Jučer-danas-sutra
RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
Srednjoškolci će o ravnopravnosti spolova učiti u kazalištu
objavljeno: 19. veljače 2016.

…pod nazivom „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“, čija je krovna tema ekonomsko osnaživanje žena. Nositeljica projekta je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, partneri na projektu su Hrvatsko narodno kazalište u Splitu, Udruga Riječi/Prave/Predstave i MAMFORCE (Spona komunikacije), a projekt podržavaju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Ministarstvo poduzetništva i obrta.

UKLANJANJE RODNIH STEREOTIPA

Pravobraniteljicaje istaknula da stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca nema i neće biti dok god privatne obveze – briga o kućanstvu, djeci i starijim članovima obitelji – budu isključivo ili ponajprije odgovornost žene, dok god se bude smatralo da je to njezina prirodna uloga. U suvremenom svijetu takva je podjela rodnih uloga neodrživa jer je veliko opterećenje za žene koje se žele uključiti na tržište rada, napredovati na radnom mjestu ili se uključiti u aktivnosti na mjestima gdje se donose političke ili gospodarske odluke važne za lokalnu zajednicu ili društvo u cjelini. Budući da svako demokratsko društvo može napredovati samo ako se oslanja na bogatstvo različitosti, a to uključuje i sudjelovanje žena, njihova potencijala, znanja i vještina na svim razinama, tada moramo mijenjati ustaljeni način percepcije rodnih uloga i poticati ravnopravniju raspodjelu obveza vezanih uz obitelj.

Ciljevi projekta su uklanjanje rodnih stereotipa, nametnutih rodnih uloga i „muških“ i „ženskih“ profesija, usklađivanje obiteljskog i poslovnog života žena i muškaraca, uklanjanje nejednakosti u obitelji, edukacija poslodavaca o važnosti senzibiliziranog pristupa prema majkama te promoviranje aktivne uloge očeva u formativnim godinama razvoja djeteta. 

DRAMATURŠKI SADRŽAJ ZA SREDNJOŠKOLCE

Specifičnost ovog projekta je inovativnost u pristupu i provedbi projektnih aktivnosti. U tu svrhu odabrana je suradnja s dvjema prominentnim umjetničkim organizacijama – HNK-om Split i organizacijom Riječi/Prave/Predstave – koje će za potrebe projekta razviti dramaturški sadržaj koji se bavi razbijanjem rodnih stereotipa. U fokusu će biti učenici i učenice završnih razreda srednjih škola koji/e se pripremaju na ulazak na tržište rada ili nastavljaju sa svojom profesionalnom edukacijom. Interaktivne predstave zamišljene su kako bi motivirale učenike/ce da preispitaju vlastitu percepciju podjele obaveza u kućanstvu i obitelji između muškaraca i žena te da usvoje normu da su oba spola jednako odgovorna za ispunjavanje privatnih obaveza.

HNK Split već je objavio natječaj za novi dramski tekst u sklopu projekta. Predstava koja bi se radila temeljem odabranog teksta, ili tekstova, gostovat će u srednjim školama i na scenama u županijama Dubrovačko-neretvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj. Osnovni ciljevi predstave su razvijanje svijesti o tradicionalnim rodno pristranim stereotipima i društvenoj praksi, o ulozi žene u obitelji, društvu i profesionalnom okruženju, stimuliranje kritičke re-evaluacije takvih socijalnih stereotipa, te promoviranje aktivne uloge očeva u formativnim godinama razvoja djeteta.

Projekt je započeo 1. siječnja 2016. godine i trajat će dvije godine. Vrijednost projekta je 437.172,29 eura, a Europska unija sudjeluje sa 350.000 eura. [Izvor: prs.hr