Iz školskog svijeta
ENDEMIČNA BILJKA NAZVANA PO HRVATSKOJ ZNANSTVENICI
Resetnikia triquetra u čast dr. sc. Ivane Rešetnik
objavljeno: 14. lipnja 2016.

Znanstveno djelovanje dr. sc. Ivane Rešetnik obuhvaća molekularnu filogeniju i filogeografiju biljaka, a bavi se i proučavanjem nekih rodova iz porodice Brassicaceae.

U toj se porodici nalazi i Fibigia triquetra, endemska vrsta rasprostranjena u Hrvatskoj (Biokovo, Omiš, Brač, oko Imotskog) i na nekoliko lokaliteta u Hercegovini. Taj je rod  uključivao 13 vrsta, uglavnom isto endemičnih, rasprostranjeni u Iranu, Iraku, Afganistanu, Grčkoj te 2-3 vrste šire rasprostranjene po Mediteranu i Balkanskom poluotoku.

Ivana Rešetnik je u doktoratu na temelju molekularnih analiza sekvence nrDNA (ITS) i 2 cpDNA regije ustanovila da rod Fibigia nije monofiletski vec se dijeli na nekoliko odvojenih evolucijskih linija. Uzorci  Fibigia triquetra izdvojili su se od ostalih kao dobro podržana grupa, kojoj je najsrodnija naša, također endemična vrsta Degenia velebitica.

Skupina autora koja već godinama radi na filogeniji cijele porodice Brassicaceae, uključujući i najpoznatijeg stručnjaka za porodicu, na temelju rezultata dr. sc. Ivane Rešetnik, provela je nomenklaturnu reviziju tribusa. Svaka od monofiletskih linija unutar roda Fibigia dobila je status zasebnog roda, te su im vraćena stara imena (ukoliko su bila poznata) ili su stvorena nova.

Za našu vrstu Fibigia triquetra nije bilo odgovarajućeg imena jer je prvobitno imenovana unutar roda Farsetia koji pripada u drugi tribus. Profesor Ivo Trinajstić je, doduše, već prije zaključio da je Fibigia triquetra odvojena od ostalih vrsta tog roda, te ju je izdvojio s grčkim endemom Fibigia lunarioides u novi rod Pevalekia. Problem je što je kao tipsku vrstu odabrao grčki endem, a ne našu vrstu, što posljedično znači da ime nije validno kao ime roda naše vrste. Nažalost, ime nije validno ni za grčki endem jer postoji još stariji sinonim koji su Španijel i sur. 2015 vratili u upotrebu.

Zbog toga je naša vrsta ostala bez validnog imena, te su joj autori odlučiti dati ime u čast Ivane Rešetnik. Naša se endemična vrsta sada se zove Resetnikia triquetra. [ IZ DRUGIH IZVORA | pmf.unizg.hr ]