Pljesak molim
INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA, ZAGREB
Ivan Šimunec dobitnik 3. AHK nagrade u strukovnom obrazovanju
objavljeno: 23. listopada 2022.

Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora dodijelila je priznanje Ivanu Šimuncu, učeniku Industrijske strojarske škole, za osvojeno prvo mjesto u kategoriji „CNC operater prema dualnom modelu obrazovanja“ u šk. god. 2022./2023. u okviru 3. AHK nagrade za strukovno obrazovanje.

Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te tvrtkama članicama poticala je, podržala i ostvarila uvođenje dualnog obrazovanja za strukovnu kvalifikaciju CNC operater.

Industrijska strojarska škola dobila je poziv da predloži svog učenika koji će se natjecati s ostalim učenicima iz Hrvatske za prestižan naslov jednog od najboljih CNC operatera prema dualnom modelu obrazovanja. U dogovoru s ravnateljem Nenadom Pavlinićem, razrednikom Tomislavom Bešlićem te nastavnicima struke, odlučeno je da kandidat za nagradu bude učenik 3. g razreda Ivan ŠIMUNEC koji je 1. i 2. razred završio odličnim uspjehom. Ivanovu je kandidaturu s veseljem podržala i Đurđica Brener-Frljužec, direktorica tvrtke Automehanika d. d. gdje Ivan obavlja stručnu praksu.

Ivan ima izvrsno vladanje i odlične ocjene iz svih strukovnih nastavnih predmeta. Ističe se zalaganjem i kulturnim ophođenjem ne samo u školi već i Učeničkom domu Ivana Mažuranića u kojem živi tijekom radnog tjedna jer mu je obitelj u Vrbovcu. U razgovoru s Ivanovim Razrednim vijećem i odgajateljima te stručnim suradnicima u Domu, zaključeno je da je jedna od Ivanovih vrlina prihvaćanje i poštivanje različitosti. Ivan gradi kvalitetne odnose. On je uvijek spreman pomoći školskim kolegama u svladavanju nastavnih sadržaja. S njima je u prijateljskom odnosu kao i s učenicima s kojima dijeli prostor u Domu.

 S obzirom na to da je učenik Ivan Šimunec u okviru praktične nastave u odjelima školske radionice imao mogućnost raditi na klasičnim tokarilicama i glodalicama te stupnim bušilicama i brusilicama, stečene vještine omogućuju mu jednostavnije snalaženje u radnim zadatcima tvrtke Automehanika d. d. koja u sklopu svojeg proizvodnog sektora posjeduje moderan strojni park: tri glodaća obradna centra te sedam CNC tokarilica s pripadajućim dodavačima materijala. Proizvodni je sektor računalno povezan sa svim numeričkim strojevima te s planskim proizvodnim procesom. Učenik je uključen u sve elemente tehnološkog procesa te dva dana u tjednu po osam sati aktivno sudjeluje u radu poslodavca. Proizvodni pogon Automehanike d. d. nadopunjen je s klasičnim odjelom koji posjeduje šest klasičnih tokarilica te klasičnu 3-osnu glodalicu kao i odjel montaže s popratnim strojevima (preša, stupna bušilica, stupna brusilica, planska brusilica itd.).

Učenik na praktičnu nastavu u Automehaniku d. d. dolazi na vrijeme, vrijedno radi, cijeni upute i postaje sve važniji dio tima. Stalnim učenjem na radnom mjestu, osim stručnih kompetencija, učenik Ivan Šimunec izgrađuje samopouzdanje i motivaciju. On aktivno sudjeluje u procesu vrjednovanja i samovrjednovanja ostvarenih ishoda učenja, prilagođava se radu u timu i uvažava različitosti, preuzima odgovornost za vlastito učenje i za razvijanje kompetencija upravljanja karijerom.

Osim stručnih odlika, koje učenik Ivan Šimunec razvija u CNC praktikumu škole, velika je prednost učenika profesionalna i ljubazna komunikacija čiji temelji potječu iz obitelji. Iako je u Industrijskoj strojarskoj školi i kod poslodavca učenje temeljeno na radu, nije zanemaren i razvoj socijalnih vještina te generičkih kompetencija tako da se učenike poučava i kulturnom ophođenju, rješavanju problema i donošenju odluka, kritičkom mišljenju, aktivnom građanstvu i vještinama komuniciranja u svijetu rada.

Spoj teorije i prakse u slučaju učenika Ivana Šimunca potvrđuje posjedovanje temeljnih  strukovnih kompetencija za dobivanje kvalifikacije koje omogućuju obavljanje zanimanja i daljnje obrazovanje, osposobljenost za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija te znanstvenih spoznaja i dostignuća.

Ivan je Šimunec sudjelovao i u Erasmus+ projektu. Početkom 2022. bio je dva tjedna sudionik mobilnosti u Litvi. Tijekom 10 dana obavljanja stručne prakse u Vilnius vocational training centre of technologies značajno je unaprijedio svoje osobne i profesionalne kompetencije. Radnim je danima postepeno ostvarivao sve planirane ishode učenja te je mjerio i crtao u AutoCAD-u i primjenjivao CAD/CAM software za izradu jednostavnih uradaka.

Zavidan nivo znanja, koji je učenik stekao u školi i kod poslodavca, primijećen je i u Vilnius vocational training centre of technologies jer je naš učenik u Litvu stigao osposobljen za ispravno čitanje i tumačenje radioničkih crteža, čitanje CNC programa, primjenu najčešćih funkcija u G-kodu te ispravno pozicioniranje obradaka. Ivan je pokazivao i inicijativu te predlagao promjene u CNC programu.

Nakon dobivanja nagrade Ivan je ŠIMUNEC rekao: „Jako sam sretan zbog ove nagrade! Ona će mi biti motivacija za daljnje učenje i rad. Zahvaljujem Njemačko-hrvatskoj industrijskoj i trgovinskoj komori na nagradi.

Smatram da će mi moje zanimanje CNC operatera omogućiti da živim od svojih ruku. Za svoje znanje i napredak svakako moram zahvaliti svim svojim nastavnicima u Industrijskoj strojarskoj školi, ravnatelju Nenadu Pavliniću, voditeljici praktične nastave Kristinki Lemaić, nastavniku Josipu Filiću, direktorici Automehanike Đurđici Brener-Frljužec, gospodinu Ivanu Frljužecu, svojoj obitelji, svim mentorima i kolegama u Automehanici koji su me puno naučili. Zbog svih vas sam i osvojio nagradu i zbog toga sam ponosan, zahvalan i sretan.“ Nema sumnje da je nagrada dospjela u prave ruke.

■ Pišu: Kristinka Lemaić, voditeljica praktične nastave u zvanju mentora | Josip Filić, nastavnik strojarske skupine predmeta u zvanju mentora | Nenad Pavlinić, ravnatelj u zvanju savjetnika | Industrijska strojarska škola Zagreb ■