LIKOVNI MI VOLIMO [33.]

Simbol našega kraja – crkva

petak, 19. travnja 2019.

U Svetoj je Nedelji crkva Presvetog Trojstva jedan od simbola koji se uzdiže iznad nekadašnjega korita rijeke Save. Smještena je u neposrednoj blizini škole te su je učenici iz neposredne blizine promatrajući crtali.

Simbol našega kraja – crkva

Za njih je to bio poseban doživljaj, jer kao da su je prvi put vidjeli, matematički su brojili dijelove, podizali prst da što bolje ulove perspektivu ili da smanje dijelove crkve ovisno o kutu gledanja. Istraživali su ovisno o položaju olovke (nagibu) kako prikazati detalje na fasadi i sjene koje su uočili. Pustila sam ih da samostalno istražuju što i kako mogu olovkom prikazati pa je u nekim radovima prisutno sjenčanje, a u nekima i dubinski prikaz perspektive.

1. Cjelina:

TOČKA I CRTA

2. Nastavna tema:

Crtačka tekstura

3. Likovno područje:

Oblikovanje na plohi – crtanje

4. Likovni problemi (ključni pojmovi):

crtačka tekstura, kadar, građevina

5. Motiv:

a)  vizualni: crkva         

b)  nevizualni:        

c)  likovni i kompozicijski elementi kao motiv i poticaj:

6. Likovno-tehnička sredstva i likovne tehnike:

bijeli glatki papir, olovka.

OBRAZOVNI ZADATCI:

a) stjecanje znanja: uočiti, prepoznati i izražavati crtačke teksture, usvojiti pojam kadra, nacrtati promatranjem crkvu pokušavajući je smjestiti u prostor papira

b) stjecanje sposobnosti: opažati dijelove i elemente od koji se sastoji vanjski izgled crkve, opažanja usmjeriti i na umjetnička djela koja imaju isti motiv, razvijati maštu i originalnost, razvijati sposobnost izražavanja tekstura, razvijati divergentno mišljenje.

ODGOJNI ZADATCI:

oblikovati stajališta, razvijati estetičke i radne sposobnosti, poticati pozitivan odnos prema radu, poticati razvoj senzibiliteta prema tradiciji i kulturnom nasljeđu zavičaja.

Vezani članci
Školski portal: Sve što sam naučila od svoje djece

Sve što sam naučila od svoje djece

Odjednom mi je postalo jasno da je besmisleno učenicima davati…

Školski portal: Hrvatska perunika Iris croatica

Hrvatska perunika Iris croatica

Godine 2000. proglašena je hrvatskim nacionalnim cvijetom na prijedlog Hrvatske…

Školski portal: Biljka koru

Biljka koru

Učenici su bili oduševljeni oblikom te smo zajedno istraživali oblike…

Stručni skupovi Školske knjige
Slovopis
e priručnik
Preuzimanje digitalnih udžbenika
Preuzimanje višemedijskih materijala
Preuzimanje višemedijskih materijala za srednju školu
E-priručnik Tehnička podrška
Lente vremena
Školski portal: Webinar za sve učenike koji upisuju I. razred srednje škole

Webinar za sve učenike koji upisuju I. razred srednje škole

… organiziraju informativni webinar na temu…

Školski portal: Županijsko stručno vijeće učitelja razredne nastave

Županijsko stručno vijeće učitelja razredne nastave

U skladu s temom, edukaciju smo…

Školski portal: U gostima nam mađarski metodičari

U gostima nam mađarski metodičari

Na Visokoj učiteljskoj školi Józsefa Eötvösa…

Finska postaje prva zemlja koja će ukinuti sve školske predmete

Finska postaje prva zemlja koja će ukinuti sve školske predmete

...nego su odlučili provesti revoluciju svojeg…

Zašto djeca danas šute, sjede i plaše se lopte?

Zašto djeca danas šute, sjede i plaše se lopte?

Zašto je važna dinamička akomodacija i…

Zašto su učitelji tako umorni

Zašto su učitelji tako umorni

Ako ste poput većine učitelja koje…