Iz školskog svijeta
U ENGLESKOJ I WALESU PROVEDENO ISTRAŽIVANJE
Kako zagađenje utječe na mentalno zdravlje mladih
objavljeno: 29. svibnja 2019.

… veće izglede za razvijanje simptoma psihotičnog stanja kao što je paranoja. Psihotični su poremećaji mnogo češći kod mladih nego kod odraslih, ali oni koji imaju ove simptome u mladosti imaju veće izglede za razvijanjem ozbiljnih mentalnih poremećaja kasnije u životu. Budući da više ljudi živi u gradovima, znanost pokušava dokučiti koji su uzroci mentalnih bolesti u urbanim središtima.

U spomenutoj studiji uzeli su u obzir i druge potencijalne okidače psihotičnih poremećaja, kao što su pušenje, alkohol i kanabis, zatim financijsko stanje u obitelji, kao i poremećaji zabilježeni kod članova obitelji ili indeks siromaštva u određenom dijelu grada.

– Dušikov oksid odgovoran je za 60 posto epizoda psihoze u gradovima. Drugi su faktori genetska sklonost i izloženost nasilju – kaže Joanne NEWBURY sa Sveučilišta King’s College u Londonu.

Dušikove okside najviše uzrokuju dizelska vozila, a u većini gradova u Ujedinjenom Kraljevstvu njihove su vrijednosti prekoračile dozvoljenu razinu. Smatra se da postoji veza između zagađenja zraka i smanjene inteligencije, demencije i depresije, odnosno da ova vrsta zagađenja jako brzo može doći do mozga. U područjima gdje su razine zagađenja bile visoke, čak 12 ispitanih mladih osoba prijavilo je da je proživjelo psihotična iskustva, na svakih 20 koji kažu da ih nisu imali. U područjima s manjim zagađenjem taj je broj bio sedam naprema 20.

– Život u velikim gradovima podrazumijeva svakodnevnu izloženost golemim koncentracijama toksičnih čestica i plinova – kaže dr. Ellen WOOD, članica grupe Liječnici protiv dizela.

U ovoj je studiji, prema njezinim riječima, pokazano da zagađenje zraka može imati katastrofalne i dugoročne posljedice na fizičko i mentalno zdravlje ljudi.

– Političari će nas izložiti još većem riziku ne budu li mogli riješiti ovu opasnost za zdravlje ljudi – dodala je dr. Wood. [ IZ DRUGIH MEDIJA | Školske novine | Prema The Guardian ]