Nastava na daljinu
KAKO NAGRADITI UČENIKE, ODATI IM PRIZNANJE, OSOKOLITI IH…
Digitalne značke za učenike i zašto su važne?
objavljeno: 21. svibnja 2020.

O digitalnim značkama učiteljima nije potrebno previše govoriti jer smo se, uključujući se u Loomen, odnosno virtualne učionice Carnetova sustava za učenje na daljinu, s njima itekako dobro upoznali. Isto tako znamo i koliko smo bili sretni nakon što nam je dodijeljena značka za trud u rješavanju određenih zadataka i modula te smo imali dojam da se vrijeme utrošeno u učenje i usavršavanje itekako isplatilo.

Značke nam pokazuju da smo usvojili neka određena znanja i vještine i za to smo usvojeno znanje dobili određenu potvrdu.

Organizacija nastave na daljinu za učenike naše škole koja se kao posljedica pandemije virusa COVID-19 počela provoditi i na razini svih europskih škola, potaknula nas je na razmišljanje o tomu kako bismo digitalne značke mogli dijeliti i svojim učenicima.

 Štoviše, samo nekoliko dana prije nego što su škole zatvorene, školska knjižničarka, psihologinja i učiteljica razredne nastave imale su priliku boraviti na stručnome usavršavanju u školama u Velikoj Britaniji posredstvom Erasmus+ programa te se uvjeriti koliko truda britanski sustav ulaže u osmišljavanje programa nagrađivanja najboljih učenika.

No ne odnosi se to samo na znanje.

Britanske su škole razvile cijeli sustav značaka:

■  značke za ponašanje [behavioral badges]

■  čitalačke značke [reading badges]

■  značke za učenje [learning badges]

■  naljepnice/tokene za postignuća [tokens] i sl.

Učenici ulažu mnogo truda kako bi zaradili jednu od značaka, a time i pozitivan status u razredu. Kriteriji za dodjelu definirani su na početku školske godine i s njima su upoznati svi roditelji i učenici. Određen broj značaka predstavlja prelazak s niže razine postignuća na višu, a to je odmah i dodatan trud i zalaganje koji se želi potaknuti i postići.

Po povratku u škole naš je zadatak bio učiteljima predstaviti ovaj način nagrađivanja učenika, koji  vrlo poticajno  djeluje na učenike. Kako se nastava počela odvijati na daljinu, nastojali smo osmisliti načine vrednovanja učenikovih postignuća i truda, a namjera je bila – bez brojčanoga ocjenjivanja učenicima dati priznanje za njihov trud i napredak.

Nismo znale kako započeti pa smo ideju potražile na stranici namijenjenoj edukaciji učitelja Webučionica.

Ondje smo naučile kako stvarati vlastite značke u programu Openbadge  i pomoću Google drawings aplikacije. Svakako preporučujemo i webinare naših kolegica za početnike u osmišljavanju digitalnih značaka. Ideju smo dalje same razvijali u digitalnom alatu Canva i osmislile vlastite, originalne značke.

Neke su od njih općenite, a neke personalizirane i pokazuju koju su nastavnu cjelinu učenici svladali ili u kojem su se postignuću istaknuli.

Svaka značka ima logo škole i potpis učiteljice koja je dodijelila značku.

Kako bismo vidjele na koji su način učenici prihvatili ovakvo nagrađivanje truda, upitale smo ih za mišljenje. Povratne informacije koje smo prikupile od učenika i roditelja potvrdile su nam ono u što smo vjerovale od samoga početka – značke su znak potvrde da se ne treba vrednovati samo znanje već je potrebno nagrađivati i trud koji učenici ulažu u poboljšanje svojih vještina i usvajanje znanja.

EVO ŠTO SAMI UČENICI KAŽU O ZNAČKAMA:

Kada mi je mama pokazala da sam dobio medaljicu za svoj uradak, bio sam jako sretan i ponosan. I dalje ću se truditi da svoje uratke radim sa zadovoljstvom jer me značke usrećuju i pokazuju da ja to mogu. [Matej, 3. razred]

Kad sam dobio značku, bio sam jako sretan i ponosan. Ona mi je znak da mogu još i više. [Manuel, 3. razred]

Hvala, učiteljice, hvala za značku! Najbolja si! [Niko, 1. razred]

Čitam ponovno Benjaminu što piše na značkici, a on mi kaže da bi sad zagrlio i poljubio svoju učiteljicu. [Benjaminova mama]

Hvala, mnogo, učiteljice, jako ste razveselila Luku.[Lukina mama, 1. razred]

Nema dvojbe da dobivene značke pozitivno utječu na sve sudionike u nastavnome procesu. One učenike motiviraju i čine ih sretnima, a njihovo samopouzdanje na taj način itekako raste. Nije li to jedna od temeljnih odrednica Škole za život?

■  Autorice članka učiteljica su razredne nastave i stručne suradnice ■ OŠ Jurja Dobrile Rovinj ■ koje su od samoga početka aktivne sudionice Erasmus+ programa te raznim oblicima stručnoga usavršavanja promiču cjeloživotno učenje i pomiču granice učenja i poučavanja u svojoj školi. ■

Maja UŽAREVIĆ, učiteljica razredne nastave ■ OŠ Jurja Dobrile Rovinj ■ Kont inuirano traži nove načine da potakne učenika na aktivno usvajanje znanja, a fokus njezina rada je poticanje čitalačke i matematičke pismenosti kroz nove metode i iskustva usvojenog s različitih tečajeva i usavršavanja u inozemstvu

Nataša BAJIĆ PETEH, školska psihologinja ■ OŠ Jurja Dobrile Rovinj ■  Uvijek nalazi na relaciji učenik-roditelj-učitelj te svojim znanjem i novim spoznajama nastoji zadovoljiti potrebe svih triju subjekata uključenih u proces međusobne komunikacije

Samanta MATEJČIĆ ČOTAR, školska knjižničarka ■ OŠ Jurja Dobrile Rovinj ■  U školi koordinira Erasmus+ projekte te na taj način omogućuje svojim kolegama dobivanje izravnog uvida u način poučavanja kurikuluma pojedinih predmeta u inozemstvu posjetom inozemnim školama te implementiranje novina u naš sustav