Aktualno
■ OSNOVNA ŠKOLA TRNJANSKA, ZAGREB ■
Međunarodni likovno-literarni natječaj „ŽIVOT UZ RIJEKU SAVU“
objavljeno: 22. veljače 2024.

Osnovna škola Trnjanska smještena je neposredno uz rijeku Savu, prirodni resurs i jedan od simbola Zagreba. Povijesno, rijeka je oduvijek značila život za čovjeka, uz nju su se okupljali i gradili svoje domove ljudi od početaka svojeg postojanja. Danas mnogim svjetskim gradovima jedan od glavnih pečata daje upravo njihova rijeka. Ona je njihov simbol, njihova žila kucavica. Tako Pariz ima svoju Seinu, London Temzu, Beč Dunav, a Zagreb rijeku Savu.

🟥 LIKOVNI NATJEČAJ 🟥 Likovni natječaj Život uz rijeku Savu pokazat će kakav odnos prema Savi imaju naša djeca, budući vizionari i donositelji odluka vezanih uz njihov grad, a koji će potaknuti dječje kritičko i stvaralačko izražavanje. Ujedno, dobit ćemo odgovor žive li naši učenici doista uz rijeku Savu.

U skladu je s KURIKULUMOM za osnovne škole.

Naš likovni natječaj dodatan je poticaj za ostvarivanje ciljeva i zadaća u sklopu predmeta Likovna kultura.

♦  CILJEVI I ZADAĆE ♦    

1.] razvijanje vizualne percepcije učenika u odnosu prema njihovoj okolini, konkretno rijeci Savi i onome što donosi život u njezinoj blizini

2.] razumijevanje teme i primjena zadane likovne tehnike

3.] razvijanje vizualnog, kritičkog i stvaralačkog mišljenja samostalnim praktičnim i stvaralačkim radom

4.] razvijanje divergentnog mišljenja

5.] razvijanje pozitivnog odnosa prema estetskim vrijednostima likovnog rada i životnog okruženja

6.] poticanje zainteresiranosti i skrbi za rijeku Savu, našu kulturnu i prirodnu baštinu

7.] razvijanje ekološke svijesti

8.] poticanje pozitivnoga natjecateljskog duha

9.] razvijanje sposobnosti praktičnog oblikovanja, donošenja estetskih prosudba,  vizualne percepcije i spoznajnih vrijednosti te na taj način proširivanje kompetencije vizualnog mišljenja.

♦  OBJAVA NATJEČAJA I NJEGOVO TRAJANJE ♦  

Puni tekst Natječaja sa svim uvjetima, rokovima i drugim potrebnim informacijama bit će objavljen na mrežnim stranicama Osnovne škole Trnjanska i putem Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba, škola Brodsko-posavske županije te susjednih zemalja regije: Republike Slovenije, Republike Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.

♦  UVJETI PRIJAVE NAVEDENI U NATJEČAJU ♦  

1.]  U Natječaju mogu sudjelovati svi učenici Osnovnih škola od 1. do 4. razreda iz Zagreba i ostalih područja kojima teče rijeka Sava – svi oni koji osjećaju da mogu dati svoj kreativni doprinos toj temi i koji su poslali rad koji odgovara zadanoj temi i likovno-tehničkom sredstvu za rad.

2.] Učeničke radove prijavljivat će njihovi mentori – učitelji likovne kulture ili razredne nastave.

3.] Mentori će moći poslati iz svog razreda najviše pet učeničkih likovnih radova, s time da će svaki učenik moći sudjelovati samo s jednim radom.

4.]  Na Natječaj će biti moguće prijaviti samo pojedinačne učeničke radove, skupni se radovi neće uzeti u obzir.

5.]  Svaki rad učenika treba biti ovjeren pečatom škole.

6.] Svi podatci o učenicima trebaju biti ispisani u elektroničkom ispisu (*ime i prezime učenika, razred, škola, mjesto, *ime i prezime mentora, e-adresa i nadnevak).

7.] Radovi trebaju biti propisno zaštićeni, isključuju se svi oblici savijanja.

8.] Radovi se trebaju poslati preporučenom poštom do 15. travnja 2024.

Natječaj je otvoren od 15. siječnja do 15. travnja 2024.

🟥 RADOVE TREBA POSLATI NA SLJEDEĆU ADRESU 🟥 OŠ TRNJANSKA 🟥  Natječaj Život uz rijeku Savu 🟥  Trnjanska cesta 99 | 10000 ZAGREB 🟥

♦  PROPISANI NAČIN OBRADE TEME ♦  

Likovni rad, veličine do A4, mora biti originalno i samostalno učeničko djelo napravljeno pod vodstvom mentora učitelja likovne kulture ili razredne nastave.

TEMA: ŽIVOT UZ RIJEKU SAVU od izvora do ušća

MOTIV: Zanimljivost grada kroz koji protječe rijeka Sava

TEHNIKA: KOLAGRAFIJA

Stručno povjerenstvo odabrat će tri najuspješnija rada.

U ocjenjivanju pristiglih radova stručno će povjerenstvo uzeti u obzir sljedeće:

1.] usklađenost sa zadanom temom

2.] kreativnost, originalnost, izražajnost, tehničku izvedbu rada

3.] samostalnost u izradi rada.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Trnjanska, a mentori učenika nagrađenih radova bit će dodatno obaviješteni elektroničkim putem o uspjehu njihovih učenika.

Radovi pristigli na Natječaj ne vraćaju se.

♦  LITERARNI NATJEČAJ ♦  

Literarni natječaj Život uz rijeku Savu pokazat će kakav odnos prema Savi imaju naša djeca, budući vizionari i donositelji odluka vezanih uz njihov grad, a koji će potaknuti dječje kritičko i stvaralačko izražavanje. Ujedno, dobit ćemo odgovor žive li naši učenici doista uz rijeku Savu.

U skladu je s KURIKULUMOM za osnovne škole.

Naš literarni natječaj dodatan je poticaj za ostvarivanje ciljeva i zadaća u sklopu predmeta Hrvatski jezik.

♦  CILJEVI I ZADAĆE ♦  

UČENIK:

1.]  ovladava temeljnim jezičnim djelatnostima slušanja, govorenja, čitanja, pisanja te njihovim međudjelovanjem, jezičnim znanjem i znanjem o hrvatskom jeziku kao sustavu

2. ]  stvara pisane i govorne tekstove različitih sadržaja, struktura, namjena i stilova te razvija aktivan rječnik, stječe naviku i potrebu za čitanjem i pisanjem različitih neprekinutih, isprekidanih, mješovitih i višestrukih tekstova u osobne i javne svrhe

3.]  čita i interpretira reprezentativne tekstove hrvatske i svjetske književnosti na temelju osobnoga čitateljskog iskustva i znanja o književnosti te razvija kritičko mišljenje i literarni ukus

4.] otkriva različite načine čitanja razvijajući iskustva čitanja koja oblikuju i preoblikuju osobna iskustva te otvaraju nove perspektive, potiču razvoj literarnog ukusa, mašte i refleksiju o svijetu, sebi i drugima

5.] u različitim izvorima pronalazi sadržaje i informacije o kojima kritički promišlja, procjenjuje njihovu pouzdanost i korisnost, prepoznaje kontekst i namjeru autora te funkcionalno primjenjuje višestruku pismenost, samostalno rješava probleme i donosi odluke

6.] razvija vlastiti jezično-kulturni identitet komunikacijom na jednome  djelatnom jezičnom idiomu hrvatskog jezika ili više njih, poštuje različite jezične i kulturne zajednice i njihove vrijednosti, jača nacionalni identitet i pripadnost narodu i državi upoznavanjem i njegovanjem kulturno-povijesne baštine te izgrađuje vlastiti svjetonazor i njeguje moralne i estetske vrijednosti.

TEMA: ŽIVOT UZ RIJEKU SAVU

♦  UVJETI PRIJAVE NAVEDENI U NATJEČAJU ♦  

1.] U Natječaju mogu sudjelovati svi učenici osnovnih škola od 1. do 4. razreda iz Zagreba i ostalih područja kojima teče rijeka Sava – svi oni koji osjećaju da mogu dati svoj kreativni doprinos toj temi i koji su poslali sastav ili pjesmu koja odgovara zadanoj temi.

2.] Učeničke radove prijavljivat će njihovi mentori – učitelji hrvatskog jezika ili razredne nastave.

3.]  Škole će moći poslati najviše pet učeničkih radova, s time da će svaki učenik moći sudjelovati samo s jednim radom.

4.] Na Natječaj će biti moguće prijaviti samo pojedinačne učeničke radove, skupni se radovi neće uzeti u obzir.

5.] Svi podatci o učenicima trebaju biti ispisani u elektroničkom ispisu (*ime i prezime učenika, razred, škola, mjesto, *ime i prezime mentora, e-adresa i nadnevak).

6.]  Radovi trebaju biti propisno napisani. Radovi ne smiju biti duži od tri kartice (1 kartica = 60 slovnih mjesta x 30 redaka, tj. 1800 znakova s razmakom između riječi).

7.]  Radove treba poslati na e-adresu likovni.natjecaj.trnjanska@gmail.com do 15. travnja 2024.

Nagrade i pohvale nagrađenim i pohvaljenim učenicima dodijelit će se u  mjesecu lipnju. Naknadno ćete biti obaviješteni gdje će i kada biti svečana dodjela priznanja i izložba najuspjelijih (prema procjeni stručnog povjerenstva) radova pristiglih na Natječaj. Mentori i autori izloženih radova bit će pozvani na izložbu i svečanu podjelu priznanja.

Tri najuspješnija likovna rada i tri najuspješnija literarna rada bit će nagrađena nagradama naših sponzora. Deset likovnih i deset literarnih radova bit će pohvaljeno.

 OŠ TRNJANSKA Ravnateljica prof. Nada ŠIMIĆ, ravnateljica mentorica ■   Voditeljica natječaja Ivančica TAJSL DRAGIČEVIĆ, učiteljica izvrsna savjetnica ■