Aktualno
INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA ZAGREB
Dobili akreditacije Erasmus
objavljeno: 25. siječnja 2022.

Industrijska strojarska škola neprekidno radi na unaprjeđivanju nastave i pružanju novih mogućnosti usavršavanja za učenike i nastavnike. Važan doprinos tome daju Erasmus+ projekti COVET II. i COVET III. Competitive VET for learners and teachers II i III koje Škola provodi.

Da bi provođenje projekata Erasmus bilo još kvalitetnije, koordinatorica projekata Erasmus+ Meri Ružević i voditeljica praktične nastave Kristinka Lemaić, uz potporu ravnatelja Nenada Pavlinića, izradile su visokokvalitetan plan mobilnosti za ostvarivanje postavljenih ciljeva u području unaprjeđenja i modernizacije strukovnog obrazovanja te je Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) Školi dodijelila akreditaciju Erasmus u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za programsko razdoblje do kraja 2027.

AKREDITACIJA ERASMUS OMOGUĆUJE:

■  pojednostavljeni pristup financijskim sredstvima

■  proširenje partnerske mreže u inozemstvu

■  stalni izvor financiranja za ostvarivanje dugoročnih ciljeva Škole

■  poboljšanje kvalitete učenja i poučavanja u Školi.

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje i osposobljavanje koji već više od 30 godina obogaćuje živote i širi vidike milijunima građana svih naraštaja. Njime se podupiru projekti mobilnosti i suradnje s domaćim i stranim partnerima u svrhu boljeg obrazovanja i uključivijeg društva, osmišljavanja inovativnih rješenja za izazove današnjice te stjecanja vještina budućnosti.

Novim se Programom za razdoblje do 2027. nastoji ostvariti veća uključivost, dostupnost i održivost.

Među važnim su ciljevima Programa potpora digitalnoj tranziciji u europskom obrazovanju i pomoć u izgradnji europskog prostora obrazovanja. Stoga je novi Program osmišljen tako da se ustanovama i organizacijama što više olakša sudjelovanje.

Akreditacija Erasmus presudna je za ostvarenje tog cilja jer nudi nov način za pristup aktivnostima mobilnosti u sklopu novog Programa. Akreditacija Erasmus jest poput članske iskaznice za dio Programa kojim se podupire mobilnost tako da će učenici i nastavnici ove zagrebačke škole do 2027. na europskoj razini moći stjecati dragocjene vještine i iskustva te pridonositi modernizaciji svog obrazovanja, osposobljavanja i rada.