Zanimljivosti
OŠ JOSIPA MATOŠA, VUKOVAR > IKT U ŠKOLI NA DRUKČIJI NAČIN
Integracija učenika s govornim poteškoćama
objavljeno: 19. veljače 2020.

…intelektualnim teškoćama, poremećajem iz spektra autizma, cerebralnom paralizom, kroničnim bolestima. Učenici su u dobi od 7 do 21 godine, a obrazuju se prema posebnom programu u razrednim odjelima ili u odgojno-obrazovnim skupinama kad je njihovo obrazovanje usmjereno na stjecanje kompetencija u svakodnevnom životu.

RAZVOJ SOCIJALNIH KOMPETENCIJA

U nastojanju da osigura kvalitetniji odgoj i obrazovanje, Škola nastoji, s jedne strane, različitim projektima omogućiti učenicima i učiteljima nove sadržaje i aktivnosti koji će obogatiti nastavu i učiniti je zanimljivijom, prilagođenijom i suvremenijom, a s druge strane pratiti trendove i zahtjeve odgojno-obrazovne politike u Republici Hrvatskoj.    

U skladu s provedbom Cjelovite kurikularne reforme te suvremenim metodama odgoja i obrazovanja u kojima se naglašava važnost uključivanja informacijsko-komunikacijske tehnologije u odgojno-obrazovni proces, u OŠ Josipa Matoša u posljednje dvije godine provodi se projekt koji uspješno spaja IKT i rad s učenicima s verbalnim teškoćama. Naime, projekt pod nazivom „TESI – prilagođeni personalizirani sustav za izradu alata za komunikaciju u socijalnoj inkluziji učenika s teškoćama u verbalnoj komunikacijiˮ usmjeren je na društvenu integraciju osoba s govornim teškoćama koje su pod rizikom od socijalne izolacije uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Projekt se financira iz programa Erasmus+ EACEA/07/2017, Ključna aktivnost 3. Nositelj je projekta Sveučilište „Paisii Hilendarski” iz Plovdiva (Bugarska), a uz vukovarsku školu partneri su Sveučilište za obrazovanje na daljinu (UNED) iz Madrida (Španjolska), Sveučilište iz Craiove (Rumunjska), Sveučilište Jana Kochanowskiego iz Kielcacha (Poljska), Srednja škola za učenike s posebnim potrebama „Sf. Minaˮ (Craiova, Rumunjska), Udruga za edukaciju i razvoj osoba s invaliditetom (Grčka) i Posebna škola za studente sa slušnim oštećenjima „Stoyan Belinov” (Bugarska).

Projekt je posvećen konceptualizaciji i razvoju socijalnih kompetencija nužnih za osobni, društveni i profesionalni razvoj osoba s govorno-komunikacijskim teškoćama, putem stvaranja adaptivnog i besplatnog softvera koji će biti jednostavan za uporabu i koji će obogatiti njihove prilike za izražavanjem. (Više o projektu na: http://tesi.dipseil.net/)

OLAKŠATI SOCIJALNU UKLJUČENOST

Prva je svrha TESI-ja bila stvoriti novo softversko rješenje za osposobljavanje, tzv. sustav TESI, koje će integrirati modele učenja koji bi, prvi put, imali sposobnost obuhvaćanja multimodalnih ponašanja učenika s različitim govornim teškoćama. Takav je najsuvremeniji softver za osposobljavanje izrađen po dinamičnom modelu, na temelju najsuvremenijih pristupa učenju, može se prilagoditi svakom pojedinom učeniku sa specifičnim poremećajem, a da pritom ne gubi sposobnost generalizacije na ostale ljude i kulture.

Sustav TESI oslanja se na principe asistivne ekspresivne tehnologije, a namijenjen je ne samo učenicima odnosno svim osobama s verbalnim teškoćama, već i roditeljima, skrbnicima, članovima obitelji, učiteljima te drugim stručnjacima koji rade s njima. Sustav TESI obuhvaća primarno dva područja, omogućava osobama s verbalnim teškoćama izražavanje uz pomoć ekspresivnih objekata različite vrste (slika, zvuk, video) i pruža potporu u učenju odnosno vježbanju različitih operacija ili radnja pomoću slikovnih uputa.

Druga je svrha TESI-ja bila pokusna provedba primjene TESI sustava u svakodnevnom životu i radu prije svega učenika s teškoćama u verbalnoj komunikaciji, ali i drugih skupina kojima zbog tih teškoća prijeti opasnost od socijalne isključenosti (azilanti, pripadnici manjina).

U OŠ Josipa Matoša u pokusnu provedbu uključeno je 12 učenika različite dobi i različitih teškoća, a koji svi imaju određeni stupanj teškoća u verbalnoj komunikaciji. Sustavom TESI učenici su se koristili u školi i kod kuće, ovisno o potrebama svakoga od njih, odnosno njihovih učitelja, roditelja i skrbnika. Uz pomoć TESI-ja učenici su učili u školi, komunicirali sa svojim učiteljima, prijateljima iz razreda ili roditeljima kod kuće. Drugi partneri u projektu tijekom pokusne provedbe koristili su se TESI-jem u radu s gluhim i nagluhim učenicima, azilantima i pripadnicima manjina. 

ŠIROKE MOGUĆNOSTI PRIMJENE

Evaluacija pokusne provedbe uključila je učenike, učitelje i druge stručnjake koji rade s učenicima te roditelje. Rezultati evaluacije pokazali su da sustav TESI posebno promiče ekspresivnu komunikaciju, asertivnost, sudjelovanje i suradnju kod učenika. Izravni su korisnici zadovoljni tim sustavom koji im poboljšava učenje (motivaciju, razumijevanje, olakšava učenje) te digitalne kompetencije na jednostavan način. Može se reći da je prilagodba potrebama svakoga pojedinog učenika ključna za olakšavanje učenja uz pomoć sustava TESI. Također, korisnici sustava TESI pokazali su da je koristan, relevantan, upotrebljiv i prilagodljiv alat jednostavan za uporabu, koji promiče buduću upotrebu digitalnih tehnologija i alata koji olakšavaju učenje.

TESI je kroz evaluaciju pokusne provedbe pokazao svoj sustavni utjecaj na školu i obitelj. Učitelji i roditelji vide TESI kao alat za prevladavanje emocionalnih i komunikacijskih zapreka i za promicanje samopoštovanja, autonomije i zajedničkog učenja, a lako ga je integrirati u svakodnevne aktivnosti, bilo kod kuće, bilo u školi. Sustav TESI zasad je dostupan na sedam europskih jezika (engleski, hrvatski, poljski, rumunjski, bugarski, grčki, španjolski), a u planu je omogućavanje dostupnosti sustava na svim europskim jezicima.  [ IZ DRUGIH MEDIJA | Školske novine | Napisala mr. spec. Dejana VARNICA, psih. | stručna suradnica psihologinja | OŠ Josipa Matoša, Vukovar ]