Školstvo u medijima
SEDAM UČITELJSKIH ULOGA U UČIONICAMA 21. STOLJEĆA
Od nadzornika do poučavatelja
objavljeno: 3. prosinca 2019.

Sad se od nastavnika očekuje da stvore kreativnu i produktivnu okolinu u kojoj učenici mogu steći vještine koje će im biti potrebne i sada, ali i u budućnosti. Nola Adams, profesorica engleskoga na Institutu Eton, izdvojila je sedam učiteljskih uloga u učionici 21. stoljeća.

1. NADZORNIK

Nastavnik je potpuno zadužen za svoj razred, za postupke učenika i način njihova izlaganja. U učionici je on u središtu pozornosti, a trebao bi inspirirati učenike da budu što kreativniji te da uz to što bolje nauče gradivo. Ipak, postavlja se pitanje je li učenicima sve to zaista zanimljivo, pruža li ova njegova uloga raznovrsne aktivnosti.

2. ŠAPTAČ

Učitelj potiče učenike da sudjeluju i daju prijedloge o vlastitim aktivnostima. Trebao bi im pomagati samo kad je to neophodno. Kad učenici zapnu i nedostaje im riječ, on je tu da ih diskretno ohrabri i navede na odgovor. Učenici su katkad nesigurni, a on im može pomoći svojim šaptanjem.

3. IZVOR

Nastavnik je hodajući izvor, spreman pomoći ako je potrebno. Mora biti dostupan učenicima kad god im je potreban savjet. Kao izvor, on ih navodi na druge resurse i literaturu kojom se mogu koristiti, poput interneta.

4. PROCJENITELJ

To znači da učitelj promatra koliko dobro učenici usvajaju, ali i obnavljaju znanje. Povratna informacija i ispravljanje pogrješaka ovdje su ključni. Vrlo je važan način na koji učitelj ocjenjuje i procjenjuje. Ako u komunikaciji nema razumijevanja i podrške, to može biti samo kontraproduktivno za učenikovo samopouzdanje.

5. ORGANIZATOR

Ovo je možda najteža i najvažnija uloga koju nastavnik mora iznijeti. Uspjeh velikog broja aktivnosti ovisi o dobroj organizaciji i o tome znaju li učenici točno što trebaju činiti. Davanje uputa je ključno. Organizator može biti i demonstrator, što mu dopušta da se uključi u rad s učenicima, organizira aktivnosti i daje im povratne informacije.

6. SUDIONIK

Ova uloga osigurava ozračje u kojem je i učitelj dio aktivnosti. Ipak, na taj se način kocka sa svojim autoritetom. Nastavnik može oživjeti ozračje, može se povući i ne biti u središtu pažnje. To je idealan način za interakciju s učenicima bez dominacije.

7. POUČAVATELJ

Ponaša se kao trener tijekom projekata koje učenici pripremaju sami. Daje upute i savjete koji će im pomoći da rasvijetle ideje i prikažu ih na najbolji način. Ovo je idealna prilika da se obrati pažnja na svakog učenika. To nastavniku omogućava da aktivnosti prilagodi svakom učeniku ponaosob. Ipak, to može dovesti do prevelike samostalnosti učenika ili pak nedovoljnog poštovanja prema učitelju.

Unatoč svemu navedenome, vrlo se često svaka uloga unutar sebe može mijenjati. Učiteljeva uloga nikad nije statična, a određena aktivnost može uključivati prijelaz iz jedne uloge u drugu. Iako je donedavno bilo ključno da je učitelj u središtu pozornosti, 21. stoljeće donosi nove strategije.

Interaktivan nastavnik stvara potpunu svjesnost i dinamičnost na satu. Uspjeh svakog sata ovisi pak o međusobnom odnosu učenika i njihovoj komunikaciji te ozračju na nastavi. Dakle, nije sve do učitelja, dio uloge u dobroj organizaciji sata pripada i učenicima.

Također, vrlo je važno stvoriti demokraciju umjesto aristokracije, odnosno da učitelj dijeli neke stvari s učenicima umjesto da potpuno kontrolira učionicu. I za učenika i za učitelja sad je postalo važno olakšati učenje.

Nekad se smatralo učiteljevom slabošću ako na neko učenikovo pitanje ne zna odgovor, ali iskrenost treba biti na prvome mjestu. Možete istražiti i obavijestiti učenika na idućem satu ili pak pokušati zajednički doći do točnog odgovora.

Ove uloge nastavniku omogućavaju da kreira kulturu učionice, poboljša učenje, potiče praksu i stvaranje. Umjesto stručnjaka, važnije je biti osoba koja olakšava učenje i nudi pomoć. [ IZ DRUGIH MEDIJA | Školske novine | Prema Eton Institute ]