Iz školskog svijeta
JAPAN > LIKOVNI NATJEČAJI NARITA I KAO
Javite se na likovne natječaje u Japanu!
objavljeno: 20. svibnja 2019.

…  Međunarodnu izložbu dječje umjetnosti NARITA 2019. i KAO međunarodni ekološko-likovni natječaj za djecu.

✿ Međunarodna izložba dječje umjetnosti NARITA 2019. 

✿ Tema: SPORT

Pravo na sudjelovanje imaju djeca i učenici od 6 do 15 godina.
Tehnike rada: crteži, slike, grafike (vodene boje, tempera, pastele, uljane boje itd.)
Format rada: 54,2 cm x 39,2 cm (max.)
Vrijeme izložbe u Japanu (Sky-town Gallery, Narita City Cultural Arts Center):

studeni – prosinac 2019.
Rok za slanje radova: 1. kolovoza 2019.
Više na http://www.narita-childart.jp/ 
Podaci o sudioniku natječaja prikupljaju se isključivo radi likovnog natječaja za Međunarodnu izložbu dječje umjetnosti Narita 2018. u Japanu. Slanjem likovnog rada na natječaj Hrvatskog školskog muzeja pristajete na objavu imena autora odabranih radova.
Radove treba poslati na adresu s naznakom „ZA LIKOVNI NATJEČAJ – NARITA“:
HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ, Trg Republike Hrvatske 4, 10000 Zagreb

✿ KAO međunarodni ekološko-likovni natječaj za djecu 

✿ Tema: ZAJEDNO ČUVAJMO PRIRODU!

Pravo na sudjelovanje imaju djeca i učenici od 6 do 15 godina.
Tehnike rada: crteži, slike, grafike (vodene boje, tempera, pastele, uljane boje, tuš itd.)
Format rada: 54,2 cm x 39,2 cm (max.)
Rok za slanje radova: 1. kolovoza 2019.
Više na https://www.kao.com/…/sustain…/environment/painting-contest/
Dobitnici nagrada bit će objavljeni na web stranici KAO u studenom, a ceremonija dodjele nagrada održat će se u Tokiju početkom prosinca 2019.

KAO međunarodni ekološko-likovni natječaj za djecu organizira KAO grupa iz Japana temeljem Izjave o zaštiti okoliša ciljem poticanja djece diljem svijeta na ozbiljno promišljanje o očuvanju čitavog planeta kao i njegovoj budućnosti te izražavanje misli kroz likovni stvaralaštvo. Pozivamo djecu na stvaranje likovnih djela koja će izražavati male korake koje mogu poduzeti svaki dan, svoje snove i nade za ekološki prijateljski svijet.

Podaci o sudioniku natječaja prikupljaju se isključivo radi likovnog natječaja za KAO međunarodni ekološko-likovni natječaj za djecu u Japanu. Slanjem likovnog rada na natječaj Hrvatskog školskog muzeja pristajete na objavu imena autora odabranih radova. 
Radove treba poslati s naznakom „Za KAO međunarodni ekološko-likovni natječaj za djecu, Japan“ na adresu: HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ, Trg Republike Hrvatske 4, 10000 Zagreb

Za oba natječaja: 
Broj radova iz ustanova nije ograničen. Jedan autor može poslati samo jedan rad. Poslani radovi moraju biti u originalu, reprodukcije i kopije neće se uzimati u obzir. Radovi ne smiju biti uokvireni. Radovi skupina ili radovi koji su dijelovi serije radova ne ulaze u odabir. Radovi ne smiju sadržavati prehrambene proizvode.

Svaki rad treba imati na poleđini (pisano sve čitljivim, velikim slovima): a) ime i prezime sudionika, b) dob i spol, c) puno ime i adresu ustanove (ime ustanove, ulica, broj, poštanski broj, grad, država), d) broj telefona ustanove, e) e-mail ustanove.
Pristigle radove će pregledati te odabrati stručno povjerenstvo, uz napomenu da radove ne vraćamo.

Povratna vijest o rezultatima natječaja u Hrvatskoj bit će objavljena do 13. rujna 2019. godine na službenim web stranicama Hrvatskog školskog muzeja. [ IZVOR | facebook.com ]