Školstvo u medijima
JESMO LI PREVIŠE ZANEMARILI OSNOVE POUČAVANJA?
Odrađivanje gradiva nije poučavanje
objavljeno: 9. travnja 2019.

Prošli smo novi vokabular.”

Odradili smo gramatiku za ovaj tjedan.”

Prošli smo gradivo za ispit.”

Odradili smo aktivnost za ovo.”

Prošli smo pitanja za ono.”

Uobičajene su to fraze učitelja koje se, nažalost, prečesto čuju. Obično se ovi izrazi upotrebljavaju kad se govori o napretku učenika. Moje je mišljenje sljedeće:

Ako ne poučavate izričito, ne poučavate uopće.

Nisam sigurna kako smo se toliko udaljili od temelja poučavanja. Možda je u pitanju napredak tehnologije ili naglasak na inovacijama. Možda je u pitanju pretjerana svijest o različitim stilovima poučavanja. Što god bilo u pitanju, moramo biti oprezni da ne „čupamo žito s kukoljem”. Znanje koje se zadržava ima korijenje koje seže do ciljanog i izričitog poučavanja.

 • Izričito poučavanje = učinkovito i svrhovito poučavanje.

Prokletstvo znanja spoznajna je pristranost koja se javlja kad pojedinac nesvjesno pretpostavi da drugi posjeduju osnovno znanje nužno za razumijevanje. Tko su najčešće nositelji spoznajne pristranosti? Učitelji. Mi posjedujemo znanje, veliku količinu znanja, ali se često zaboravljamo staviti u položaj učenika. Golema je razlika između poznavanja i poučavanja koncepta. Učenici, bez obzira na razinu, imaju koristi od jasnog, izričitog i učinkovitog poučavanja.

Neki su nastavnici skloni odbaciti izričito poučavanje zbog pogrešnih shvaćanja o tome što takav način nastave zapravo podrazumijeva, vjerujući u sljedeće zablude:

 • izričito poučavanje jest „hranjenje učenika žličicom”
 • izričito poučavanje nije viša razina poučavanja
 • izričito poučavanje namijenjeno je za djecu s poteškoćama u učenju
 • izričito poučavanje ističe učitelja, a ne učenika.

Ovi mitovi jednostavno nisu točni. Barak ROSENSHINE, bivši profesor na Sveučilištu u državi Illinois, definirao je izričito poučavanje kao „sustavnu metodu poučavanja s naglaskom na malim koracima, provjeri razumijevanja te aktivnom i uspješnom sudjelovanju svih učenika.”

Mali koraci… Provjera razumijevanja… Uključenost SVIH učenika…

ODBIJANJE TRUDA

Rosenshineova definicija izričitog poučavanja također baca svjetlo na važan čimbenik učenja i poučavanja, a to je NAPOR. Pojedini nastavnici odbacuju potrebu za izričitim uputama zbog nespremnosti na ulaganje napora. Nije tajna da poučavanje zahtijeva napor. Vrlo je lako, čak i uz najbolju namjeru, utopiti se u moru zahtjeva, standarda, obveza, nedostatka vremena. No činjenica je da će svako poučavanje patiti u nedostatku snažne volje i uloženog napora u planiranje nastave. Vrijeme uloženo u planiranje lekcije mora se mudro iskoristiti. Jesu li mnogi čimbenici učenja izvan naše kontrole? Jesu. No možemo kontrolirati ono što se događa kad su učenici u našoj učionici, a svaki učenik ima koristi od potpore i okosnice koje omogućuje izričito poučavanje.

KAKO?

Rosenshine detaljno opisuje 10 načela nastave koja su neophodna za učinkovito, izričito poučavanje:

1) ponovite posljednju lekciju

2) predstavite novo gradivo

3) postavite mnogo pitanja

4) ponudite primjere

5) usmjeravajte praktičnu vježbu učenika

6) provjerite razumijevanje učenika

7) pobrinite se da imate visoku stopu uspješnosti (najmanje 80 posto)

8) osigurajte okosnicu lekcije

9) zahtijevajte i pratite neovisne postupke

10)  uključite učenike u tjedno i mjesečno ponavljanje gradiva.

Jedan od glavnih razloga nepridržavanja navedenih načela jest nedostatak vremena. Anita ARCHER i Charles HUGHES dobro su upoznati s nedostatkom vremena za izričito poučavanje. Oni su u svojoj knjizi pod nazivom „Izričito poučavanje” naveli osam načina na koje najbolje iskoristiti vrijeme za poučavanje:

 • dulje poučavati kritične i složene dijelova gradiva
 • pobrinuti se da poučavanje što bolje odgovara potrebama učenika
 • početi lekciju na vrijeme i držati se plana (znam, učionica nije preslika života, ali dosljednost je ključ kontinuiranog učenja)
 • što češće poučavati u skupinama
 • doći na nastavu pripremljeni, uložiti trud u pripremu lekcije
 • izbjegavati digresije
 • skratiti vrijeme prijelaza s jedne aktivnosti na drugu
 • uvesti rutinu.

SVI će učenici imati koristi od više sažete i organizirane nastave, uz vježbe koje potiču izričito poučavanje. Osim toga, zanemarujući ove elemente nastave činimo nepravdu, jer će to negativno utjecati na naše najmarginaliziranije učenike. Također, to može stvoriti praznine u učenju i uzrokovati smanjenje povjerenja učenika u vlastitu sposobnost učenja. Izričito učenje nije samo za učenike s poteškoćama u učenju i lošije učenike. Izričito poučavanje nije samo ono što radite kad vas pritisnu državna testiranja. Izričita nastava je NASTAVA.

Učenicima je potrebna svaka mrvica učinkovitog poučavanje koju nudimo, i nažalost, čini se da počinjemo mijenjati učinkovite upute za inovativnu osobnost. Ideja da se ne može istodobno biti inovativan i poučavati izričito štetna je za naše zvanje.

NAPOMENA

 • SAD: The Educators Room – obrazovni portal čija je glavna svrha podići svijest o važnosti učitelja u društvu i zalaganje za obrazovne reforme čiji bi glavni nositelji trebali biti učitelji.
 • Izvor: theeducatorsroom.com
 • Photo by rawpixel on Unsplash | Photo by Miguel Henriques on Unsplash