Zanimljivosti
PRIJAVI I ZAUSTAVI
Aplikacije za anonimu prijavu nasilja
objavljeno: 20. kolovoza 2015.

Dvije su aplikacije prilagođene dvjema dobnim skupinama, odnosno djeci i odraslima. Svojim edukativnim sadržajem najmlađe uči o znakovima i vrstama nasilja, a starijima ukazuje na korisne informacije o prepoznavanju žrtava nasilja.

Objema je skupinama omogućena i anonimna prijava nasilja nad djecom, a samim time potiču se reakcije stručnjaka i nadležnih institucija. Aplikacije educiraju o ranom uočavanju nasilja, potiču na prijavu te bržu i lakšu reakciju stručnjaka.

Projekt “Prijavi i zaustavi” financiraju Ministarstvo socijalne politike i mladih te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a osim Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, u program su uključeni i Dom za odgoj djece i mladeži Osijek, Dječji dom Sv. Ana Vinkovci, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Filozofski fakultet te Udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara.

Projekt obuhvaća Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku županiju, a svojim radom izravno dopire do građana, stručnjaka i odgojno-obrazovnih djelatnika te neizravno do roditelja, na koje je cjelokupna prevencija i prijava nasilja usmjerena.

Opći je cilj projekta, kao i novih aplikacija, upravo prevencija svih oblika nasilja nad djecom te rano uočavanje nasilja, kako bi se ono moglo prijaviti i sasjeći u korijenu.

– Nadamo se da će naši sugrađani preuzeti aplikaciju, no još važnije i prijaviti nasilje nad djecom – ističu iz Centra. Inovativna se aplikacija može besplatno preuzeti u mobilnim trgovinama aplikacija, a jasno je određena i podjela na djecu i odrasle. [ IZ DRUGIH MEDIJA | Glas Slavonije | autor: M. Mandić ]