Zanimljivosti
DJECA MORAJU MOĆI RAZUMJETI RAZLIČITA OČEKIVANJA I BITI SPOSOBNA ODGOVORITI NA NJIH
Kulturni identitet važan je za dobrobit djece
objavljeno: 2. siječnja 2019.

… daje osjećaj pripadnosti i samopouzdanja te pridonosi njihovoj općoj dobrobiti. Kada djeca imaju snažan kulturni identitet, ona su raspoloženija graditi društvene odnose s drugima i bolje razvijaju osjećaj pripadnosti zajednici, čak i kad je zajednica sastavljena od kultura kojima njihove obitelji ne pripadaju.

Pozitivan osjećaj pripadnosti pomaže djeci da se u različitim kulturama kreću lakše i s više samopouzdanja te povećava njihovu uključenost.

Osjećaj pripadnosti gradi dječje samopouzdanje i otpornost te smanjuje vjerojatnost pojave depresije i tjeskobe.

Da bi se mogla lakše uklopiti u kulturu različitu od njihove, djeca moraju moći razumjeti različita očekivanja i biti sposobna odgovoriti na njih. Na primjer, očekivanja vezana za govor tijela, kontakt očima s odraslom osobom u azijskoj se kulturi smatra znakom nepoštovanja i izazivanje autoriteta.

Za djecu različite kulturne pozadine može biti teško i zbunjujuće razumjeti različita očekivanja. U nekim slučajevima djeca mogu doživjeti „kulturni sukob” i pomisliti da moraju odabrati jedan kulturni identitet, iako moraju živjeti u oba identiteta. To može biti stresno za njih i imati negativne posljedice na njihovo mentalno zdravlje i dobrobit.

Međutim, djeca koja imaju pozitivan osjećaj pripadnosti objema kulturama mentalno su zdravija i bolje uče.

 Također, osjećaj kulturne pripadnosti djeteta jača kad je njegova različitost prepoznata, poštovana i vrednovana u njegovoj komunikaciji s profesionalcima u zajednici.

Evo nekoliko načina na koje poduprijeti kulturnu različitost u vašem profesionalnom životu.

  • Razgovarajte otvoreno s ljudima kako biste saznali kako najbolje uključiti djecu različitoga kulturnog podrijetla i kako izaći ususret njihovim kulturnim potrebama.
  • Poštujte individualne razlike – ne pretpostavljajte da pripadnici iste kulturne skupine nužno dijele iste vrijednosti i imaju iste potrebe.
  • Promičite i oblikujte uključivo ponašanje, na primjer učinite informacije dostupnima na nekoliko jezika, ako je to potrebno, roditeljima ili skrbnicima.
  • Razmislite o tome na koji način vrijednosti vaše kulture utječu na vaš pristup razumijevanju i radu s pripadnicima zajednice različite kulture ili jezika.
  • Suočite se s problemima diskriminacije kad se pojave.

………………

NAPOMENA

  • KidsMatter – australski portal namijenjen mentalnom zdravlju i dobrobiti djece predškolske i osnovnoškolske dobi.
  • Izvor: kidsmatter.edu.au

https://www.kidsmatter.edu.au/health-and-community/enewsletter/cultural-identity-matters-children%E2%80%99s-wellbeing