Učitelji stvaraju
LIKOVNI MI VOLIMO [42]
Tkanica
objavljeno: 14. lipnja 2019.

Tako istkanu tkanicu „mlada” je na dan svog vjenčanja isticala na zastavi, na ulasku u njezin dom, na vozilu…

Nakon ove priče iz naše kulturno-tradicijske baštine učenicima sam donijela i pravu tkanicu da je opipaju, dotaknu, prouče i istraže. Nakon spoznaje što je tkanica, krenuli su u modificiranje i redefiniciju tkanice u suvremenu igru bojama naše zastave i elementima geometrijskih likova od kojih su stvorili novu tkanicu.

Cjelina:

Ploha      

Nastavna tema:

Grafički dizajn

Likovno područje:

dizajn, slikanje

Likovni problemi (ključni pojmovi):

kompozicija boja i oblika, simetrija, ritam i niz

Motiv:

vizualni > tkanica

Likovno-tehnička sredstva i likovne tehnike:

kolaž i crni flomaster

OBRAZOVNI ZADATCI:

a) stjecanje znanja: uočavati kako se tradicijski simboli mogu prikazati i na drukčiji način (redefinicija) simbolično i jedinstveno, stvarajući geometrijskim oblicima, igru boja i oblika elemenata, a crta je samo spojnica u elementarnom nizu; uočavati oblik tkanice, boje zastave i prikazati ih

b) stjecanje sposobnosti: razvoj kreativnosti i originalnosti prilikom osmišljavanja kompozicije boja i crta, razvoj vizualne percepcije – uočavanje odnosa boje i crte, razvoj likovnog izraza, razvoj motorike, uporaba kolaža, razvoj mašte i sposobnosti izmišljanja, argumentirano vrednovanje i analiza svog rada i rada drugih učenika na temelju zadatka.

ODGOJNI ZADATCI:

razvijanje samostalnosti, razvijanje empatije, razvijanje odgovornosti prema kulturnoj baštini i tradicijskim simbolima naše domovine.

Tematska korelacija:

25. lipnja > Dan državnosti Republike Hrvatske