Nastava na daljinu
POČETAK TREĆEG TJEDNA NASTAVE NA DALJINU
Poučavanje Hrvatskog jezika u teškim vremenima
objavljeno: 30. ožujka 2020.

Nakon dva tjedna nastave na daljinu čini [mi] se da smo svi malo pretjerali u količini zadataka koju postavljamo pred učenike. Istina je da smo u novim okolnostima i da smo započeli najbolje što smo znali, ali neke činjenice trebamo osvijestiti: ovo nije uobičajena školska godina i nećemo moći ostvariti puno toga što bismo bili mogli ostvariti da nije kako jest i ne možemo očekivati da su prioriteti isti kao u mirnodopsko vrijeme, pa tako i ono što inače radimo nije tako važno.

Poučavanje književnosti u novonastalim, neugodnim okolnostima može biti drugačije. Glavni lik u drami Wit dobitnice Pulitzerove nagrade Margaret Edson kaže: And nothing would be worse than a detailed scholarly analyse. Erudition. Interpretation. Complication… Now is a time for simplicity. Now is a time for, dare I say it, kindness. [slobodni prijevod autorice teksta: Ništa ne bi bilo gore nego da u ovom trenutku ustrajemo na detaljnim školskim analizama. Erudiciji. Interpretaciji. Komplikaciji… Sada je vrijeme za jednostavnost. Sada je vrijeme za, ako smijem reći, ljubaznost.].

Druga promišljanja o poučavanju u neprirodnim, teškim uvjetima, koja su također ispravna, ističu rutinu kao dobar način nošenja s novonastalim okolnostima. Međutim, i tu rutinu valja preispitati. Rutina jest važna, ali i rutina u drugačijim, teškim vremenima postaje neka druga rutina. Zapravo više nije ona stara rutina.

Novo vrijeme stvara nove rutine pa bi bilo dobro što prije započeti s oblikovanjem te nove rutine.

Budimo zato pažljivi u odabiru onoga što ćemo, kako i u kojoj mjeri raditi. Zapravo imamo mogućnost kreacije svoje nove rutine, što je dobra stvar. Zato možemo učenicima zadati da suučenicima napišu uputu o tom kako što bolje organizirati svoj dan u izolaciji.

Ovakva bi aktivnost mogla potaknuti učenike da pokažu svoju inovativnost, ali i da ju ostvare prema odrednicama upućivačkog teksta.

Naravno, prije zadavanja zadatka trebalo bi obraditi ili ponoviti zakonitosti pisanja upute. Ako smatrate da je pretjerano tražiti da učenici svoju kreativnost sputavaju zadanom formom pisane upute u ovoj situaciji, možete naglasak staviti na sadržaj te pravopisnu i gramatičku točnost ne vrednujući strukturu upute. Ili učenicima ostaviti na izbor da pišu jednu ili drugu vrstu upute. Na ovaj način, recimo, ostvarujete predmetni ishod A.2.4. u 3. razredu srednje škole.

Iznijet ćemo neka promišljanja američkih sveučilišnih nastavnika koja je za poglavlje Teaching Literature in Dark Times svoje knjige Teaching Literature odabrala autorica Elaine SHOWALTER.

Naglašavam da su svoja promišljanja o poučavanju u teškim vremenima nastavnici iznijeli nakon rušenja dvaju tornjeva u World Trade Centru.  Tako Douglas L. HOWARD  [Suffolk County Community College, Long Island] u vezi s poučavanjem književnosti u teškim vremenima u učionici, među ostalim, kaže: We are not automatons, and in certain situations we need to give voice to our pain and suffering, to show our students that academic development is as much about sympathy, empathy, and insight as it is about reason, hypothesis, and deduction. [slobodni prijevod autorice teksta: Nismo automati/strojevi i u određenim situacijama trebamo izraziti svoju bol i patnju kako bismo svojim učenicima pokazali da se akademski razvoj podjednako sastoji od naklonosti, empatije i razumijevanja kao i od razloga, hipoteza i dedukcije.].

Sveučilišna nastavnica književnosti Karla JAY [Pace University, New York] nudi savjet za poučavanje književnosti u kriznim situacijama: dajte učenicima prigodu da aktivno koriste svoja postojeća znanje i vještine kako bi se bolje nosili sa situacijom.

Značilo bi to da u većoj mjeri trebamo uposliti postojeće učeničke kompetencije kako bismo im osvijestili vrijednost onoga čime već raspolažu. Kreativni su zadatci u nastavi uvijek važni, ali im ih sada možda trebamo zadavati u većoj mjeri: napiši kratki vezani tekst u kojem ćeš odgovoriti na pitanje: Bi li Rodion Romanovič Raskoljnikov izvršio ubojstvo u vrijeme dok Petrogradom njegova doba vlada koronavirus? To je ujedno i problemsko pitanje.

Odgovor bi mogao obuhvatiti činjenicu da Raskoljnikov ima razumijevanja za siromašne i njihove probleme te bi ga njihova mnogobrojna stradavanja mogla odvratiti od nauma da ubije staricu.

 S druge strane, njegova ideja o običnim i neobičnim ljudima ne bi bila ostvarena, tj. vjerojatno bi to ipak učinio. Uputno je navesti slične smjernice za pisanje.

 Pišući kraće vezane tekstove [Jezik i komunikacija], učenici uvježbavaju vještinu stvaranja vezanog teksta što je već samo po sebi vrijednost i, usudila bih se reći, aktivnost koju na svim razinama školovanja treba češće prakticirati.

Ako bismo za neki sretniji trenutak odgodili pokoju, u ovom trenutku manje važnu aktivnost, mogli bismo se u većoj mjeri posvetiti pisanju.

Također, učenici na taj način pokazuju i svoje poznavanje književnog teksta i konteksta u kojem je tekst nastao [Književnost i stvaralaštvo]. Uvježbavaju sposobnost argumentacije: ako mislim da bi Raskoljnikov bez obzira na epidemiju koronavirusom počinio ubojstvo, to trebam dokazati, opravdati; vrijedi i za drugačiji odgovor. Učenici povezuju svoje iskustvo pročitanih djela [ili ulomaka] s postojećom situacijom što je vrijedna aktualizacija. Pokušajmo, dakle, u većoj mjeri aktivirati postojeća znanja i vještine učenika poboljšavajući ih putem naše vrijedne povratne informacije [vrednovanje za učenje].  

Ostaje činjenica da smo svjesni toga da nešto moramo raditi. Jer želimo raditi. I želimo ostati u kontaktu. Ne očekuje se da bismo trebali, ili mogli, početi raditi bitno drugačije od onoga kako radimo u ova zadnja dva tjedna, ali se svako-toliko, kada dvojimo trebamo li ubaciti još koji zadatak ili pojam ili tekst, prisjetimo krasne rečenice lika Margaret Edson s početka ovog teksta koja će nas osnažiti u našem uvjerenju da ovo nije obično vrijeme i da je prava stvar malo popustiti. Jer, vrijeme je da jedni prema drugima budemo blagi.

Autorica: Linda GRUBIŠIĆ BELINA, viša stručna suradnica za hrvatski jezik u Školskoj knjizi