Aktualno
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Objavljen prijedlog školskog kalendara za 2022./2023. godinu
objavljeno: 22. ožujka 2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je u e-Savjetovanju Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. Pojednostavljeno rečeno, riječ je o školskom kalendaru za iduću nastavnu godinu koja bi započela 5. rujna 2022., a završila 21. lipnja 2023. godine.

U javnu raspravu pušten je prijedlog školskog kalendara za 2022./2023. godinu.

Osim zimskog, proljetnog i ljetnog odmora propisanog zakonom, odlukom koja je puštena u javnu raspravu propisuje se jesenski odmor, kao i korištenje zimskog odmora u dva dijela.

Jesenski i zimski praznici u dva dijela, podsjetimo, provodili su se i ove godine.

Kada počinje i završava nastava, a kada su praznici?

Ukoliko se nakon javne rasprave kalendar usvoji u ovom obliku,

iduća nastavna godina počinje 5. rujna 2022. godine, a završava 21. lipnja 2023. godine.

Za maturante bi nastavna godina trajala do 26. svibnja 2023. godine.

Prijedlog je Ministarstva da

  • prvo polugodište traje od 5. rujna do 23. prosinca 2022. godine, a
  • drugo polugodište traje od 9. siječnja do 21. lipnja 2023. godine, odnosno za maturante do 26. svibnja.

PREMA ODLUCI KOJA JE U JAVNOJ RASPRAVI:

♦ jesenski praznici počeli bi 31. listopada trajali do 1. studenoga 2022. godine, s tim da bi nastava počela 2. studenoga

♦ prvi dio zimskih praznika za učenike počeli bi 27. prosinca i trajali do 5. siječnja, s tim da bi nastava počela 9. siječnja 2023. godine

♦ drugi dio zimskih praznika za učenike počeli bi 20. veljače i završili 24. veljače 2023. godine, s tim da bi nastava počela 27. veljače 2023. godine

♦ proljetni praznici za učenike počeli bi 6. travnja i završili 14. travnja 2023. godine, s tim da bi nastava počela 17. travnja

U posebnim okolnostima škola može odstupiti od rokova

Prema prijedlogu Ministarstva, ljetni bi praznici započeli 23. lipnja 2023. godine, ‘osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad, završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi, kao i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole’.

Kao i do sada, nastava se organizira i izvodi najmanje u 175 nastavnih dana, a za učenike završnih razreda srednje škole najmanje u 160 nastavnih dana. U odluci o nastavnoj godini ostaje i mogućnost da u posebnim okolnostima, kada nastavna godina ne može započeti prema datumima u školskom kalendaru, škola može odstupiti od rokova, o čemu odlučuje ministar nadležan za obrazovanje na zahtjev škole i nadležnoga upravnog tijela.

Javnoj raspravi oko kalendara za iduću školsku godinu mogu se priključiti svi zainteresirani na ovoj poveznici do 21. travnja.

■  IZ DRUGIH MEDIJA | srednja.hr