Aktualno
VLADA RH
Fuchs: Cilj nam je što prije raspisati natječaje za obnovu i izgradnju razorenih škola
objavljeno: 4. siječnja 2021.

Na današnjoj, 35. sjednici Vlade Republike Hrvatske koja je bila usmjerena na područja zahvaćena teškim razaranjem uslijed velikoga potresa 29. prosinca, članovi Vlade kao i čelnici triju županija – Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke – te voditelji triju ključnih služba (HGSS-a, Hrvatske vatrogasne zajednice i Crvenoga križa), izvijestili su o svemu što se poduzima i što je u planu daljnjega poduzimanja kako bi se što prije svima pogođenima u potpunosti pružila neophodna pomoć i zaštita, umanjile štete nastale potresom te konačno uspostavio što normalniji život.

Izvještaj o stanju i planovima u sektoru znanosti i obrazovanja podnio je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

 „Drugi dan nakon potresa obišao sam sa svojim suradnicima iz ministarstva područje zahvaćeno ovom katastrofom i odmah, po obilasku svih škola, poglavito u Petrinji, Glini i Sisku, osnovali smo u ministarstvu operativnu jedinicu koja će izravno s osnivačima na terenu dogovarati konkretne korake u ponovnoj uspostavi nastave, ali i interventne zahvate pri obnovi objekata kako bi se oni mogli što prije staviti u funkciju.“

U središtu su uspostava nastave i obnova i izgradnja škola

Tako je ministar već uvodno izdvojio  „glavne aktivnosti ministarstva usmjerene na dva ključna momenta:

■ organiziranje nastave

■ obnovu i izgradnju školskih i drugih obrazovnih zgrada i prostora.

Vezano uz organizaciju nastave, naglasio je da je ona predviđena kako za učenike, tako i za studente te je spomenuo da su na tome području zastupljena dva fakulteta: „U Sisku imamo Metalurški fakultet, a u Petrinji Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koji su isto tako pretrpjeli štete; doduše ne toliko velike štete, moći će ih se staviti u funkciju, ali ipak treba poduzeti određene zahvate.“

Gotovo 50 % objekata nije za upotrebu

„Također imamo dio djece i roditelja, ali jednako tako i obrazovnih djelatnika, koji su zbog oštećenja napustili svoje domove i u tijeku je prikupljanje podataka o tome gdje se oni nalaze kako bi se i za njih mogla organizirati nastava nakon što završe zimski praznici.“

Izvijestio je da, prema podatcima kojima raspolažu, u tome području postoji ukupno 58 obrazovnih jedinica, a broj djece u sustavu, u okviru gradova Gline, Petrinje i Siska, obuhvaća 5 658 učenika.

„Do danas su pregledana 42 obrazovna objekta od kojih je devet za sada proglašeno neupotrebljivim, i najvjerojatnije će se morati obnavljati ispočetka odnosno izgraditi nanovo, jedanaest je objekata koji su privremeno neupotrebljivi te 22 upotrebljiva objekta. Dakle, otprilike je 50 % objekata izvan funkcije.

Cilj je što prije raspisati natječaje za konkretnu obnovu

Nadalje je ministrovim izvještajem rečeno da će „ministarstvo provesti žurne aktivnosti u svrhu pravovremena pokretanja projektnih dokumentacija kako bi se obnova školskih objekata mogla realizirati u što kraćem vremenu, odnosno prirediti projektnu dokumentaciju da bi se moglo krenuti u raspis natječaja za izvođenje radova u onome trenutku kada sredstva budu raspoloživa“. Obrazloženo je pritom da se u prvome redu misli na sredstva iz Fonda solidarnosti Europske Unije.

„Želim naglasiti da je uključivanje učenika i njihovih roditelja, ali naravno i nastavnoga osoblja od iznimna značenja za njihovo psiho-fizičko stanje nakon ovakvih traumatičnih događaja i zbog toga je ministarstvo osiguralo i nadalje će osiguravati na terenu i pružanje psihološke pomoći.“

Napomenuo je da je u tijeku i „analiza potreba opremanja učenika, odgojno-obrazovnih djelatnika kao i nekih institucija informatičkom tehnologijom jer je dobar dio toga stradao u potresu“.

„Ona će biti zamijenjena iz raspoloživih sredstava, ali jednako tako pokrećemo i hitnu proceduru nabavke onoga dijela koji eventualno nedostaje.“

Plaćanje učeničkih domova i nabavka seizmološke opreme

„Želim jednako tako ovim putem napomenuti da je ministarstvo preuzelo plaćanje troškova smještaja u studentskim i učeničkim domovima za sve one studente i učenike koji imaju prebivalište na potresom zahvaćenu području.

I na kraju, bitno je spomenuti da je ministarstvo osiguralo u svojem proračunu odnosno da financira nabavku 20 kompleta seizmografa i 20 kompleta akcelerografa s pripadajućim sustavima prikupljanja podataka za potrebe Seizmološke službe koja je smještena na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Iznos te opreme, koja se sada interventno nabavlja, jest četiri i pol milijuna kuna“, završio je svoj govor ministar Radovan Fuchs.

Videozapis 35. sjednice Vlade RH možete pronaći ovdje.

■ NAPOMENA ■ pripremila: Snježana Mostarkić ■ izvor: Vlada Republike Hrvatske ■