Zanimljivosti
Uvođenje medijske pismenosti
objavljeno: 11. travnja 2014.

Na UNESCO-ovoj je internetskoj stranici odnedavno obavijest o prvom Europskom forumu za medijsku i informacijsku pismenost, dvodnevnoj konferenciji koja će se održati u UNESCO-ovu sjedištu u Parizu od 27. do 28. svibnja ove godine. Suorganizatori su konferencije Europska komisija, Autonomno sveučilište Barcelona i drugi partneri.

Svijet premrežen medijima

MedijiLjudi 21. stoljeća žive u digitalnom, povezanom i medijima premreženom svijetu, navodi se u obavijesti. Mediji su posrednici u kulturnoj i religijskoj razmjeni, njegovanju miru među narodima te u naporima da se iskorijeni nepravda. Svim su građanima njihovim korisnicima potrebni novi tipovi kompetencija, prije svega medijska i informacijska pismenost (MIL). Stoga je nužno uključiti medijsku i informacijsku pismenost u obrazovanje za sve.

Europski forum za medijsku i informacijsku pismenost okuplja stručnjake, učitelje, medije, informacijske i tehnološke znalce, industriju, škole, istraživače, zaklade, udruge građana te političke i regulatorne mjerodavne institucije radi promicanja medijske i informacijske pismenosti u Europi i svijetu. Jedan je od temeljnih ciljeva Foruma doprinos uključivanju medijske i informacijske pismenosti u europske školske kurikulume.

Učinkovita uporaba informacija

Prema studiji „Vrednovanje kriterija za razinu medijske pismenosti”, dokumentu o konceptu medijske pismenosti i razumijevanju načina na koji je valja vrednovati izrađenom za Europsku komisiju 2009. godine, medijska se pismenost može definirati kao sposobnost pojedinca da samostalno i kritički tumači opseg, bit, vrijednost i učinke djelovanja medija u njihovim raznovrsnim oblicima. Slično tomu, informacijska se pismenost odnosi na sposobnost snalaženja pojedinaca u informacijskoj bujici, na učinkovitu uporabu informacija, ali se u pravilu veže za koncept cjeloživotnog učenja.

Nakon višegodišnjeg praćenja medijske pismenosti u 27 država EU-a (bez Hrvatske), konzorcij EMEDUS, skupina organizacija i stručnjaka za medijsku pismenost, izradio je za potrebe Europske komisije popis preporuka namijenjenih uključivanju medijske izobrazbe u kurikulume obveznog školskog obrazovanja o kojemu će se raspravljati na konferenciji u Parizu. Komisija još od početka ovog stoljeća potiče pokušaje uvođenja medijske izobrazbe u obrazovne kurikulume.

I u Hrvatskoj medijska pismenost postaje sve važnija. Prije dva mjeseca u Hrvatskom je saboru održana tematska sjednica o medijskoj pismenosti. Tijekom rasprave izrečeno je mnogo različitih stajališta o načinima uvođenja medijske pismenosti u osnovne i srednje škole te u obrazovanje učitelja i nastavnika. Svi su se ipak složili u jednome – u Hrvatskoj je nužno obrazovanje za medijsku pismenost u 21. stoljeću i treba ga uvesti u nacionalne obrazovne kurikulume.