Iz školskog svijeta
NATJEČAJ 1. SMOTRE DJEČJEGA KAJKAVSKOG PJESNIŠTVA
„Kaj je naša duša i naša popiefka“
objavljeno: 4. studenoga 2019.

…osnovne škole te njeguje svijest o zavičajnoj pripadnosti i nacionalnom identitetu.  UVJETI NATJEČAJA:

  • na Natječaju mogu sudjelovati svi učenici od petog do osmog razreda osnovnih škola  u Republici Hrvatskoj
  • učenici se natječu vlastitim lirskim pjesmama na kajkavskom narječju koje ne smiju biti objavljene ni u kojem obliku, izvedene ili nagrađivane prije ove Smotre
  • teme, motivi/poticaji pjesama: domoljublje, hrvatski jezik, hrvatska povijest, hrvatski velikani
  • učenik može sudjelovati s jednim radom; broj radova koje škola može poslati na Natječaj nije ograničen
  • svaki rad mora imati napisanu zaporku (riječ i peteroznamenkasti broj) te razred koji učenik pohađa

uz svaki rad šalju se sljedeći podatci:

  • zaporka i razred koji učenik pohađa, ime i prezime učenika – autora rada, naslov rada, naziv škole, adresu škole (ulica, broj, poštanski broj i mjesto) i broj telefona, ime i prezime te potpis voditelja, ime i prezime te potpis ravnatelja škole – podatci uz radove moraju biti napisani na zasebnoj stranici, skenirani ili fotografirani te poslani u zasebnom dokumentu
  • škola šalje radove svojih učenika te podatke uz radove na e-adresu festival.sakcinski@civz.hr
  • Natječaj je otvoren do 15. studenog 2019.

PRISTIGLE RADOVE ČITAT ĆE I VREDNOVATI STRUČNO PROSUDBENO POVJERENSTVO.

Izabrane pjesme bit će objavljene u zbirci pjesama, a 20 pjesama njihovi će autori javno interpretirati na Festivalu Ivan Kukuljević Sakcinski u Varaždinskim Toplicama 26. veljače 2020.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Centara izvrsnosti Varaždinske županije, a škole najuspješnijih učenika bit će i pismeno obaviještene o rezultatima natječaja i detaljima održavanja Festivala Ivan Kukuljević Sakcinski.

Za sve autore čije pjesme budu objavljene u zbirci bit će pripremljene vrijedne nagrade, a za autore najboljih radova i njihove voditelje bit će pripremljene i novčane nagrade.

Proglašenje rezultata Natječaja, objava radova u zbirci, javna interpretacija pjesama i dodjela nagrada bit će medijski popraćeni, stoga je vjerojatno da će učenici biti izloženi tiskanim, elektroničkim i digitalnim medijima te se podrazumijeva da to voditelj učenika i ravnatelj škole prihvaćaju slanjem rada na Natječaj.      

Prijavom na ovaj Natječaj i svojim potpisom voditelj učenika jamči točnost svih navedenih podataka,  izjavljuje da je prijavljeni rad originalno djelo učenika, garantira da ima pristanak roditelja/skrbnika prijavljenog djeteta te daje izričitu dobrovoljnu privolu da se ustupljeni podatci djeteta koriste isključivo u svrhu sudjelovanja na Natječaju i obavijesti o rezultatima Natječaja. 

Povjerenstvo za organizaciju  Festivala Ivan Kukuljević Sakcinski