Zanimljivosti
Sunjsko polje – Značajni krajobraz
objavljeno: 31. listopada 2013.

Sunjsko polje, područje uz rijeku Sunju i njezine pritoke, proglašeno je značajnim krajobrazom. Značajni je krajobraz zaštićeno područje velike krajobrazne vrijednosti i bioraznolikosti – u njemu su dopuštene djelatnosti koje ne narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen zaštićenim.

Sunjsko polje graniči s Parkom prirode Lonjsko polje, a važno je zbog poplavnih šuma hrasta lužnjaka, poplavnih šuma crne johe i poljskog jasena te vlažnih livada i pašnjaka.

Poplavne šume stanište su ugrožene vrste orla kliktaša te osjetljivih vrsta crne rode i štekavca. Pašnjaci tog područja važni su za tradicionalno stočarstvo kojim se bavi tamošnje stanovništvo. Zahvaljujući ispaši stoke, Sunjsko polje ne zarasta u travu, a livade se kose kako bi se dobilo sijeno. Na taj se način održavaju staništa zaštićenih ptica eje livadarke i kosca.