Učitelji stvaraju
LIKOVNI MI VOLIMO [63]
Moja sjena i ja
objavljeno: 24. siječnja 2020.

Poigrali smo se i s baterijskom svjetiljkom stvarajući likove sjena kombinirajući položaje naše ruke. U izradi ovoga zadatka (moja sjena i ja) dotaknuli smo se i riječi perspektiva. Perspektiva kao prostor prikazan bojom i crta horizonta (opet povezanost sa sadržajima Prirode i društva). Učili smo i tzv. vođenim učenjem, što je prikaz pojedinih segmenata i tek kod ostvarivanja određenoga koraka prelazi se na novi korak i novo učenje. Prilikom pripremanja za sat očekivala sam da nećemo sve ostvariti u 45 minuta, ali moj me razred ponovo ugodno iznenadio. Ostvarili su sve zadane likovne zadatke, uz to su vrlo stručno i kritički procjenjivali gotove uratke. Uočili su (a i sama o tome govorim i pišem godinama) da im je najteže bilo napraviti proporcionalan ljudski lik. Rad kolažom je usvojen, ali oblikovanje ljudskog lika potrebno je i dalje vježbati i stvarati što više na tu temu.

CJELINA:

  • Ploha i boja

LIKOVNO PODRUČJE:

  • slikanje i crtanje

LIKOVNI PROBLEMI (KLJUČNI POJMOVI):

  • kompozicija boja i oblika, boja i nešarene boje, kontrast boje, perspektiva (horizont), lik, crta

MOTIV:

  • vizualni: ljudski lik i sjena (kontrast)

LIKOVNO-TEHNIČKA SREDSTVA I LIKOVNE TEHNIKE:

  • kolaž i flomasteri

ISHOD:

OŠ LK B.3.1.

Učenik povezuje likovno i vizualno umjetničko djelo s osobnim doživljajem, likovnim jezikom i tematskim sadržajem djela.

OŠ LK C.3.2.

Učenik povezuje umjetničko djelo s iskustvima iz svakodnevnog života te društvenim kontekstom.

OŠ Z B.2.2.C

Uspoređuje i podržava različitosti.