Školska knjiga za vas
POVIJEST
Suvremena nastava povijesti – poticaj za učitelje i za učenike
objavljeno: 11. rujna 2017.

NOVO! Nastavni listići za povijest od petoga do osmog razreda – pomoć u učenju novo su izdanje Školske knjige za pomoć svim učenicima koji teže svladavaju nastavno gradivo povijesti. Zadatci su osmišljeni tako da učenicima pomognu u razumijevanju i povezivanju osnovnih i najvažnijih činjenica iz nastavnoga gradiva povijesti. Različiti tipovi zadataka sprječavaju monotoniju te omogućuju razvoj svih dimenzija znanja. Zahvaljujući posebno dizajniranom fontu, zadatci mogu biti pomoć u učenju i učenicima s poteškoćama u čitanju. Više informacija o novim nastavnim listićima možete doznati OVDJE.

RADNI LISTOVI

Radni listovi  vjerno prate nastavne sadržaje u udžbeniku i moguće ih je posve uključiti u nastavu, bilo na satu ponavljanja ili obrade novoga gradiva.

Listovi su podijeljeni na tri dijela: radne listove sa zadatcima, predloške te radne materijale za izradu razrednih plakata. Potiču analizu povijesnih procesa, samostalno istraživanje i olakšavaju učitelju/učiteljici korištenje različitim metodama i oblicima rada te planiranje nastavnog sata.

  • Rješenja radnih listova možete preuzeti na svojoj Polici na našem Školskom portalu.
  • Također se na Polici nalaze i rješenja radnih bilježnica.

Ispiti znanja – grupe A, B i C, metodički i sadržajno, suvremeni i praktično oblikovani.

Služe za provjeru znanja. Grupe A i B su grupe za učenike koji prate nastavu prema redovnom programu, a grupa C namijenjena je učenicima koji nastavu povijesti prate prema prilagođenom programu. Svaki ispit ima i mapu s rješenjima svih grupa.

Slijepi povijesni zemljovidi  pomažu učenicima da naučeno gradivo ponove i utvrde. Slijepi povijesni zemljovidi podijeljeni su na one s pripremljenim zadatcima za rješavanje i na one bez pripremljenih zadataka. Za posljednje zadatke zadaje učitelj/učiteljica, ako to obrađeno gradivo nalaže.

Digitalne lente vremena

Krenite tragom prošlosti i pridružite nam se na uzbudljivim stazama vremena u otkrivanju povijesti svijeta. Lente vremena prikladne su uz udžbeničke komplete Tragom prošlosti 5 – 8. Na trima paralelnim linijama možete pratiti događaje, izume, dokumente, građevine i osobe iz različitih razdoblja, a možete ih pregledati OVDJE.

 Priručnici za nastavnike

 Pripreme za sat osim didaktičko-metodičkih podataka, kategorija znanja i vještina te korelacija sadržeiplan ploče, dodatne tekstualne i vizualne izvore, prijedloge zadataka i materijala za kreiranje grupnog rada, prijedloge s uputama za samostalno učeničko istraživanje teme, integrirane listiće za utvrđivanje znanja i za ponavljanje, sheme i grafikone, kompletne popise literature i sl. Pripreme za sat s godišnjim i mjesečnim planovima te PPT prezentacijama možete preuzeti na svojoj Polici na našem Školskom portalu.

Također godišnji i mjesečni planovi i pripreme za sat te PPT prezentacije ujedno su i integrirani u kompletni digitalni Priručnik za nastavnike s integriranim udžbenikom. Kompletan digitalan priručnik jednom kada se preuzme na računalo neovisan je o internetskoj mreži. Sadrži, uz već spomenuto, i bogate videoizvore, galerije slika, kvizove znanja, dodatne izvore, moguće unose novih bilježaka, digitalnu ploču za pisanje i brisanje, alate za obilježavanje teksta, štopericu i mnogo drugih korisnih rješenja za izvedbu suvremene nastave povijesti.

ČITANKE PRIRUČNICI Drugi svjetski rat  i Domovinski rat 

Čitanke priručnici imaju nekoliko razina.

Na prvoj su razini opći podatci, statistike, popisi poznatijih imena vođa i ratnih zapovjednika te povijesni zemljovidi.

Na drugoj su pregledni članci vrsnih hrvatskih povjesničara, znanstvenika i praktičara.

Na trećoj su razini slikovni i tekstualni povijesni izvori s pitanjima za kritičko promišljanje.

Na četvrtoj su prijedlozi priprema za nastavu povijesti radioničkoga, skupnog tipa te određene teme koje uključuju i rad s izvorima te svih šest razina ishoda učenja.

Posljednja, peta razina ove čitanke vezana je za naš Školski portal na kojemu svaki učitelj i nastavnik povijesti može preuzeti povijesne zemljovide, slikovne izvore, pripreme i nastavne listiće s kojima će se moći služiti u nastavi ili ih prilagoditi svojim potrebama.

  •  Vjerujemo da ćete uz navedene materijale pronaći inspiraciju i pomoć za svaki nastavni sat.

Pridružite nam se i na Facebook stranici Tragom prošlosti.