Iz školskog svijeta
AKO VAS ZANIMA, OVE JESENI POČINJE…
Neformalni studij pripovijedanja
objavljeno: 17. listopada 2019.

Ovo je san o kojemu smo dugo sanjali i na tragu je naših nastojanja da vještini i umijeću pripovijedanja pristupimo sa znanstvene i stručne strane, kako je to već prošle godine započeto u Belgiji.

Kreativni studio „Logos” ove jeseni upisuje prvu generaciju jednogodišnjega neformalnog studija pripovijedanja.

Studij će biti organiziran u 10 sesija, u trajanju od ukupno 120 sati te će nositi 10 ECTS bodova. Studij ima dva modula:

1.) ELEMENTARNI

2.) PRAKTIČNO-TEORIJSKI.

U drugome modulu polaznici će se profilirati prema svojim nastojanjima žele li se dalje obrazovati u teorijskom dijelu (elementi pripovijedanja, primjena u radu i sl.) ili praktičnome dijelu (kako usavršiti svoje pripovijedalačko umijeće).
Sesije se će sastojati od:

  • stručnih predavanja izlagača gostiju – sveučilišnih profesora (antropologije, etnologije, usmene književnosti, pedagogije, dramske pedagogije i dr.) te profesionalnih i amaterskih pripovjedača
  • vježbi
  • samostalnih radova
  • učenja na daljinu (portali za online učenje).

Tijekom studija organizirat će se i dva stručna putovanja (Ljubljana i Ogulin).
Nakon završenoga studija, polaznici dobivaju uvjerenje (certifikat) o stečenim kompetencijama te broju odslušanih sati kod određenoga profesora i dr.
Studij se organizira u Zagrebu, a sesije će počinjati u 9 sati svake treće subote u mjesecu (ili prema naknadnome dogovoru).
PRVA SESIJA počinje u subotu 19. listopada 2019. u 9 sati, a upisi još traju.

Više o studiju i prijavama saznajte na stranici udruge na Facebooku.