Iz školskog svijeta
DJEČJI VRTIĆ CENTAR, PULA
Vesela razmjena igračaka
objavljeno: 23. studenoga 2017.

DV Kaštanjer i DV Centar uspješno razmijenili igračke i na taj način aktivno sudjelovali u promoviranju ekoloških i sličnih akcija radi smanjenja količine otpada. Polaznici spomenutih dječjih vrtića u prethodnih su desetak dana učili o važnostima recikliranja i ponovne uporabe otpada te kako na najbolji način smanjiti količinu otpada, nakon čega su marljivo donosili u vrtić svoje igračke i slikovnice koje su potom, bez novčane naknade, međusobno razmijenili. [ IZ DRUGIH IZVORA | pula.hr ]