Zanimljivosti
OŠ BUDROVCI
Cjeloživotno učenje za poduzetništvo
objavljeno: 6. srpnja 2015.

Svjesni smo da se u našem okruženju poduzetništvo doživljava kao nešto negativno, kao nešto što omogućuje stjecanje bogatstva preko noći. Svaki danom se razvija sve veća antipoduzetnička klima koja utječe i na trenutačno zaposlene, ali i na one koji se osposobljavaju za tržište rada. Antipoduzetnička klima u velikoj mjeri utječe i na stjecanje negativnih stavova i stvaranje loše slike o poduzetništvu.

Kao škola smo se odlučili razvijati pozitivnu klimu za učenike, ali i razbijati antipoduzetničku klimu koja raste sve brže. Godinu dana je relativno kratko razdoblje da bismo mogli govoriti o pomacima u procesu koji ima globalne razmjere, ali sigurni smo da smo na dobrom putu i da naši učenici sve bolje razumiju zašto smo toliko orijentirani prema toj odgojno-obrazovnoj vrijednosti.

Nastavu vrlo često shvaćamo samo kao obrazovni proces, te zbog toga odgojni dio na neki način trpi. Potrebno je već od najranijih godina djece integrirati u njihov sustav pozitivne vrijednosti i razvijati vrijednosti koje će od njih učiniti kompletnu i sposobnu osobu.

Prije svega moramo raditi na sebi i postajati sve bolji nastavnici. To je moguće razvojem vlastitih kompetencija koje je naša škola prepoznala i integracijom temeljnih kompetencija u nastavni proces, ali i u njezin odgojni dio.

 • Antipoduzetnička klima

Okruženi smo klimom koja ne stvara pozitivnu sliku o radu i tržištu rada. Stoga ne možemo stvarati i osposobljavati za tržište rada, jer je potrebno razviti temelje kvalitetnijeg okruženja.

Pozitivno okruženje zahtijeva razvoj vlastitih stavova. To su stavovi koji na svijet gledaju pozitivno i motivirajuće za nas kao pojedinca, za svakoga od nas kao nastavnika, ali i za učenika kojemu smo mi kao nastavnici potencijalni uzori.

Vjerujem da većina nastavnika nastoji to ostvariti, kao što je i naša škola to uspjela u velikoj mjeri. Još smo na putu stvaranja pozitivnog okruženja koje zahtijeva puno odricanja, ulaganja vlastitog slobodnog vremena i truda na razvoju novih materijala za nastavu i izvannastavne aktivnosti.

Pošli smo od analize poduzeća u vlastitom okruženju i shvatili da naši učenici nisu svjesni mogućnosti tržišta rada, potencijala koji imaju u sebi, svojih sposobnosti i vještina koje im mogu pomoći u razvoju poduzetnog duha.

Sve to na neki način utječe na stvaranje antipoduzetničke klime jer se ne prepoznajemo kao korisni za okolinu i sve se više okrećemo traženju negativnih uzora koji su sve stekli preko noći.

 • Integracija poduzetništva kao odgojno-obrazovne vrijednosti

Uključivanje u projekt „Cjeloživotno učenje za poduzetništvo“ zahtijeva nove resurse, prepoznavanje potencijala našeg okruženja i stvaranje novih vrijednosti. Financijska pismenost postala je jedna od temeljnih kompetencija koje su učeniku potrebne da bi se razvio kao kompletna osoba i da bi mogao sudjelovati na tržištu rada. Osim tradicionalnih metoda i oblika rada na nastavi, dobro poznatih i uvježbanih načina postavljanja problema i izrade rješenja, ovaj projekt pred svakoga postavlja nove izazove.

Prije svega, to je realizacija postavljenih ciljeva, razvoj kreativnosti u postavljanju problema, razvoj kreativnosti u traženju rješenja za postavljene probleme, inovativnost u radu, stvaranje novih vrijednosti i novi oblici i metode rada.

Sve je to potrebno integrirati u redovni nastavni proces i izvannastavne aktivnosti koje su u određenoj mjeri prilagođene potrebama tržišta rada, potrebama učenika kao društvene osobe i učenika kao pojedinca u široj i lokalnoj zajednici.

Nakon prve godine, zaista možemo reći da je ključ svega bilo ispravno postavljeno pitanje: „Koje su to vrijednosti koje mogu razvijati s ciljem unaprjeđenja sebe i šire zajednice?“ Tek nakon toga mogli smo postavljati ciljeve i planirati.

 • Kako sudjelujemo

Od samoga početka razumijemo da malo više od trenutačnoga neće biti dovoljno. Potrebni su velika energija i trud da bi se zacrtano ostvarilo. O našim rezultatima i ostvarenim ciljevima možete čitati na stranicama naše škole (http://os-budrovci.skole.hr/projekti_seecel) na kojima ažurno izvještavamo o provedenim aktivnostima u sklopu ovoga projekta. Izdvojio bih neke aktivnosti koje su dale značajne rezultate i koje su kod učenika razvile zainteresiranost i motivirale ih na daljnje bavljenje ovim aktivnostima. To su:

 • Đakovo expo – zlatne ruke mladih tehničara
 • Jesen u našem dvorištu
 • Radionica „Znam što je novac“
 • Europski tjedan programiranja
 • Radionica izrade ukrasa od papira
 • Globalni tjedan poduzetništva
 • Priredbe uoči blagdana tijekom cijele nastavne godine
 • Natječaj za uređenje školskog prostora (na kojemu su sudjelovali i učenici)
 • BuLiK – prva Budrovačka likovna kolonija
 • Projekti dan za Dan planeta Zemlje

Susreti s mentorskom školom na projektu „Cjeloživotno učenje za poduzetništvo“

Organizacija seminara i drugih oblika usavršavanja tijekom projekta „Cjeloživotno učenje za poduzetništvo“ (za učitelje).

To su samo neke od aktivnosti u kojima smo uspjeli integrirati poduzetništvo kao novu odgojno-obrazovnu vrijednosti i na određeni način potaknuli razvoj poduzetne klime u školi, ali i u široj zajednici koja je također sudjelovala u realiziranim projektnim aktivnostima.

 • Planovi za budućnost

Ako sada pokušamo vratiti sliku škole godinu dana unatrag, siguran sam da će svaki naš učenik prepoznati barem mali dio koji mu je pomogao da shvati kako on može pridonijeti zajednici. Siguran sam da će isto tako prepoznati barem jednu novu vrijednost koja je postala dio njegove osobnosti i koja je sada prepoznatljiva kao jedna od njegovih novih pozitivnih osobina. Tijekom ove školske godine nismo otišli daleko od svojeg okruženja, ali smo malim stvarima uspjeli potaknuti na razmišljanje o globalnom.

Ovo smo uspjeli:

 • Potaknuli smo stvaranje boljih međuljudskih odnosa
 • Potaknuli smo stvaranje pozitivne kulture u školi
 • Nastojali smo i počeli razbijati antipoduzetničku klimu
 • Počeli smo integrirati nove odgojno-obrazovne vrijednosti u stavove učenika
 • Počeli smo integrirati nove odgojno-obrazovne vrijednosti u stavove nas učitelja
 • Počinjemo povezivati lokalnu zajednicu sa školom
 • U školi se počinje osjećati poduzetni duh
 • Učenici se sve više osjećaju slobodnima i kao kod kuće.

Sve ovo smo započeli i tijekom sljedećih godina provodit ćemo putem novih projektnih aktivnosti kako bi se započeto moglo razvijati. Svaki naš projekt može vam biti ogledni primjerak pri razvoju vlastitih. Pokušate li ostvariti isto, ne držite se pravila, njih kreirate sami. Ono što je kod nas uspjelo kod vas će možda zahtijevati nešto drugo.

U svemu su sudjelovali učenici i učitelji koje svakako treba spomenuti i nikako zaboraviti:

Učenici i učitelji Osnovne škole „Budrovci“ i područne škole u Đurđancima, te predstavnici Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ iz Slavonskoga Broda.

…………….

Piše: Dominik Tomislav Vladić

učitelj informatike u osnovnoj školi u Budrovcima, koordinator kurikularnih aktivnosti na međunarodnom projektu „Cjeloživotno učenje za poduzetništvo“