Nastava na daljinu
NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA
Ispitivanja o iskustvima i zadovoljstvu nastavom na daljinu
objavljeno: 19. rujna 2020.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja proveo je pet velikih ispitivanja vezanih za nastavu na daljinu u školskoj godini 2019./20. kojim je ukupno bilo obuhvaćeno oko 80.000 dionika [maturanti, učitelji i roditelji učenika koji pohađaju osnovnu školu]. ■  Dva su bila usmjerena na maturante, a tri na učitelje i roditelje u osnovnim školama.

■  ISPITIVANJA NASTAVE NA DALJINU PROVEDENA NA MATURANTIMA [ KLJUČNI NALAZI ]

PRVO je ispitivanje provedeno u travnju 2020., neposredno nakon donošenja odluke o izuzimanju nastavnih sadržaja/ishoda drugog polugodišta iz ispita državne mature.

♦  Ključni nalazi

Pitanja vezana za tehničke mogućnosti praćenja nastave govore da:

• 25% maturanata nema vlastitu sobu,

• 35% maturanata nema vlastito računalo,

• 15% maturanata nije imalo odgovarajuću računalnu opremu te da ih je

• preko 60% u većoj ili manjoj mjeri imalo poteškoća s internetom tijekom nastave na daljinu.

DRUGO je ispitivanje provedeno u vrijeme trajanja državne mature. Zbog nužnosti upisivanja OIB-a, ovom je ispitivanju pristupilo 5186 pristupnika što predstavlja 20% populacije ovogodišnjih redovnih pristupnika državnoj maturi.

♦  Ključni nalazi

Kao najčešće kanale preko kojih se odvijala nastava i komunikacija s nastavnicima, maturanti navode e-mail, WhatsApp, Zoom i Teams, a Loomen se nalazi tek na petome mjestu pri čemu je manje od polovine maturanata izjavilo da ga je koristilo.

• Oko 40% maturanata izjavilo je da je nastavnih obaveza u danim okolnostima bilo previše. U prosjeku su dnevno provodili 3-6 sati za računalom rješavajući školske obveze. • Čak 75% ih je izjavilo da je nastava na daljinu od njih iziskivala više napora nego uobičajena nastava.

• Samo 8% ispitanih maturanata izjavilo je da je bilo zadovoljno izvedbom nastave na daljinu, ali istovremeno ih oko 60% izjavljuje da su zadovoljni ocjenama. Ovo ukazuje na visoku razinu svjesnosti učenika da su njihove ocjene nerealno visoke jer na maturi pretežno očekuju lošije ocjene od onih školskih.

■  ISPITIVANJA RODITELJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA O NASTAVI NA DALJINU

Ispitivanja roditelja provedena su u svibnju i lipnju. Prvo je provedeno ispitivanje za učenike petih i sedmih razreda u kojemu je sudjelovalo preko 25 000 roditelja.

♦  Ključni nalazi

• Više od polovice učenika dijeli računalo s drugim ukućanima ili ga mora posuđivati.

• Nadalje, 25% učenika nema u svojim domovima prikladno mjesto gdje mogu u miru izvršavati školske zadatke.

• U osnovnim je školama samo 6% učenika koristilo Loomen za svoj rad.

• Svega 20% roditelja tvrdi da su njihova djeca doista imala nastavu uživo.

• Čak 70% učenika komuniciralo je s nastavnicima samo putem aplikacija na pametnim telefonima i putem e-maila.

• Gotovo 80% roditelja je izjavilo da je nastava na daljinu iziskivala veliki trud od njih, a više od polovice tvrdi da su djeca zbog nastave na daljinu bila pojačano napeta.

• Manje od polovice roditelja smatra da je nastava na daljinu bila kvalitetna te ih svega 35% smatra da su njihova djeca napredovala. Pritom ih velika većina eventualni napredak pripisuje svom vlastitom angažmanu.

• Roditelji su dominantno zadovoljni ocjenama, ali trećina ih priznaje da je ocjenjivanje bili blaže. Velika većina ocjena temeljila se na raznim oblicima projekata (mape, referati, prezentacije i sl.) te na online kvizovima.

■  ISPITIVANJA UČITELJA OSNOVNIH ŠKOLA O NASTAVI NA DALJINU

Učitelji osnovnih škola ispitani su putem online upitnika. Informacija o provedbi ispitivanja bila je poslana svim ravnateljima osnovnih škola koji su o tome trebali obavijestiti učitelje. Upitnik je proveden nakon završetka nastave u svim županijama te mu je pristupilo 6710 učitelja.

♦  Ključni nalazi

• Većina nastavnika (80%) ima odgovarajuće uvjete za provedbu nastave na daljinu: vlastito računalo, prostor za rad i internet.

• Učitelji, kao i roditelji, izjavljuju da se velika većina komunikacije s učenicima odvijala putem e-maila i aplikacija na mobilnim uređajima. Samo trećina učitelja kaže da je održavala uživo online nastavu.

• Međutim, dok samo 6% roditelja izjavljuje da se nastava odvijala preko Loomena, to isto tvrdi preko 30% učitelja.

• Većina učitelja tvrdi da je više od 7 sati dnevno provodila uz računalo ili druge uređaje zbog nastavnih obaveza.

• Čak 90% učitelja tvrdi da je nastava na daljinu od njih iziskivala veliki napor i trud te je za njih predstavljala dodatni izvor stresa. Međutim, više od polovice ih smatra da nastava na daljinu nije bila kvalitetna. Također, više od polovice učitelja smatra da su na napredak učenika tijekom nastavne na daljinu zaslužni roditelji.

Cijeli dokument preuzmite ovdje.