Jučer-danas-sutra
MATEMATIKA JE KRALJICA ZNANOSTI
Kako početi poučavati matematiku u petom razredu
objavljeno: 3. srpnja 2019.

…kako to učiniti i zašto rješavanje opisnih zadataka ne zahtijeva uvijek postavljanje formula za pronalaženje nepoznanice.

Početkom petog razreda mora postojati obvezatna faza ponavljanja radnji s prirodnim brojevima. Neophodno je, rješavanjem opisnih zadataka, ponoviti radnje s prirodnim brojevima i na taj način pripremiti djecu za ovladavanje metodama rješavanja novog oblika problema.

Uvedite opisne zadatke koji će pokazati odnos subjekta sa životom, primjenjivost matematike na rješavanje nekih životnih problema. Važan je također razvoj razmišljanja i izlaganja učenika.

Rješavanje opisnih zadataka zbrajanjem i oduzimanjem

Uz pomoć zbrajanja i oduzimanja učenici rješavaju zadatke u kojima je potrebno pronaći broj veći ili manji od broja ponuđenog u nekoliko jedinica kako bi odgovorili na pitanja „Koliko još…”, „Koliko manje…”, „Koliko ukupno…”, „Koliko je ostalo…” i slično.

1. zadatak

Kupac je imao 50 rubalja. Dao je 30 rubalja za kupljenu robu i dobio 2 rublja ostatka. Koliko novca kupac ima?

Rješenje:

Koliko košta kupljena roba?

30 – 2 = 28 (rubalja)

Koliko je novca ostalo kupcu?

50 – 28 = 22

Odgovor: 22

U rješavanju problema potrebno je razjasniti, pokazati što treba poduzeti.

2. zadatak 

Netko je potrošio 40 rubalja, što je 10 rubalja više nego što mu je ostalo. Koliko je rubalja prethodno imao?

Rješenje: Potrošeno je 10 rubalja više nego što je ostalo, tako da je ostalo 10 rubalja manje nego što je potrošeno.

1) 40 – 10 = 30 (rubalja) – ostatak

2) 40 + 30 = 70 (rubalja) – početni iznos

Odgovor: 70 rubalja.

 

Dakle, glavna je vrha ove faze ponavljanja vježbati oblikovanje srednjih pitanja pri rješavanju opisnih problema i ispravno razumijevanju riječi „ukupno”, „zajedno”, „ostatak” itd. te ispravan izbor aritmetičke operacije i oblikovanje objašnjenja u rješenju zadatka. Dat ću nekoliko zadataka iz udžbenika:

  • Od St. Peterburga do Petrozavodska jest 401 km, a od Petrozavodska do Murmanska 643 km više. Koliko je kilometara od Sankt Peterburga do Murmanska kroz Petrozavodsk?
  • Obična bilježnica košta 20 rubalja, a blok 4 rublja više. Koliko ukupno koštaju bilježnica i blok?
  • Dječak je pročitao 42 stranice i ostalo mu je još osam stranica više nego što je već pročitao. Koliko stranica ima knjiga?
  • U tri su razreda 44 djevojčice, što je osam manje nego dječaka. Koliko je dječaka u tri razreda?
  • Marija je rekla da ima dvije sestre više nego što ima braće. Koliko je u Marijinoj obitelji sestara, a koliko braće?

Nakon što ponovite osnovne operacije, trebali biste nastaviti sličnim putem, povećavajući broj postupaka potrebnih za nalaženje rješenja sve dok se u jednom problemskom zadatku ne nađu sve četiri aritmetičke operacije.

………………

NAPOMENA

  • RUSIJA: Mel.fm – portal posvećen obrazovanju i odgoju.
  • Izvor: mel.fm