Školstvo u medijima
SVE U ZNAKU BROJA 20
20 inspirativnih citata za početak 2020.
objavljeno: 8. siječnja 2020.

toga sam neke od njih odlučio podijeliti s vama na početku nove godine.

………………

NAPOMENA

  • George COUROS vodeći je američki poučavatelj u području inovativnog vođenja, poučavanja i učenja. Radio je kao učitelj, administrator i ravnatelj. Autor je knjiga The Innovator’s Mindset; Empower Learning, Unleash Talent te Lead a Culture of Creativity. Poznat je kao govornik o inovaciji učenja i angažiranju učenika, a surađivao je sa školama i organizacijama širom svijeta.
  • Izvor: georgecouros.ca