Aktualno
ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA, POČASNIH ZVANJA I NAGRADAMA
Poznati dobitnici nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2019. godinu
objavljeno: 4. lipnja 2020.

Temeljem članaka 4. i 23. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Hrvatske zajednice tehničke kulture te prijedloga Odbora za javna priznanja, počasna zvanja i Nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture, Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture na 9. sjednici održanoj 29. svibnja 2020. godine donio je Odluku o dodjeli javnih priznanja, počasnih zvanja i Nagrade HZTK za 2019. godinu.

I. POVELJA Hrvatske zajednice tehničke kulture dodjeljuje se:

■ Društvu pedagoga tehničke kulture Split, Split

II. NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO Hrvatske zajednice tehničke kulture dodjeljuje se:

■ Anti ZEKIĆU, dipl. ing. strojarstva, Split

III. GODIŠNJA NAGRADA Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2019. godinu dodjeljuje se:

■ Jelki HRNJIĆ, prof. tehničke kulture i informatike, Zagreb

■ Deliboru JAKIČIĆU, bac. spec. oecc., Slavonski Brod

■ Sanji KOVAČEVIĆ, prof. proizvodno tehničkog obrazovanja, Zaprešić

■ Zvonku LJUBIĆU, univ. spec. traff., dipl. ing., Čakovec

■ Miri RELJAC, prof. politehnike, Čavle

■ Draganu STANOJEVIĆU, prof. proizvodno tehničkog obrazovanja, Split

■ Aleksandru TOMULIĆU, dipl. ing. strojarstva, Rijeka

IV. Počasno zvanje INSTRUKTOR-SAVJETNIK Hrvatske zajednice tehničke kulture dodjeljuje se:

■ Tihomiru JALŽETIĆU, Osijek

V. Počasno zvanje MENTOR-SAVJETNIK Hrvatske zajednice tehničke kulture dodjeljuje se:

■ Višnji CVEK, prof. fizike i tehničke kulture s informatikom, Osijek

■ Nevenu JERČINOVIĆU, prof. proizvodno tehničkog obrazovanja, Rijeka

■ Tamari VALČIĆ, mag. ing. brodogradnje, Zadar

■ Zoranu VUKIĆU, prof. politehnike, Kaštel Lukšić