 150 dijelova

■ šaka može putem pneumatskih cilindara izvoditi pokrete stiska, adukcije i abdukcije

■ palac ima tri točke slobodnog kretanja

■ prsti imaju mogućnost individualne kontrole pokreta

■ servo motori omogućuju pokrete podlaktice lijevo – desno

■ moguća je pronacija i supinacija podlaktice (pronacija je podlaktice rotacijski pokret gdje su šaka i nadlaktica gurnute prema unutra dok supinacija podlaktice nastaje kada se ona ili dlan rotiraju prema van)

■ moguće je izvoditi pokrete opružanja i skupljanja u laktu.

Robotska ruka odličan je multi-tasker. Može obavljati široki spektar poslova, a da se ne ruši pod teretom zahtjeva. Neke su od prednosti relativno velika brzina rada, povećana učinkovitost, dulje radno vrijeme i nezagađivanje okoliša. Također, primjenjiva je za obavljanje ponavljajućih radnji ili poslova koji se smatraju previše rutinskim (monotonim), prljavima ili previše opasnim za ljude.

Svojim su nastupom, uz podršku mentora Davora Šijanovića i Sanje Pavlović Šijanović, te svojim znanjem i demonstracijom djevojke oduševile posjetitelje budući su LEGO kockice i bezgranične mogućnosti njihova slaganja oduvijek bile u području interesa djece različitih uzrasta pa i odraslih. One  potiču maštu, kreativnost i nadasve inovativnost. Jednako tako brojna istraživanja upućuju na činjenicu da se djevojke i žene u puno manjem broju opredjeljuju za STEM karijere. Iako žene čine 50 % svjetske populacije, prema podatcima UNESCO-vog Instituta za Statistiku (UIS) samo 28 % znanstvenika ženskog su spola. Neki interesi, a kasnije i karijere, smatraju se „prikladnijim” za dječake, a neke za djevojčice. Poticanje djece na određene aktivnosti ima velik utjecaj na daljnji razvoj njihovih vještina i interesa. Tako je, na primjer, igranje kockama i sličnim kreativnim igračkama dobar prediktor kasnijih spacijalnih sposobnosti koje su važne za razumijevanje matematičkih i inženjerskih koncepata.

Zbog svih su tih razloga Katarina i Lara odlučile prihvatiti izazov i pokazati da su djevojke baš kao i mladići sposobne i spremne na istraživanja i stvaranje kreacija u području STEM-a stvarajući model protetičke ruke izrađene isključivo od LEGO kockica.

A da su u tome bile uspješne, dokaz je osvojena zlatna medalja!  

Djevojke su se s medaljom oko vrata kući vratile sretne i ponosne što su doprinijele rušenju predrasuda i stereotipa da je STEM rezerviran samo za suprotan spol i što su robotiku svojom Lego robotskom rukom predstavili u vidu rješenja u službi održivog razvoja, a već sutra započinju s novim istraživanjem bezgraničnih mogućnosti LEGO kockica, IoTa i mikrokontrolera.

■ Pišu: Sanja PAVLOVIĆ ŠIJANOVIĆ i Davor ŠIJANOVIĆ ■ Gimnazija Vukovar  ■